Turismul ca fenomen


În zilele noastre fenomenul turismului prezintă deja un domeniu vast de activitate al societăţii umane şi un studiu solid de cercetare. Turismul a avut o perioadă de dezvoltare explozivă în istorie, deoarece activitatea sa în timp nu durează mai mult de 200 de ani. Însă începuturile sale sunt datate încă din era antică, deoarece unele personalităţi cunoscute omenirii ca părintele istoriei Herodot, geograful şi călătorul antic Phytheas, unii călători şi conducători militari ca Marco Polo, Magelan, Columb se consideră că ar fi fost turişti. Odată cu începutul secolului al XIX-lea în mai multe ţări, dar mai întâi în Marea Britanie era considerat, că un tânăr nu este pe deplin educat dacă nu a făcut o călătorie pe continent. Cam în aşa mod s-au descoperit şi s-au pus în valoare calităţile diferitor teritorii geografice: staţiuni montane, oraşe în toată frumuseţea şi originalitatea lor, edificii inedite, muzee, monumente naturale şi umane, care atestă urme ale civilizaţiilor demult apuse. Primul punct turistic este oficial înregistrat în secolul al XVIII-lea în Krimeea şi se numea Clubul Montan. Dintr-o îndeletnicire de lux, rezervată unor persoane sau grupuri privelegiate, turismul s-a transformat într-un fenomen de masă în a doua jumătate a seolului XX, exprimat în creşterea spectaculoasă a numărului de turişti interni şi internaţionali, a veniturilor obţinute din practicarea sa, a dotărilor în domeniu. Tot în această perioadă apar şi primele lucrări scrise despre excursii – turism ca metodă de activitate a oamenilor.
Ţara noastră poate fi considerată pe bună dreptate un segment important din componenţa turismului internaţional şi se poate înscrie în circuitul valorilor universale. În Moldova se practică mai multe tipuri de turism – religios, pelerinaj, rural, vitivinicol, cultural, de sănătate şi frumuseţe. În ziua de 27 septembrie Agenţia Naţională de Turism organizează sărbătorirea evenimentului la scară naţională prin acţiuni concrete în instituţiile respective, prin mediatitizarea lui în diverse mijloace a mass-media.Şi Filiala de Arte, fidelă specificului său de acivitate a organizat o activitate despre posibilităţile turistice ale Moldovei şi nivelul de exploatare a acestei ramuri în contextul resurselor naţionale. Elevii au fost informaţi printr-o comunicare la tema dată, a fost prezentată cartea „Cele 7 minunni ale Moldovei”, a fost făcută şi o trecere în revistă la tema dată „Moldova turistică”, unde au fost expuse documente din colecţiile bibliotecii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s