Săptămâna Științei și Inovației, ediția 2022 la Filiala de Arte


Echipa Bibliotecii s-a încadrat în această limită de timp, o săptămână consacrată Zilelor Științei și Inovației la BM „B.P. Hasdeu”, cu o pronunțare specifică spre Filiala pe care o reprezentăm. Am excelat la capitolul popularizăm știința în bibliotecă prin informarea utilizatorilor despre căile de acces către deschiderea ei pentru publicul larg, am informat cititorii despre … Continue reading Săptămâna Științei și Inovației, ediția 2022 la Filiala de Arte

Advertisement

Lidia Kulikovski sau lecția de biblioteconomie…


La 70 de primăveri! Irezistibil să nu scrii, să nu spui un cuvânt de adâncă recunoștință pentru distinsa Doamnă Lidia Kulikovski! Cu riscul de a ne repeta, deoarece astfel de emoții cuprinde entitatea bibliotecară de la noi, vom multiplica acele Felicitări și urări de sănătate cu prilejul aniversării în prag de primăvară, care vor abunda … Continue reading Lidia Kulikovski sau lecția de biblioteconomie…

Biblioteca pe timp de pandemie. Cercetare și documentare


Un preludiu... Viața continuă și pe timp de pandemie. De ce spun asta? Pentru că noi, trăitorii acestor împrejurări, nu am mai avut tangență cu asemenea fenomen la scară globală. Dacă la început am fost sceptici cu privire la extinderea virusului, acum ne-am ajustat viața la el și tăim în pas cu el. Pandemia a … Continue reading Biblioteca pe timp de pandemie. Cercetare și documentare

Anton Mater


Un capitol important în activitatea filialei de „Arte” îl reprezintă domeniul studiului și al cercetării.   Pentru anul curent, conform planului de activitate, ne-am propus să valorificăm patrimoniul cultural național prin identificarea surselor ce ne-ar ghida spre constituanții, care au contribiut prin creația proprie la edificarea patrimoniului cultural material și imaterial. Unii din membrii echipei au … Continue reading Anton Mater

Cercetare și tradiții


Rezultatele cercetărilor științifice nu generează doar beneficii materiale și confort avansat, susținut de tehnologii progresiste. Știința îl învață pe om să-și pună întrebări, să caute și să găsească răspunsuri. Fără cunoștințele oferite de știință, omul nu și-ar cunoaște locul în univers, nu ar ști ce lume îl înconjoară, ce istorie are neamul din care descinde … Continue reading Cercetare și tradiții

Documentarea, un filon de bază în cercetare


Un punct major al științei este domeniul de cercetare și informare. Orice cercetare fie în domeniul economiei, științelor exacte sau cele umaniste, începe de la documentare. Acesta este un proces complex de care depinde valoarea cercetării întreprinse. Cunoscutul semiotician italian Umberto Eco, intuind dificultățile întâlnite de către tinerii care fac primii pași în cercetare, le … Continue reading Documentarea, un filon de bază în cercetare