Impresii de la Simpozion


La 26 septembrie 2019, în incinta Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” s-a desfășurat SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE STUDII CULTURALE. EDIȚIA I. Manifestarea științifică a fost dedicată zilelor europene ale patrimoniului.

Simpozionul a reunit cca 80 de participanți din Republica Moldova: cercetători, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și de învățământ, precum și ai instituțiilor de presă.

Lucrările Simpozionului au debutat cu mesajele de salut ale doamnei dr. Mariana HARJEVSCHI, director general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” și ale dlui dr. Adrian DOLGHI, director adjunct pentru activitatea științifică al Institutului Patrimoniului Cultural. Domniile lor au apreciat importanța organizării Simpozionului, precum și a parteneriatului stabilit dintre instituțiile organizatoare pentru desfășurarea proiectelor comune.

În continuare au urmat comunicările în plen. Doamna Anastasia MOLDOVANU, directorul Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” a ținut comunicarea Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” – valorificator activ al patrimoniului Cultural;  dl. dr. hab. Victor GHILAȘ, directorul institutului Patrimoniului Cultural a relatat despre Doina, de la ancestralitate la convergență și consemnare in Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Intangibil al Umanității. După prezentarea comunicării a fost vizualizat filmul Doina; dna dr. hab. Aliona GRATI, cercetător în cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”- Imaginile Chișinăului in literatura străinilor la începutul secolului al XX-lea, iar dna Raisa OSADCI, cercetător științific la Institutul Patrimoniului Cultural a prezentat comunicarea cu titlul Deficiențe ale revalorificării patrimoniului cultural tradițional.

După ședința plenară s-au desfășurat lucrările în patru secțiuni: I. Studiul artelor și culturologie; II. Arte vizuale și arhitectură; III. Patrimoniul arheologic; IV. Patrimoniul etnologic.

La lucrările Simpozionului au participat și interpreți de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași, Romania, care au prezentat un recital de muzică academică din creațiile patrimoniului romanescprof. univ. Aurelia SIMION și soprana Eliza-Paraschiva Irina SOLOMON:

Aria Anei „La răscrucea drumului”, Opereta Ana Lugojana – Filaret Barbu; Liedul Spre Apus – Alexei Stârcea; Liedul Bâlci în Aldebaran – Felicia Donceanu; Liedul Mult mă-ntreabă inima – Tiberiu Brediceanu; A doua arie a  Domnicai „Tu mă chemi, tu esti departe”, Opera Inima Domnicăi – Alexei Stârcea; Aria Muzica, Opereta Valurile Dunării – George Grigoriu; (bis – Aria Silviei, Opereta Silvia – Emmerich Kalman)

În salile de bibliotecă au fost aranjate diverse expoziţii de cărţi cu referire la patrimoniul cultural material şi imaterial al teritoriului ţării noastre – enciclopedii, cărţi antologii, cărţi de artă, cărţi despre tradiţiile şi obiceiurile populare ale moldovenilor din diferite localităţi. Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi”, gazdă a evenimentului, a pregătit expoziţii cu cărţi, ce pot fi calogate ca documente de patrimoniu. Din ele fac parte colecţiile speciale, documentele de muzică tipărită, documentele audio-video, colecţia discurilor de vinil, cărţi vechi şi rare cu conţinut preţios, seria de documente, caiete-antologii metodice din dramaturgia universală şi naţională, cărţi din donaţiile personale ale oamenilor cu activitate în domeniul culturii, artei, a ştiinţei. Acestea din urmă auprezentat interes participanilor la simpozion.

La eveniment a fost prezentă şi mass-media

Resurse electronice: https://www.facebook.com/BMHasdeu/posts/2439462576149754?

http://patrimoniu.asm.md/?p=4058

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s