Liste/reviste bibliografice


Listă bibliografică: Tradiții și obiceiuri de Primăvara

Vă propunem listă bibliografică: Tudor Arghezi… poet al profunzimilor

Dansul popular – istorie, tradiţie, caracteristici. Ritmică. Metodă de învăţare

Cărţi

 1. Băcanu, Gr. Horelor, surorelor : culeg. de jocuri din judeţul Galaţi. – Galaţi : Casa Creaţiei Populare, – 270 p.
 2. Cine joacă şi nu strigă : strigături populare moldoveneşti / alcăt. : E. Junghietu. – Chişinău : Lumina, 1966. – 214 p.
 3. Cîntări şi strigături romîneşti de cari cîntă fetele şi ficiorii jucînd… : [ediţie critică, cu un studio introductive de Ion Muşlea]. – Bucureşti : Ed. Academiei RPR, 1962. – 140 p.
 4. Colegiul Naţional de Coregrafie din Republica Moldova / Ministerul Culturi, Colegiul Naţional de Coregrafie, Inst. Patrimoniului Cultural al AŞ; Uniunea Coregrafilor din Republica Moldova; alcăt. : A. Ţarălungă, Iu. Gorşcov. – Chişinău : S. n., 2013. – 224 p.
 5. Curbet, Vl. Ţara horelor şi a doinelor. – Chişinău : Pontos, 2007. – 272 p.
 6. Mardari, M. Studiu coregrafic. – Chişinău : S. , 2014. – 335 p.
 7. Melodii populare de joc / alcăt. : L. Berov. – Chişinău : Cartea Moldovenească, Anul. – 72 p.
 1. Бондаренко, Л. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – Киев : Музична Україна, 1985. – 220 с.
 2. Королева, Э. Ранние формы танца. – Chişinău : Ştiinţa, 1977. – 216 с.
 3. Королева, Э. Танец и художественная культура : От возникновения человечества до первых великих цивилизаций. – Минск : «Армита-Маркетинг, Менежемент». – 1997. – 178 с.
 4. Молдавские народные танцы / сост. : Д.И. Николаев. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 73 p.
 5. Настюков, Г. Народный танец на самодеятельной сцене (советы балетмейстера) // Библиотечка общественного руководителя художественной самодеятельности. – Москва : Профиздат. – 1976. – 63 с.
 6. Ошурко, Л. Народные танцы Молдавии. – Кишинев : Гос. Изд-во, – 764 с.
 7. Степанова, Л. Народные танцы. – Москва : Сов. Россия. – – 136 с.

Articole din cărţi, reviste şi ziare

 1. Contraste // Fedco A. Unde joacă moldovenii… . – Chişinău, – P. 3-16.
 2. Folclor geografic din Cuca // Enciu Gh. Cuca – izvor de dor : folclor literar local, obiceiuri : [conţine CD]. – Galaţi, 2014. – P. 109-130.
 3. Jocuri populare // Nicolescu V.-D. Cîntece şi jocuri populare din Moldova. – Bucureşti, 1963. – P. 149-187.
 4. Morăraş, Mihai. Cu cântecul şi dansul popular – pe plaiurile lui A. Iancu / M. Morăraş // Literatura şi arta. – 2002. – 22 aug. – 6.
 5. Roibu, Nicolae “Profesorii mei au fost ţăranii” / N. Roibu // Flux. – 2002. – Nr 35. – 4.
 6. Şoimaru, V. Hora lui Ion Bazatin la 50 de ani: un ansablu folcloric de exepţie, de 25 de ani fără sală de repetiţii (O scurtă istorie subiectivă scrisă cu multe, dar cu puţine speranţe) / V. Şoimaru // Literatura şi arta. – 2016. – 21 ian. – P. 7.
 7. Tradiţii etno-folclorice ale sărbătorilor în luna Ianuarie. Obiceiuri şi folclor în Ajunul Anului Nou // Obiceiurile şi folclorul sărbătorilor de iarnă: (Tipologie. Corpus de texte etnografice şi folclorice) / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Filologie ; col. de red. : Nicolae Băieşu ; red. muz. : Victor Ghilaş : [în 2 vol.]. – Chişinău, S. a., 2014. – Vol. 1. – P. 584-785.
 1. Запись движений и танцев // Ткаченко Т. Народный танец. – Москва, – С. 3-13.
 2. Молдавский народный танец // Ткаченко Т. Народный танец. – Москва, – С. 349-387.
 3. Народные танцы // Песни и танцы Молдавии : [для баяна или аккордеона] / сост. : И. Дубяга. – Москва,1977. – С. 18-44.
 4. Народный танец // Театральная энциклопедия : [в ? т.].– Москва., Сов. энциклопедия. – Т. 5. – С. 52-54.
 5. Румынские танцы / консультанты : Gh. Baciu, Vl. Bedu, Şt. Gheorghiu, Oprea Petrescu, M. Mardari // Ткаченко Т. Народные танцы : болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие. – Москва,1975. – С.  201-231.
 6. Танцы молдавских композиторов // Песни и танцы Молдавии : [для баяна или аккордеона] / сост. : И. Дубяга. – Москва,1977. – С. 58-70.
 7. Эльяш, Н. Книга о народных танцах : [предисл.] // Ткаченко Т. Народные танцы : болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие. – Москва, 1975. – С. 3-8.

 

a elaborat A. Moldovanu, bibliotecar principal

Advertisement

One thought on “Liste/reviste bibliografice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s