Grecu Mihai, 100 de ani de la naşterea pictorului (1916-1998)


Anul 2016 a fost declarat în Republica Moldova anul Mihai Grecu în legătură cu centenarul naşterii maestrului. Mihai Grecu este considerat pe bună dreptate un pilon al artei plastice din Republica Moldova. El a reuşit să îmbine tradiţiile artei plastice româneşti cu cele europene. Operele sale au cucerit întreg spaţiul ex-soviectic. Mihai Grecu a fost fondatorul modernismului plastic basarabean. El a contribuit la formarea Școlii Naționale de Pictură.

Copilăria mea a fost grea, dar o iubesc… Tinereţea mea a avut gust amar, dar şi pe ea o iubesc

                                                                                                                               Mihai Grecu

465x0_grecuMihai Grecu a intrat în istoria artei din Moldova ca plastician original şi o, personalitate complexă, care si-a valorificat în permnentă valenţele. In lungul proces de căutari şi solutii artistice, opunând o rezistentă consecventă vulgarizării criteriilor artistice, maestrul si-a manifestat spiritul rebel. Timp de decenii opera lui a servit ţintă in lupta cu aşa zisul formalism, organizat de adepţii realismului socialist  din conducerea UAP din Moldova şi din Ministerul republican al Culturii. Dar chiar şi aceştea, sub presiunea morală  a forţelor progresiste, au recunoscut succesele obţinute de liderul picturii din Basarabia. Presa unională a apreciat la nivelul cel mai înalt talentul şi opera sa de creaţie prin numeroase premii şi distincţii de onoare, decernate la Moscova. In ciuda tuturor ostilităţilor, notorietatea lui Mihai Grecu sporea graţie expoziţiilor personale din Ucraina, Rusia, Tările Baltice şi cele Caucaziene, iar spre sfîrşitul activitaţii sale şi în România. La timpul respectiv a fost apreciat nu numai de către critici, dar şi de publicul admirator ca unul dintre cei mai mari maeştri plastici extrem de dotat, care a făcut o schimbare radicală în domeniul artelor plastice din Moldova, întroducând noi metode, inovații tehnologice (colajul, coloranți fluorescenți, efecte „metalice”), dar rămânând fidel tradiţiilor naţionale. Cu ocazia diverselor manifestări publice, care erau organizate în perioada sovietică în domeniul artelor vizuale, maestrul a reuşit, graţie insistenţei sale să-şi expună lucrările peste hotarele Uniunii – în Polonia, Cehoslovacia, Germania Democrată, Mongolia, Iugoslavia, Turcia, Canada, Italia ş.a. Referinţele critice faţă de opera pictorului M. Grecu sunt enorme. Unele din ele , cele oficiale, incercau cu prudenţă să-i dea o anumită orientare, dictată. Specialiştii bine intenţionaţi remarcau particularităţile etnografice, sociale şi poetice ale talentului sau, profunzimea şi rafinamentul viziunilor  artistice ale pictorului.grecu5

Născut la 22 noiembrie 1916 în sudul Basarabiei, în satul Faraonovca (astăzi regiunea Odesa) M. Grecu şi-a consacrat întreaga sa viaţă artei plastice.  Este autorul a peste 70 de tablouri. Face studii la Acadimia de Arte din  Bucureşti şi la şcoala Republicană de Arte Plastice „I.Repin” din Chişinău. În creaţia sa Mihai Grecu a avut câteva perioade, care au evoluatmihail-grecu-portile-orheiului-vechi-1968-1974 pe măsura cunoaşterii sale cu operele marilor pictori universali. Din acest considerent lucrările maestrului M.Grecu trec ascendent de la motive cotidiene, modeste la noi concepţii artistice prin folosirea procedeelor tipice picturii monumental-decorative, subordonate scopului de întruchipare a ideii de frumuseţe juvenilă, dându-le culoare şi stil, rezolvând probleme şi găsind soluţii. În acest context se pot menţiona şi unele din lucrările sale: „Vederile tipice din Balcic”, cu căsuţele scunde ale tătarilor, „Femeea cu maramă”, „Femeea cu broboadă galbenă”, „Portret de colhoznic”, „Sticle negre”, „Fetele de la Ciadîr-Lunga”, „Eminescu în bojdeuca lui I.Creangă”, tripticul ”Istoria unei vieţi” ş.a. Pentru meritele sale maestrului a fost apreciat cugrecu4 Medalia de aur a EREN a URSS, pentru maiestrie cu Medalia de aur a EREN a URSS pentru tripticul „Istoria unei vieți”, Titlul de om emerit al artelor din RSSM, Premiul de Stat al RSSM , Titlul de Artist al poporului al RSSM, Laureat al Premiului de Stat , Marele premiu al Ministerului Culturii din România pentru tabloul „Omagiu strămoșilor”, Membru de onoare al ASM din Moldova, Ordinul Republicii Moldova.

Referinţe:  Literatura şi arta Moldovei. Encicl., vol. I, Ch., 1985; Mihai Grecu. – Ch.,1997 ; Плетнева, Г. Михаил Греку, М.,1972; Тома, Л. Портрет  молдавской  живописи, Ch., 1983;     Zbirciog, V. Poemele sufletului. – Ch., 1978

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s