Teatrul Naţional de Operă şi Balet la 60 de ani


Mândria culturii naţionale, Teatrul de Operă şi Balet “Maria Bieşu” marchează astăzi nobilul jubileu de 60 ani. La 05 iulie 1957 Ministrul Culturii al RSSM Lazarev a semnat ordinul de constituire a Teatrului Moldovenesc de Stat de Operă şi Balet “A.S.Puşkin” – un document epocal pentru dezvoltarea acestei instituţii. În anul 1961 prin ordinul 257 Liricului basarabean  îi este îndepărtat numele lui Puşkin, iar în prezent  poartă numele “Maria Bieşu”. Pe scena teatrului au fost inerpretate opere şi balete din patrimoniul universal cum ar fi: Tosca de G.Puccini, Rigoletto, Traviata, Othello, Trubadurul de G.Verdi,  Barbierul din Sevilia de G. Rossini, Evgheni Onegin, Iolanta de P.Ceaikovski,  şi multe alte. Repertoriul de bază al teatrului de balet îl constituie Lacul lebedelor, Frumoasa din pădurea adormită, Spărgătorul de nuci,  La Silphide, Giselle, Spartacus , etc. Creaţia compozitorilor din Moldova este reprezentată de Grozovanul şi Aurelia (D.Gherşfeld), Alexandru Lăpuşneanu (Gh. Mustea), baletul “Luceafărul” (E.Doga) ş.a.

Faima operei şi baletului moldoveneasc a dus-o în lume multtalentatul colectiv de artişti, dirijori, regizori, coregrafi, maieştri de concert, scenografi şi mulţi alţii care contribuie la crearea capodoperelor lirice. Numele notorii ai Teatrului sunt cunoscute în lumea înreagă – Maria Bieşu, Mihail Munteanu, Valentina Saviţcaia, Mihail Caftanat. Mariana Bulicanu, Lilia Şalomei, soţii Terentiev şi mulţi, mulţi alţ artişti îndrăgiţi de spectatori.

Istoria teatrului şi oamenilor săi este cuprinsă în paginile cărţilor din colecţia Bibliotecii de Arte care le recomandăm tuturor celor interesaţi.

Dănilă, Aurelian. Opera basarabeană (1918-1925). – Chişinău: Edit. encicl. “Gh. Asachi”, 1995. – 128 p., pl.

Fiind destinată tutror celor pasionaţi de arta teatrală, cartea ne face cunoscuţi cu începuturile operei basarabene, tradiţiile muzical-teatrale între Prut şi Nistru, constituirea trupei, primele spectacole de operă. Se face un studiu profund în procesele şi tentativele de creare a teatrului de operă profesional. În capitolul IV se vorbeşte despre mişcarea de studio în arta de operă care a început în vara anului 1919, se dă o caracteristică a mediului artistic din perioada respectivă. Pentru a da posibilitate cititorului de a simţi mai profund atmosfera muzicală corespunzătoare, autorul a selectat cîteva cronici publicate în diferite ziare de pe atunci – România Nouă, Rampa, Dreptatea,  Бессарабия (Anexa 1). În Anexa 2 în ordine cronologică este reprezentat repertoriul şi interpreţii spectacolelor operei basarabene, însoţit de un colaj de fotografii autentice. Importanţa cărţii lui A.Dănilă constă în faptul că autorul pentru prima dată face o analiză privind rolul şi locul operei basarabene în contextul procesului artistic european.

Dănilă, Aurelian. Opera din Chişinău: Privire retrospectivă /Aurelian Dănilă. – Chişinău: Prut Internaţional, 2005. – 280 p.

Prefaţa la această carte, semnată de academicianul Mihai Cimpoi cu denumirea Odiseea Operei Basarabene, în câteva cuvinte ni-l prezintă pe autor în calitatea sa de artist-instrumentist, administrator pe tărâmul culturii şi a învăţământului cultural profesional, diplomat, dar şi un cercetător şi scriitor care a editat monografii şi albume depre personalităţi artistice şi unele episoade ale culturii româneşti din Basarabia. Monografia  este o privire retrospectivă asupra evenimentelor artistice din anii 1918-1922 (Partea întâi) şi din perioada 1947-1990 (Partea a doua).Se descriu primele încercări, procesele organizatorice şi artistice, frământările şi descoperirile ce ţin de repertoriu, scenografie, coregrafie, orchestră, trupă, primele succese şi laurii reveniţi tinerilor cântăreţi – B. Kaţ, V.Saviţcaia, E.Ureche, ş.a. Potrivit tradiţiei sale, autorul a înzestrat monografia cu cronicile presei de pe atunci, cu fortografii din spectacole, lista premierelor pe scena chişinăuiană (1956-1990) şi o Bibliografie selectivă.

Dănilă, Aurelian. Opera Moldovy: XX vek/ Aurelian Danila. – Chişinău: Prut Internaţional, 2008. – 479 p.: foto.

Lucrarea reprezintă un excurs istoric care ne face cunoştinţă cu dezvoltarea operei naţionale în perioada anilor 1918-2007. Autorul a reușit să găsească și să adune o multitudine de informații prețioase din arhive, colecții de stat și private, în presă și în manuscrise nepublicate. Cu ajutorul documentelor găsite autorul infirmă mitul conform căruia Basarabia, în anii 40, reprezenta un teritoriu în care erau răspândite ignoranța și analfabetismul. Din carte cititorul află că, în ciuda tuturor dificultăților, în Chișinău funcționau nu doar teatre de operă ci și trei conservatoare – Unirea (1918), Național (1928) și Municipal (1935).
La începutul ediției sunt inserate trei texte introductive semnate de compozitorul Eugen Doga, doctorul în studiul artelor Viorel Cosma și acad. Mihai Cimpoi. Informația din carte este structurată în trei părți: perioada 1918-1940, 1945-1990 și 1991-2000. La finele ediției sunt inserate fotografii ale artiștilor, dirijorilor, regizorilor, directorilor, corului și orchestrei Teatrului în diverși ani; lista orașelor, țărilor în care au fost organizate turnee; lista premierelor teatrale din perioada 1991-2000; Colectivul Teatrului din 1957; Postfața și Bibliografia.

Coroliov, Elfrida. Baletul moldovenesc: actori, roluri, spectacole/ Elfrida Coroliov, Nicolae Aga; resp. ed. Ion Xenofontov. – Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală, 2015. – 304 p.; il.

Enciclopedia Baletul moldovenesc ne oferă informaţii din istoria dezvoltării artei baletului şi despre creatorii spectacolelor de balet începând cu anii 40.. Prima parte a enciclopediei, Biografii de creaţie, familiarizează cititorii  cu o pleiadă de solişti ai baletului moldovenesc, compozitori, scenografi, dirijori din domeniul dansului. Fiecare articol este construit din scurte date biografice, formare profesională, rolurile interpretate, sau operele semnate şi completate cu repere bibliografice. Articolele care se referă la spectacolele montate conţin informaţii privind istoricul lor,compozitori, interpreţi, etc. A doua parte a ediţiei conţine Imagini ale interpreţilor de balet din spectacolele montate pe scena basarabeană. Aceste fotografii ne formează o impresie privind repertoriu teatrului de balet şi a interpreţilor – P. Leonardi, G.Melentieva, V.Poclitaru, M.Caftanat, A. terentiev, A.Serdiuc, E.Godova, ş.a.Un interes deosebit prezintă anexa Premierele baletelor cu informaţii despre compozitori,  ziua şi anul premierei, grupul de montare şi interpreţi din perioada 1938 – 2007.Această ediţie academică ocupă un loc bine meritat pe rafturile Bibliotecii de Arte, fiind cartea de referinţă permanentă a utilizatorilor.

Vă invită Maria Bieşu: Viziuni actuale asupra operisticii şi baletului: opinii. comunicări, eseuri, meditaţii, dialoguri, studii/ Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova; Concepţie, sel., coord: Andrei Tamazlâcaru. – Chişinău: S.n., 2000. – 400 p.

Cartea este dedicată festivalului Vă invită Maria Bieşu, un vis realizat al Primadonei Operei Naţionale. Datorită acestei personalităţi distinse pe meleagurile Moldovei la început de toamnă poposeşte o adevărată feerie a  muzicii şi dansului, având în centrul atenţiei personajele jucate de către talentele recunoscute în toată lumea ale muzicii de operă şi balet. Lucrarea include un Preludiu semnat de Maria Bieşu cu denumirea Cântarea vine de la Dumnezeu în care ea îşi împărtăşeşte aspiraţiile sale de a atribui acestui festival statutul de Hram al Operei naţionale Chişinău. Opiniile oamenilor iluştri ai culturii  despre teatrul moldovenesc, misiunea omului de creaţie, tradiţiile şi inovaţiile operei naţionale, despre Festival sunt reflectate în Chestionare, dialoguri, eseuri, studii semnate de Ghenadie Ciobanu, Aurelian Dănilă, Claudia Partole, Teodor Zgureanu, Andrei Tamazlâcaru, Constantin Rusnac, Larisa Ungureanu, Jean-Pierre Burtin ş.a.

Ediţia include texte în limbele: română, rusă, engleză, franceză, italiană, bulgară şi poloneză. În lucrare sunt inserate fotografii de la diverse spectacole.

Maria Bieşu: Anotimpurile scenei = The stage seasons/Mihai Potârniche – Chişinău: Prut Internaţional, 2015. – 230 p.

Albumul conceput de cunoscutul fotograf Mihai Potârniche reflectă secvenţe din spectacolele în care a evoluat renumita soprană. În colecţia inedită sunt adunate cele mai memorabile momente surprinse de obiectivele foto şi a camerelor de luat vederi. Potrivit autorului,  pe lângă secvenţele din spectacolele Mariei Bieşu albumul mai reflectă şi peisaje cu anotimpuri, viaţă şi natură, întruchipând roata vremii prin care a trecut soprana. Prefaţa albumului cu denumirea Sfidare a destinului este scrisă de Ioan Mânăscurtă . Personalitatea Mariei Bieșu a fost reflectată în mai multe albume de-a lungul timpului, însă acesta are o concepție deosebită, pentru că ne-am gândit mult cum am putut ieși din stereotipuri -, spune prefațatorul. Prezentarea grafică este realizată de designerul Sergiu Stanciu. Printre imagini găsim relatările şi mărturisirile compozitorului Eugen Doga, solistei ruse Irina Arhipova, dirijorului Alexandru Samoilă, solistului Mihai Munteanu ş.a.  despre rolurile şi viaţa artistică a sopranei.

Albumul conţine peste 200 de fotografii, colectate de către Mihai Potârniche din arhivele fotografilor şi ale moştenitorilor celor care nu mai sunt în viaţă. Albumul se finisează cu un ultim mesaj către neam, de gratitudine şi îmbărbătare, semnat de Primadonă.

Dănilă, Aurelian. Mihail Muntean: O viaţă dedicată operei. = Жизнь, посвященная опере/Aurelian Dănilă, Galina Cocearova. – Chişinău: Prut Internaţional, 2014. – 268 p.

Autorii cărţii au dedicat creaţia sa îndrăgitului tenor a Operei Naţionale Mihail Munteanu –  un exemplu al profesionalismului şi dragostei pentru artă, Artist al Poporului, Laureat al Premiului de Stat, cavaler al Ordinului Republicii, profesor universitar. Volumul cuprinde pagini din biografia şi creaţia cântăreţului de operă Mihai Munteanu, care pe parcursul a patru decenii de activitate a prezentat peste 1000 de spectacole, 300 dintre care în România. Cartea se compune din câteva părţi, prima fiind În loc de introducere cu relatările academicianului Gheorghe Duca. Un alt  compartiment reprezintă Dialogul tenorului cu Aurelian Dănilă. Din acest dialog vom afla multe lucruri mai puţin cunoscute din viaţa artistului, poziţiile, opiniile, impresiile lui referitor la evenimentele culturale din republică. Două articole Laudato semnate de F.-N. Marinescu, şeful Catedrei de Canto din Universitatea Ovidius, Constanţa şi C. Gh. Solovăstru, Dr. prof., decan, universitatea de Arte “Gheorghe Enescu” din Iaşi reflectă smerita recunostinţă de frumos din partea partenerilor şi colegilor lui Mihail Munteanu.

Capitolul Poezia şi Muzica este, de fapt, discursul rostit de Mihaill Muntean la acordarea titlului Dostor Honoris Caquza al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (31 august 2013). Reprezintă interes şi anexele Din repertoriu de operă, Rolurile interpretate de Mihail Muntean în spectacolele montate pe scenele din România, Turnee cu trupele româneşti (1988-2009), Turneu cu Opera din Braşov în Austria, Germania, Elveţia, Din repertoriu de cameră, Creaţii de compozitori italieni, Creaţii de compozitori moldoveni, Cântece şi romanţe populare. O selecţie Formula succesului: Mihail Muntean în mass-media şi în opinia contemporanilor este semnată de Galina Cocearova.  Iar fiul maiestrului, Andrei Muntean, diplomat, a mărturisit în finalul cărţii că este un om norocos, pentru că Mihail Muntean, primul tenor în istoria Moldovei independente, vocea şi talentul căruia sunt apreciate ca un etalon al artei vocale, este tatăl său.   

                În colecţia Bibliotecii de Arte veţi regăsi mai multe cărţi despre opera şi baletul moldovenesc, apreciate la nivelul cel mai înalt de public. Dragostea şi recunoştinţa melomanilor din Moldova, şi din alte ţări, este imensă, deoarece atunci când mergi la un spectacol la teatrul de operă eşti sigur că vei primi o satisfacţie, plăcere sufletească, un imbold de emoţii pozitive pentru a rezista realităţilor mai puţin plăcute.

Noi dorim Teatrului Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu – la mulţi ani! La mai mult şi la mare!!!

Advertisement

One thought on “Teatrul Naţional de Operă şi Balet la 60 de ani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s