501 catrene de Ion Diordiev


10421537_877894068974045_8107943313441376676_n

O întâlnire puţin mai neordinară prin felul de prezentare a avut loc în bibliotecă între scriitorul Ion Diordiev şi invitaţii bibliotecii, seminariştii de la Seminarul Teologic “Trei ierarhi”. S-a făcut resimţită puterea limbajului sufletului transmisă de d. I. Diordiev cu atâta simplitate şi măestrie tinerilor care l-au ascultat. Fără să ne dăm prea bine seama ne-a readus în sfera spiritului, invocând puterea cărţii. O carte care se numeşte Biblia şi care este cartea supremă. De la ea porneşte cunoaşterea noastră. Trei boli îl macină din interior pe om în timpul vieţii – invidia, prostia, lăcomia. La acest subiect se referă şi cartea recent apărută În oglinda vieţii îi vedem pe alţii. În viaţa de toate zilele contează atitudinea între oameni, care nu se învaţă la şcoală. Despre această ne vorbeşte în cartea 501 catrene, subiectul discuţiei propriu-zise. Cartea a văzut lumina tiparului la Asociaţia culturală ideală, colecţia “Ideal”, 2015. Este un volum-sinteză a gândurilor autorului, sau mai bine zis, o şcoală a vieţii.

11049607_469634793223129_5478318882127107650_n

Donaţie

12019922_877912088972243_8880289357838440734_nDespre carte a vorbit şi criticul literar Tudor Palladi, poet, scriitor, care, cu această oacazie  a donat bibliotecii şi cartea sa Unul în trei, Iaşi, 2014 din colecţia Opera Omnia. Poezie contemporană. Asemeni lui I. Diordiev, criticul, cu ochiul şi pana sa vigilentă ne-a transpus în lumea spiritului. Confesiunile Domniei sale despre cuvânt… Fiecare cuvânt pe care îl rostim are menirea în viaţa noastră. Toate cuvintele se află în cuvânt. Cuvântului îi este sortit să se tansfere dintr-o formă în alta (şapte trepte) până să ajungă la libertatea deplină, absolută, divină. Cine simte poezia adevărată simte şi acea stare de plutire, pe care numai arta este în stare să ne-o ofere. Nici cuvintele, nici acţiunile nu le poţi pipăi, dar ele au simţiri concret sensibile. Ion Diordiev nu dispune de materiale, dar de cărţi în care s-a osândit, s-a căutat pe sine, a căutat adevărul, regăsindu-l în cuvinte, alimentate din trăiri ordinare, primitivisme ş.a. Şapte păcate ale vieţii cunoaştem, dintre care ultimul este totuşi bucuria, care emană credinţa, bunătatea… de la 1977, debutul literar (Zigzaduri până la zi) al scriitorului Ion Diordiev.

12063784_469634799889795_6037374814106070910_nCreaţia literară, artistică, satirică i-a ocupat toată viaţa, începutul înfiripându-se încă din şcoală şi din biblioteca sătescă. Ştia aproape pe de rost cărţile din acel lăcaş. Despre vasta sa operă vom cunoaşte în curând din biobiliografia pe care o pregăteşte colegele noastre de la filiala “Târgovişte”. Noi accentuăm doar că scriitorul a abordat mai multe genuri literare în lucrările sale, însă drag sufletului i-a fost şi-i este aforismul, o formă concisă de exprimare a ideilor mari. Publicate în presă are peste 15 000 de aforisme. Dar a scris şi piese de teatru, schiţe umoristice, miniatură, 15 cărţi pentru copii ş.a. În segmentul existenţial, 80 de ani, Ion Diordiev a demonstrat că n-a stat numai în colivie, ci a simţit şi aerul proaspăt în calea sa spre cunoaştere. Cu un deosebit respect scriitorul a fost mulţumit de către seminarişti prin tradiţionalul “Mulţi ani trăiască” (un cor pe două voci) şi prin citirea a mai multor catrene şi aforisme din partea profesoarei dna Liuba Malinovschi în semn de apreciere a creaţiei poetului.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s