Polonia – centrul de cultură audiovizuală


Conferinţa cu acest generic a fost realizată cu participarea elevilor de la Colegiul de Arte Plastice "Al. Plămădeală" împreună cu profesorul Emil Cojocaru, studenţi de la Universitatea Pedagogică "Ion Creangă" împreună cu profesorul,  regizorul C. Bălan,colaboratori de la AŞM, dn. D. Olărescu, V. Galaicu, E. Koroliov, V. Rocaciuc  ş.a. Iniţial publicul a fost familiarizat cu … Continue reading Polonia – centrul de cultură audiovizuală

Advertisement

Filmul de animație. Tehnică și procedee de animație. Prezentări


Filmul de animație este genul de artă cu cele mai mari posibilități de realizare. Respectiv există și o diversitate de tehnici și procedee de lucru, care includ de asemenea diferite materiale. Crearea unui film de anima’ie presupune un proces complex de implementare a materialului pregătit (în dependență de ce a fost selectat - desen, păpăși, … Continue reading Filmul de animație. Tehnică și procedee de animație. Prezentări

Zilele FedEex@Hasdeu: Filiala de Arte “T. Arghezi”


Repere. Arta dedicată copiilor. Filmul de animaţie NOU! Clubul amatorilor filmului de animaţie Mesaj Extinderea orizontului de cunoaştere prin cultivarea interesului faţă de artele vizuale Grupul ţintă: 5 -14 ani Scop Iniţierea copiilor în domeniul filmului de animaţie ca gen al artei cinematografice. Asimilarea unor faze de început în cunoşterea artistică în limita unui cadru … Continue reading Zilele FedEex@Hasdeu: Filiala de Arte “T. Arghezi”

Clubul amatorilor filmului de animaţie


NOU! Un nou club al intereselor! Clubul amatorilor filmului de animaţie "Zilele bibliotecii" au dat startul de deschidere în cadrul bibliotecii a unui nou club pe interese. La şedinţa oficială au fost invitaţi profesionişti cu experienţă în realizarea filmului de animaţie dna Violeta Tipa, cercetător ştiinţific la AŞ a Moldovei, autor de cărţi, lector universitar, dna … Continue reading Clubul amatorilor filmului de animaţie

Arta cinematografică


La acest domeniu colecția Bibliotecii de Arte, sa îmbogățit cu un volum de carte: Arta cinematografică din Republica Moldova, donație din partea Academiei de Științe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. În acest volum Ana-Maria Plămădeală ne vorbește despre Filmul de ficțiune (1957-2001), Dumitru Olărescu, Filmul de nonficțiune (1928-2011) și Violeta Tipa, Fenomenul filmului de animație moldovenesc (1968-2001), vezi … Continue reading Arta cinematografică

Realizări noi la filiala de Arte


Dragi utilizatori, n-am comunicat de ceva timp din unele motive tehnice, însă vrem să vă spunem, că biblioteca continuă cu aceeaşi ardoare să realizeze activităţi conform evenimentelor importante, ce ţin de cultura socială a comunităţii în care trăim, să lanseze şi să prezinte cărţi pentru cititorii noştri, să-i întâlnească pe doritori cu noi persoane de … Continue reading Realizări noi la filiala de Arte