Ada Zevin. In memoriam


Ada Zevin

Ada Zevin

            ADA ZEVIN (n. 03.09.1918 – d. 2005)

   Critic de artă, artist plastic din Moldova, Ada Zevin a activat în diferite perioade, începând de la instaurarea socialismului anilor cincizeci ai secolului trecut şi până la suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova. În tot acest răstimp Ada Zevin nu a făcut artă angajată şi nici nu a fost adeptul realismului academic, de aceea opera sa nu se înscrie în contextul artei sovietice îndocrinate. Pictoriţa s-a apropiat de tradiţiile artistice ale Europei Occidentale, iar lucrările ei sunt considerate şi astăzi actuale prin faptul că sunt purtătoare de valenţele noi, ce corespund spiritualităţii moderne. Procedeele stilistice diversificate, folosite în lucrările sale pe parcursul timpului ne demonstrează evoluţia gândirii artistice a artistei. Lucrează în ulei, acuarelă, creion, cărbune, pictează şi face grafică. Încă din anii ’50 a secolului XX lucrările A. Zevin vădesc maturitate artistică, necătând la numărul mic de mijloace de expresie (făcut în mod conştient). Interpretarea individuală a tradiţiilor clasice exprimă plenar stările sufleteşti ale autoarei. Prin folosirea contrastelor puternice dintre lumină şi umbră, prin repartizarea exactă a petelor tonale, prin jocul penumbrelor este dezvăluită viaţa lumii figurative şi sunt construite compoziţii originale.

În anii şaizeci se produce un nou salt calitativ în creaţia Adei Zevin, care este explicată prin pasiunea şi influenţa picturii franceze asupra creaţiei sale. Se inspiră mult din opere maeştrilor Gauguin, Van Gogh, Cezanne, Bonnard, asimilând şi principiile estetice ale artei decorative populare. Construcţiile plastice ale autoarei deţin un element definitoriu – cromatica, care fiind folosită într-un mod destul de rafinat şi surprinzător, atribuie lucrărilor o metaforă de o rară plasticitate artistică. Expoziţiile personale din ultimii ani de activitate a Adei Zevin demonstrează  spectatorilor o măiestrie de invidiat în lucrul cu tehnica acuarelei – posibilitate de exprimare rapidă a emoţiilor spontane provocate de contactul cu lumea înconjurătoare (sau altfel spus – improvizaţia). Autoarea nu se foloseşte în acest caz de metode tradiţionale (diluarea culorilor, aplicarea culorilor pe hârtia umedă), ci are o manieră individuală pentru fiecare procedeu expresiv, scoate în evidenţă detaliul prin petele de culoare de diferite densităţi astfel, încât se transmite energia culorilor şi senzaţia de integritate a spaţiului. Lucrări realizate în acuarelă sunt Scară spre lac, Poartă în oraşul vechi, Natură statică cu sticle, Portretul lui Lazăr Dubinovschi ş.a.

O apreciere deosebită merită şi desenele Adei Zevin, care pun în lumină virtuozitatea grafică excepţională a autoarei. Desenele ei facilitează perceperea estetică a naturii. Şi în aceste lucrări ale plasticienei este relevant procesul de căutare a esenţei metaforice.

Personalitatea Adei Zevin s-a manifestat în mod diferit în cele trei sfere ale creaţiei artistice, însă întotdeauna a fost înalt apreciată pentru naturaleţea şi firescul talentului, pentru curajul abordării problemelor profesionale, pentru atitudinea sensibilă faţă de materialul cu care a lucrat şi pentru bogăţia imaginaţiei sale. Printre mulţii săi admiratori se numără şi maestrul Mihai Grecu, artistul plastic Mihai Ţăruş, care au apreciat la justă valoare lucrările A. Zevin, valoarea şi farmecul lor, autenticitatea şi prospeţimea lor. Ada Zevin a parcurs un lung şi anevoios drum spre devenirea sa profesională, făcându-şi studiile la Academia de Arte Frumoase, Bucureşti, la facultatea de Pictură, clasa profesorului Francisc Şirato; la Şcoala Republicană de Arte Plastice (azi, Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală); studii superioare la Institutul de Stat Vasile I. Surikov , Moskova, Facultatea de Arte şi Pictură, la Facultatea de Istoria şi Teoria Artelor la Institutul de Stat Ilia E. Repin, al Academiei de Arte din Leningrad (azi Sankt Petersburg) absolvindu-l cu diplomă magna cum laude. A fost încadrată ca pedagog de istoria artelor la Şcoala Republicană de Arte Plastice din Chişinău, a desfăşurat activitatea de cercetător ştiinţific în domeniul artelor plastice, a patrimoniului artistic şi al creaţiei artistice populare. Face parte, în calitate de membru, din Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, participă la expoziţii unionale de arte plastice la Moskova, republicane şi internaţionale (Montreal, Canada). A fost decorată cu titlul de Cavaler al Ordinului Republicii. Expoziţiile personale la Chişinău şi Bucureşti le lansează în anii 1969,1980,1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001. Operele Adei Zevin fac parte din colecţii publice şi private : Australia, Bulgaria, Canada, Danemarca, Federaţia Rusă, Israel, Olanda, Polonia, Republica Moldova, România, Ucraina, SUA, Ucraina.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s