PAS CU PAS…. EUROPASS


19024542_10155920799328492_230312504_oServiciul “Consiliere în carieră”, iniţiat de către Filiala de Arte “T.Arghezi” are scopul instruirii tinerilor în sistemul educaţiei non-formale întru adaptarea lor rapidă la shimbările socio-economice şi geopolitice din ţară şi după frontierele ei. În prezent posibilităţile de învăţare sunt nelimitate, de rând cu cele tradiţionale se aplică forme noi de instruire, cum ar fi învăţământul dual, formarea profesională la locul de muncă, ş.a.  Respectiv,  variază şi sistemele de calificare profesională, spre exemplu, certificarea competenţelor dobândite în sistemul instruirii informale şi non-formale. Pe măsură ce creşte concurenţa pe piaţa muncii, toate competenţele, abilităţile şi calificările necesită să fie recunoscute de către instituţiile de formare şi educaţie, precum şi de către angajatorii din ţară şi din  Europa. În acest context, Consiliul UE şi Parlamentul European au adoptat Decizia nr. 2241/2004/EC care vizează crearea unui cadru de asigurare a transparenţei calificărilor şi competenţelor în spaţiul european.

În baza acestei hotărâri au fost create Centre Naţionale EUROPASS (CNE) în toate ţările Uniunii Europene, inclusiv în România. Avantajul pentru cetăţenii Republicii Moldova este accesul gratuit la crearea unui portofoliu de documente standardizate pe care ei le pot folosi voluntar pentru a-şi face cunoscute calificările şi competenţele în Europa.

Astfel, Portofoliu EUROPASS include:

  • Curriculum vitae Europass,
  • Pasaportul lingvistic Europass,
  • Suplimentul Europass la Certificatul profesional,
  • Suplimentul Europass la Diploma,
  • Documentul de mobilitate Europass (Mobilipass).

E nevoie de menţionat că EUROPASS nu este un instrument de validare sau recunoaştere a competenţelor şi calificărilor, ci oferă doar o platformă comună de prezentare a acestora, care facilitează recunoaşterea lor la nivel european.

          Aceste şi alte informaţii au primit participanţii la training-ul “Curriculum Vitae + Scrisoarea de intenţie (EUROPASS)” din 08 iunie, curent. În continuare au completat de sine stătător, on-line, CV-ul său personal de pe site-ul EUROPASS https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/.

La finele activităţii participanţii la training, studenţii USM, au concluzionat că
redactarea CV-ului şi a scrisorii de intenţie, conform modelelor  EUROPASS reprezintă un pas extrem de important atunci când eşti în căutarea unui job sau a unui curs de formare. SV-ul este deseori primul contact cu viitorul angajator, de accea este necesar să atragă atenţia şi să demonstreze, de ce merită ca solicitantul să fie invitat la interviu.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s