SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE STUDII CULTURALE: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural Chișinău. Ediția I . 26 septembrie 2019


Comitetul de organizare: Victor GHILAȘ – copreședinte, Anastasia MOLDOVANU – copreședinte, Tatiana COȘERI, Adrian DOLGHI, Natalia GRĂDINARU, Lidia KULIKOVSKI, Violeta TIPA.

Comitetul științific: dr. hab.Victor GHILAȘ – copreședinte, dr.Mariana HARJEVSCHI – copreședinte, dr. Adrian DOLGHI, dr. Natalia GRĂDINARU, dr. Lidia KULIKOVSKI, Ivan PILCHIN, dr. Violeta TIPA.

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

Joi, 26 septembrie 2019

9.00- 9.30 Înregistrarea participanților ( Sala Mare a Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”, str. Grădinilor 21 )

9.30 – 12.00

ȘEDINȚA PLENARĂ. Moderatori: Anastasia MOLDOVANU, dr. Adrian DOLGHI

Mesaje de salut: dr. Mariana HARJEVSCHI, Director general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”; dr. Adrian DOLGHI, Director adjunct pentru activitatea științifică al Institutului Patrimoniului Cultural

COMUNICĂRI

Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” – valorificator activ al patrimoniului cultural. Anastasia MOLDOVANU, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”

Doina, de la ancestralitate la convergență și consemnare în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Intangibil al Umanității . dr. hab. Victor GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural

Imaginile Chișinăului în literatura străinilor la începutul secolului al XX-lea. dr. hab. Aliona GRATI, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”

Deficiențe ale revalorificării patrimoniului cultural tradițional. Raisa OSADCI, Institutul Patrimoniului Cultural

12.00 – 12.30 Pauză de cafea

Microrecital vocal-instrumental din creațiile patrimoniului românesc.

Interpreți: Prof. univ. Aurelia SIMION, Universitatea Națională de Arte George Enescu, Iași, România; Soprana Eliza-Paraschiva Irina SOLOMON, Iași, România

12.30 – 17.00 Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni

SECȚIUNEA I. STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE

Sala Mare (et. II), Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”. Moderatori: dr. hab. Victor GHILAȘ, Vitalie RĂILEANU

Teatrul lui Ion Druță în cercetările actuale . dr. Ana GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural

Театр как феномен художественной культуры Кишинева. dr. Эльфрида КОРОЛЕВА, Институт культурного наследия

Filmul documentar din perspectiva valorificării și salvgardării patrimoniului cultural-artistic. dr. Dumitru OLĂRESCU, Institutul Patrimoniului Cultural

Piesele lui Constantin Cheianu pe scenele teatrelor naționale și internaționale  la intersecția dintre secole. Dorina KHALIL-BUTUCIOC, Asociația Internațională a Criticilor de Teatru,  Germania 

Jurnalul literar (inedit) al scriitorului Nicolae Esinencu. Vitalie RĂILEANU, Lucia BUNESCU, IP LT ”Petru Rareş”, Oraşul Soroca

Teatrul-studio „Guguță” – o experiență underground. dr. Violeta TIPA, Institutul Patrimoniului Cultural

Cineastul Emil Loteanu – promotor al memoriei culturale . dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, Institutul Patrimoniului Cultural.

Abordări inovative în promovarea patrimonial local. Taisia FOIU, Sef, Secția „Memoria Chișinăului”, Biblioteca Municipala „B. P. Hasdeu”

14.30 – 15.00 Pauză de cafea

Contribuția Centrului Academic Internațional Eminescu la constituirea și valorificarea patrimoniului cultural. Elena DABIJA, Centrul Academic Internațional Eminescu

Ioan Vizitiu și destinul Atelierului de instrumente muzicale al Ministerului Culturii. dr. Vasile CHISELIȚĂ, Institutul Patrimoniului Cultural.

Hora satului: tradiție și inovație/mutații cultural-politice. dr. Ludmila ŞIMANSCHI, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”

Forme teatrale ale dansului HORA în Republica Moldova. Svetlana TALPĂ, Institutul Patrimoniul Cultural

Fenomenul horal în localitățile din Vale Prutului de Jos. Dr. Mariana COCIERU, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Biblioteca evreiască „Ițic Mangher” – unul din focarele renașterii naționale. Stela MORARU, IP LT „Natalia Gheorghiu”

Patrimoniul de artă și muzică contemporană: arhivare și conservare. dr. Valeria BARBAS, Institutul Patrimoniului Cultural

Fenomenul Goethe în patrimoniul muzical european. dr. Tatiana BATÎR, Universitatea de Stat din Taraclia

Teatrul lui D. Matcovschi în context social-cultural. Mariana JARDAN, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

SECȚIUNEA II: ARTE VIZUALE ȘI ARHITECTURĂ

Sala muzicală (et. II), Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”. Moderatori: m. cor., dr. hab. Mariana ȘLAPAC, dr. Vitalie MALCOCI

Narațiune și simbol în abordările plastice ale baladei „Miorița”. dr. Victoria ROCACIUC, Institutul Patrimoniului Cultural

Tapiseria din colecția Muzeului Național de Artă al Moldovei . dr. Natalia PROCOP, Institutul Patrimoniului Cultural

Гармонизация Универсума мифологическим сознанием в нарративе Ады Зевиной. др. хаб. Жозефина КУШНИР, Институт культурного наследия

Cetatea Soroca în contextul evoluției arhitecturii militare est-carpatice și a Europei din secolele XIII-XVI. Vitalie IAȚIUK, m. cor., dr. hab. Mariana ŞLAPAC, Institutul Patrimoniului Cultural

Un necunoscut proiect al lui Șciusev de refacere a Chișinăului. Natalia IURCENCO, Institutul Patrimoniului Cultural

Creația arhitecților Francesco Boffa și Ippolit van-der-Schkruf în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Cu ocazia celei de a 160-a aniversare de la ridicarea monumentului în memoria Bătăliei de la Cahul). dr. Alla CEASTINA, Institutul Patrimoniului Cultural

Lăcașurile monahale – dimensiune a patrimoniului cultural material al Republicii Moldova. dr. Ion Valer XENOFONTOV, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, dr. Lidia PRISAC, Institutul Patrimoniului Cultural

Mijloace de organizare a spațiului scenic din anii ’80 ai sec. XX în arta teatral-decorativă din Moldova. dr. Vitalie MALCOCI, Institutul Patrimoniului Cultural

Sălile de degustare ale Combinatului de vinuri Cricova – spații arhitecturale cu caracter narativ. Aurelia TRIFAN, Institutul Patrimoniului Cultural

SECȚIUNEA III: PATRIMONIUL ARHEOLOGIC

Balcon (et. II), Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”. Moderatori: dr. Alexandru LEVINSCHI, dr. Nicolae TELNOV

Plastica antropomorfă din siturile eneolitice de la Cărbuna. Sergiu BODEAN, Institutul Patrimoniului Cultural

Așezarea eneolitică târzie Brînzeni III-Țiganca pe harta Europei Preistorice. Serghei HEGHEA, Institutul Patrimoniului Cultural

Structuri din epoca bronzului atestate în aşezarea cu mai multe nivele de locuire Trinca „Izvorul lui Luca”. dr. hab. Oleg LEVIȚKI, Institutul Patrimoniului Cultural

Ceramica lucrată cu mâna din necropola de tip Sântana de Mureș-Černjachov de la Dănceni. Igor DIMOV, Agenția Națională Arheologică

Descoperiri din sec. VIII-IX în situl arheologic Sagaidac IV (r-nul Cimișlia). dr. Vlad VORNIC, Agenția Națională Arheologică

Despre monumentele nomazilor din sec. IX d. Hr. din Moldova şi atribuirea lor etnoculturală. dr. Nicolae TELNOV, Institutul Patrimoniului Cultural

14.30 – 15.00 Pauză de cafea

Vase de piatră descoperite în situl medieval de la Costești-Gârlea (r-nul Ialoveni). dr. Vlad VORNIC, dr. Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Institutul Patrimoniului Cultural

Погребальные памятники Пруто-Днестровского региона эпохи Золотой Орды. Виталий ЖЕЛЕЗНЫЙ, Институт культурного наследия

În căutarea „locului lui Oțel” de la 1436 – cercetări arheologice. dr. Alexandru LEVINSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural, dr. Manole BRIHUNEȚ, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

Valorificarea patrimoniului eneolitic din microzona Horodca Mică, raionul Hâncești. Galina BODAREU, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău

Существование балканской рунической письменности. Миф или реальность. Сергей КУРЧАТОВ, Институт культурного наследия

SECȚIUNEA IV: PATRIMONIUL ETNOLOGIC

Sala de lectură (et. I), Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”. Moderatori: dr. Natalia Grădinaru, dr. Ion DUMINICĂ

Этнокультурный плюрализм в полиэтничном государстве – основа демократии и стабильности его существования . др. хаб. Елизавета КВИЛИНКОВА, Институт культурного наследия

Argumentarea „etnografică” a demersului de modificare a hotarelor RSSM (1946). dr. Adrian DOLGHI, Institutul Patrimoniului Cultural

Patrimoniul istoric și etnocultural în lumina strategiilor de dezvoltare a culturii naționale și educației artistice din Republica Moldova. Iuliana BABIN, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Medicina populară ca element de patrimoniu. dr. Natalia GRĂDINARU, Institutul Patrimoniului Cultural

Semnificații ale imaginii „mâinii” în cultura tradițională . dr. Ludmila MOISEI, Institutul Patrimoniului Cultural

Spiritul sărbătorilor pascale în timpuri vitrege. O lectură etnografică a memoriilor copiilor basarabeni deportați în perioada 1940-1941, 1944-1953. Dr. Ludmila D. COJOCARU, Institutul Patrimoniului Cultural

Рождественско-новогодние обходы в традиционной культуре украинцев Республики Молдова. др. Екатерина КОЖУХАРЬ, Институт культурного наследия

Церкви св. Георгия, св. Троицы и св. Духа и молдавские ойконимы с формантом – ча. Алексей А. РОМАНЧУК, Институт культурного наследия

Cunoștințe ale poporului român referitoare la cireș . dr. Nicolae DUDNICENCO, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

14.30 – 15.00 Pauză de cafea

Влияние молдавской традиции на эволюцию гагаузских ритуальных хлебных изделий. др. Евдокия СОРОЧЯНУ, Институт культурного наследия

Lumea de trai reflectată în conștiința etnică a purtătorilor de folclor rus din Republica Moldova, și simbolurile legate de viaţa de zi cu zi. dr. Tatiana ZAICOVSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural

Феномен локальной идентичности в Республике Молдова: этнокультурные особенности. др. Нина ИВАНОВА, Институт культурного наследия

К вопросу о появлении цыганской ментальности в цыганской сказке . др. Светлана ПРОКОП, Институт культурного наследия

Источниковая база исследования одежды украинцев севера Молдовы. др. Виктор КОЖУХАРЬ, Институт культурного наследия

Promovarea folclorului muzical românesc de către țiganii lăutari: ”…căci țiganii de aici trăiesc cu muzica, iubesc cu muzica, se ceartă și se împacă cu muzica, și tot cu muzica mor. dr. Ion DUMINICĂ, Institutul Patrimoniului Cultural

Представления гагаузов о своих предках: научный дискурс и конструирование этногенетических мифов. др. Диана НИКОГЛО, Институт культурного наследия

Obiceiurile de familie ca parte a patrimoniului cultural. Carolina COTOMAN, Institutul Patrimoniului Cultural

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s