Expoziţii de artă


Expoziţie virtuală: Ana Evtuşenco, artist plastic, pictor – scenograf, regizor, membru al Uniunii Artiştilor Plastici şi Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova.

 

Fondul de carte specializat în domeniul artelor al bibliotecii a fost completat cu noi titluri de cărţi şi albume de artă, care vor contribui la satisfacerea necesităţilor de informare a utilizatorilor.

Moştenirea artistică a lui Victor Ştefaniuc

O expoziţie inedită cu locuri, clădiri, instituţii din oraşul Chişinău realizată de artistul plastic în devenire Elena BOCANCEA, elevă la Colegiul de Arte Plastice “Al. Plămădeală”,

vezi:  http://www.slideshare.net/bibartelorutm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssnewsfeed

   Arta ca un imen decor, autor Ecaterina Mihai, membru Uniunii Artiştilor Plastici din România.

expoz-01

Tinere talente

La data de 3 iulie a avut loc lansarea expoziţiei de pictură şi tapiserie artistică a tinerei Nicoleta Dorogan, vezi link-ul

http://www.slideshare.net/bibartelor/tinere-talente-nicoleta-dorogan

Expoziţia se va afla până la sfârşitul lunii Iulie, 2013. Cei interesaţi o puteţi viziona on-line sau în aula de la nivelul 2 a Bibliotecii de Arte din Chişinău. Vă aşteptăm cu Drag!

Curent la Filiala de Arte “T. Arghezi” a avut loc lansarea expoziţiei de grup: Trecutul în viitor, coordonator Eleonora Brigalda, dr. în studiul artelor, prof. univ.

Trecutul în viitor 

http://www.slideshare.net/bibartelor/prezentarea-ups-i-creanga-23394207

14 noiembrie

Secvenţe din viaţă Paulinei Zavtoni

Paulina Zavtoni – Artista a Poporului din Republica Moldova, Maestru in arta, conferentiar universitar. http://www.flickr.com/photos/69779759@N03/sets/72157628132946852/

Paulina Zavtoni în roluri

http://www.flickr.com/photos/69779759@N03/sets/72157628133164704/

Spiru Haret – actor la Teatrul “Luceafărul”

hhhttp://www.flickr.com/photos/69779759@N03/sets/72157628134025866/

Chişinăul sec. XIX-XX în grafică

http://www.flickr.com/photos/bibartelor/sets/72157627902464525/detail/

Donaţie. Lucrări grafice. Executant – Constanţa Abălaşei-Donosă, grafician, pictor şi poet din România.

În amintirea Agnesei Roşca. Expoziţie foto

http://www.flickr.com/photos/bibartelor/sets/72157627857248145/

Firea sensibilă, sufletul pasionat, imaginaţia bogată sunt dominate adesea în creaţia Agnesei Roşca de o raţiune trează şi de un spirit cultivat. Expresia directă şi figurată, stilul popular şi strict intelectual se succed în permanentă rivalitate, implicând scrisului distincte modalităţi artistice.
Raisa Suveică

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”. Expoziţie de pictură a studenţilor anului IV       

http://www.flickr.com/photos/bibartelor/sets/72157626637696172/

Vernisaj “Pastelurile anotimpurilor” Autor Dumitru Coniuc http://www.flickr.com/photos/bibartelor/sets/72157625579779213/detail/

La Biblioteca de Arte a fost lansată o expoziţie de pictură compusă din 26 de lucrări exzecutate în ulei şi guaşi. Dumitru Coniuc, autor al expoziţiei.

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”. Expoziţie de pictură http://www.flickr.com/photos/bibartelor/sets/72157625376021361/detail/

Вернисаж “Цветы – глаза природы” http://www.flickr.com/photos/bibartelor/sets/72157624273227650/

Живопись есть немая, но вместе теплая беседа души с природой и Богом… Из писем И. И. Шишкина

Выставка работ, выполненных акварелью руководителя клуба “Cupola pătrată” Татьяны Доманчук. В 2010 году в рамках клуба, его руководительница дает мастер-класс “Рисование акварелью : шаг за шагом”

Vernisaj “Pictura este poezia tăcută” http://www.flickr.com/photos/bibartelor/sets/72157624148145931/detail/

Liceul Republican de Arte Plastice “Igor Vieru”, o instiruţie, care a avut curajul să păstreze amplu tradiţia academică dar şi asimilări ale realizărilor în domeniul artei plastice şi raportarea lor la gândirea modernă. Liceul îşi păstrează un loc de frunte în contextul artei universale contemporane

Expoziţie de pictură a liceului teoretic “Mihai Grecu” http://www.flickr.com/photos/bibartelor/sets/72157624272067568/detail/

Liceul teoretic “Mihai Grecu” cu predilecţie spre studierea artelor frumoase, studiul se face în clase specializate în pictură, coreografie, teatral-muzicale şi corale. Elevii participă la diferite întruniri, concursuri de creaţie atât municipale cât şi republicane

Expoziţie de grafică ‘Arghezi desenator’ http://www.flickr.com/photos/biblioart/sets/72157624229444774/detail/

Expoziţie de obiecte de artizanat şi floristică a Liceului ‘Alexandru cel Bun’ ‘Meşteşugul trebuie clădit pe o bună învăţătură teoretică’ L. da Vinci http://www.flickr.com/photos/biblioart/sets/72157624078806503/detail/

Liceul teoretic cu profil real şi umanist “Alexandru cel Bun” din or. Sîngera. În clasele gimnaziale la obiectul Educaţia tehnologică elevii se axează pe studierea şi readucerea obiceiurilor, tradiţiilor şi meşteşugurilor strămoşeşti pentru a le păstra, studia şi transmite generaţiilor viitoare. Procesul de instruire este monitorizat şi dirijat de profesoara Efimia Bălănuţa.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s