Ziua Bibliografiei, 2016


15303975_627201374133136_931132535_o.jpgÎn fiecare an evenimentul se desfăşoară în baza unor noi repere, oportunităţi, care presupun noi metode, forme şi instrumente de realizare. Aducem mulţumiri departamentelor “Studii şi cercetări”, “Memoria Chişinăului” pentru sugestiile şi recomandările propuse. De această dată am lucrat asupra bibliografiei locale, a comunităţii noastre, având acelaşi generic comun: Chişinău, oraşul sufletului meu. Pentru aceasta am pregătit expoziţii tematice, biobibliografii şi bibliografii, ediţii îngrijite şi editate de BM “B.P. Hasdeu” în ultimii cinci ani, ale personalităţilor chişinăuiene, care au contribuit la prestigiul valoric cultural naţional prin creaţiile lor – Vasile Badiu, Vladimir Beşleagă, Valentina Butnaru, Ninela Caranfil, Petru Cărare, Anatol Ciocanu, Argentina Cupcea-Josu, Ion Diordiev, Iulian Filip, Ioan Holban, Ion Mărgineanu, Serghei Pojar, Nicolae Rusu, Vasile Şoimaru, Ihil Şraibman, Elena Tamazlâcaru, Alexandru Tănase, Ianoş Ţurcanu, Larisa Ungureanu, Renata Verejanu, Paulina Zavtoni & Spiru Haret.

Prezentarea bibliografiei Două fenomene ale culturii naţionale: maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul “Joc”. O lucrare în premieră care însumează creaţia directorului artistic al Ansamblului Naţional de Dansuri Populare pe parcursul a peste şaizeci de ani de muncă de studiu şi cercetare, creativă, artistcă, editată cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani a lui Vl. Curbet şi aniversarea de 70 de ani ai “Joc”-ului, două fenomene în cultura naţională, indispensabile unul faţă de altul.

15271393_627201397466467_1396941773_oPrezentarea biobibliografiei Mihail Grecu. În contextul anului 2016, Anul Mihail Grecu, (o sută ani de la naştere), lucrarea a prezentat un interes sporit faţă de opera artistului plastic, unul dintre primii, care prin creaţia lui, noi, basarabenii, am fost conectaţi la valorile culturale europene încă în anii’ 60 ai secolului trecut; s-au pus bazele noului curent postmodernist în pictura basarabeană şi a Şcolii Naţionale de Pictură. Contribuţia artistică a maestrului este imensă, ca nimeni altul, prin înţelepciunea şi profunzimea sa artistică, el a ridicat arta populară la cote valorice de ordin estetic şi filosofic. Biobibliografia, destinată specialiştilor în arte plastice, profesorilor şi studenţilor din învăţământul domeniului respectiv, cât și bibliotecarilor, este înzestrată cu un bogat aparat auxiliar ce înlesneşte procesul de căutare: index alfabetic de nume, index alfabetic al lucrărilor plasticianului, index al publicaţiilor periodice consultate, lista abrevierilor. Convorbiri la temă au fost şi în faţa expoziţiei de documente despre creaţia lui M. Grecu.

15178311_627141310805809_4902179874502517899_nO revistă bibliografică a ediţiilor recente despre Chişinău a fost obiectul discuţiilor şi a convorbirilor despre oraşul drag la timpul trecut şi prezent, deasemenea și prezentarea expoziţiei tematice Chişinău între istorie şi spiritualitate (documente editate în perioada 2012-2016) a fost destul de interesantă. Este deosebit de important că reperele istorice ale oraşului se armonizează într-o adevărată simfonie spirituală şi intelectuală, reflectată în apariţiile recente editoriale, îngrijite de Biblioteca Municipală “B.P.Haşdeu”. Au fost prezentate  cărţile semnate de  Iurie Colesnic Chișinăul și chișinăuienii, Chișinăul din amintire, Chişinăul din inima noastră. Studenţii de la USM, Facultatea “Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative” s-au arătat foarte interesaţi de volumul impunător de informaţie ce a încăput în câteva sute de pagini. Fiind familiarizaţi doar cu unele secvenţe din cărţile sus numite, ei au manifestat dorinţa de a pătrunde mai adînc în studiul prezentat, doar nici unul din ei nu au ştiut, spre exemplu, că în Chişinău au fost construite 12 Arcuri de Triumf în anul jubiliar 1912, că au existat personalități care au contribuit la dezvoltarea culturii, au participat la dezvoltarea vieții sociale din diferite perioade istorice: sculptorul de curte Nina Iaşcinschi (1904-1984); Miliţa Patraşcu, cea mai înzestrată femeie-sculptor al erei nostre; pictorii Ivanovschi Elizaveta (1910-2006), Ion Jumati (1909-1997), Larionov Mihail (1881-1964) ş.a.  Prezentarea persoanelor notorii ale Chişinăului, precum şi a neamului întreg au continuat cu o referință la mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, primul guvernator al Basarabiei Scarlat Sturdza, arhitectul Alexandru Bernardazzi, primarii de Chișinău, directori de licee, precum Liceul „Principesa Natalia Dadiani”, Seminarul Teologic, Toma Ciorbă, ctitorul medicinei din R. Moldova şi mulţi, mulţi alţii care au fost doar numiţi, urmând să fie cunoscuţi mai bine după o lectură mai amplă. Studenţii au fost impresionaţi de capitolele “Oraşul pe care n-o să-l vedem niciodată”, “Fețele Chișinăului de altădată “, “Dueluri şi sinucideri de neuitat”, “Călăi şi victime”, “Notiţe despre istoria masoneriei din Basarabia”, “Aviaţia din Basarabia”, “Familii care înnobilează Chişinăul”  ş.a.

15240086_10155324004423492_687150941_nDin cele două cărţi despre Carol Schmidt, primarul Chișinăului în anii 1877-1903, studenţii au aflat despre reformele realizate de primar, amenajarea urbanistică, transformările de ordin estetic ale orașului, schimbările din domeniul sanitar și cel al ocrotirii sănătății, dezvoltarea necesităților culturale ale orașului, etc.

Trecerea de la istorie la spiritualitate a fost marcată prin prezentarea antologiei Chişinăul în literatură – o selecţie a lucrărilor literare dedicate oraşului Chişinău, făcută în baza fondului de carte al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Compartimentul Poezie, susţinut de circa 50 de autori, ne-a permis să facem o călătorie poetică de la Poşta Veche cu ochi de fântână” (Ion Anton), pe la Ciocana Nouă care-i „…vara cuib de rouă” (Ion Bolduma) ca să ajungem în centrul Chişinăului, într-o „iarnă naţionalistă”, „la statuia lui Ştefan cel Mare” (Nicolae Dabija), şi mai sus, la „Valea Morii” (Ion Hadârcă). A urmat  prezentarea imaginii Chişinăului în versuri cântate. În mod deosebit au fost menţionate poeziile lui Adrian Păunescu, Grigore Vieru şi altor autori care au dedicat versuri şi proză capitalei.

Expoziţia s-a referit şi la albumul lui Lică Sainciuc Chişinăul ascuns care imaginar a completat cărţile prezentate mai sus: catalogul-bibliografie Chişinăul în pictură , fiind examinat, în special, la  Compartimentul “Reproduceri” – tablouri la tema Chişinăului şi a locuitorilor lui; două cărţi a lui Valeriu Nemerenco:  Administraţia municipiului Chişinău : model european şi Buiucani – retrospectivă și perspectivă“; cîteva bibliografii editate în ultimii cinci ani.

Resurse electronice.

Tema Chişinău, oraşul sufletului meu a fost desfăşurată pentru participanţii la evenimentul15267498_627141287472478_3004127621478654627_n zilei Bibliografiei prin cunoaşterea lor cu concursul clipului Strada bibliotecii mele, realizat de echipa bibliotecii, cu blogurule tematice “Chişinăul muzical”, “Chişinău, oraşul meu”, prezentarea proiectului “Biblio Tur – descoperim Chişinăul altfel” care a stârnit curiozitate şi apreciere din partea studenţilor de la USM, Facultatea “Relaţii Internaţionale. Ştiinţe Politice şi Administrative”. Au fost distribuite şi materiale promoţionale cu informaţii despre acest proiect şi relaţiile de contact pentru a stabili excursii.

OPAC, instrmentul de bază în căutarea informaţiei. Unii din participanţi au avut prima ocazie să acceseze calogul electronic, posibilităţile pe care le oferă el – elaborarea listelor bibliografice tematice.


15203171_627141194139154_522856946555665808_nImpact
. Peste 70 de vizitatori au păşit pragul bibliotecii, 14 noi vizitatori vor utiliza cardul BM “B.P. Hasdeu”.

***

Recent, colecţia cărţilor despre artă a bibliotecii a fost suplinită cu volumul biobibliografia lui Mihail Grecu. Graţie utilizatorilor cu dragoste faţă de bibliotecă, lucrarea a ajuns la noi din biblioteca personală a regretatului Leonid Cemortan, savant şi intelectual basarabean, specialist în domeniul teatrologiei, doctor habilitat în studiul artelor, membru corespondent al AŞM.

Mihail Grecu : Biobibliogr. / Bibl. Naț. a Rep. Moldova ; dir. gen. : Alexe Rău ; alcăt. : Svetlana Miron ; red. : Jana Badan. – Chișinău : Bibl. Naț. a Rep. Moldova, 2006. – 200 p.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s