O lecţie de istorie la bibliotecă


invitatiNu suntem la prima încercare de acest gen. Implicarea profesioniştilor în desfăşurarea activităţilor la bibliotecă are o influenţă pozitivă pentru toţi participanţii. Pentru a realiza o oră de istorie în cadrul Săptămânii Uşilor Deschise au fost invitaţi colaboratori de la Institutul de Istorie a Academiei de Ştiinţe, I. Negrei şi Gh. Negru, la o masă de discuţii cu profesori de istorie şi  elevi de la liceul “M. de Cervantes”.  Dialogul s-a axat în special asupra unor aspecte din istoria naţională, despre care invitaţii s-au exprimat în felul următor… un parcrus istoric, care a fost tăiat, iar istoricilor le revine sarcina de a-l reînoda – la 1812, 1940, 1991… Pentru răspunsuri concrete s-a făcut referire la colecţia de carte istorică CLIO (în detaliu vezi: publichttp://www.slideshare.net/bibartelor/colectia-clio-52931137), care poate să vină în ajutorul elevilor la însuşirea temelor respective. Manualele prezintă o sinteză de totalizare, pe când cărţile recomandate servesc drept referinţe complementare. Discuţiile s-au  rezumat şi la alte aspecte, spre exemplu, ce presupune o cercetare ştiinţifică. Ea se bazează pe investigaţii de studiere şi cercetare a mai multor argumente ştiinţifice preluate din arhive, presa timpului, păreri şi opinii care sunt supuse analizei în contextul precipitării evenimentelor vremii. O cercetare ştiinţifică presupune continuitate, modificare şi completare. Alte repere care s-au discutat au fost noţiunile despre aspectul identitar, cultural, economic, social, declanşarea “moldovenismului”, stat eşuat, ţară ş. a. Activitatea este binevenită şi pentru biliotecari. Prezentarea Colecţiei CLIO ne va permite să utilizăm eficient referinţele la istoria naţională conform subiectelor concrete.

donatieImpactul activităţii este unul foarte îmbucurător: o donaţie de 18 titluri de carte, cinci manuale despre istoria românilor şi istoria universală, reviste de istorie a Moldovei, de istorie şi cultură, anuarul Institutului de Istorie a AŞ M.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s