Oraşul Chişinău în vâltoarea evenimentelor culturale majore


În aceste zile oraşul Chişinău este frumos împânzit de activităţi culturale diverse: ediţia a doua, 2012 a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii (FNCL) cu perioada de desfăşurare între 31 august şi 5 septembrie, Congresul Mondial al Eminescologilor, activităţi culturale în legătură cu priorităţile naţionale ale anului – anul cuplului legendar Ion şi Doina Aldea Teodorovici, luptători prin cântecele patriotice, care au luat naştere în perioada renaşterii conştiinţei naţionale; aniversarera a 80-a din ziua naşterii lui Spiridon Vangheli, scriitorul popular, nominalizat pentru premiul Astrid Lindgren, cel mai important premiu din lume acordat literaturii pentru copii și tineret şi aniversarea a 180-a de la fondarea Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, odiosul centrul de cultură şi ştiinţă al ţării noastre. Sunt de remarcat acţiunile culturale ce au loc în contextul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii, care a cuprins în întregime toate centrele de cultură şi învăţământ din republică. Un indicator eminent al Festivalului este şi Salonul Internaţional de Carte de la Chiţinău, găzduit de către Biblioteca Naţională, la lucrările căruia au fost pregătite spre prezentare peste 5 mii titluri de carte din 18 state, între care Germania, Macedonia, Cehia, România, Republica Moldova şi alte ţări. Filiala de arte din reţeaua BM „B.P.Hasdeu” a participat la una din sesiunile Salonului, asistând la câteva prezentări de carte: Teatrul vieţii mele de Ion Ungureanu, Tot aici mă-ntorc. Cronici de teatru de Larisa Ungureanu, Portrete în timp de Constantin Rusnac, Poezii de Margareta Rusnac. În cadrul acestor lansări Biblioteca de Arte a prezentat şi o comunicare referitor la cartea nou apărută pe rafturile bibliotecilor Larisa Ungureanu. În comunicare s-a mai făcut referinţă şi la faptul că în decurs de doi ani la tema despre evoluţia teatrului moldovenesc au apărut cărţi de studiu printre care Nebănuita forţă a scenei în două volume de Ninela Caranfil, Evocări de Grigore Rusu, Artişti şi ţărani de Nicolae Roibu, biobibliografia Rapsodia teatrală Paulina Zavtoni şi Spiru Haret,  Nicolae Darie, actorul şi omul,  Teatrul vieţii mele de Ion Ungureanu, Tot aici mă-ntorc. Cronici de teatru de L. Ungureanu, Şi noi eram o ceată tristă de Pavel Proca. Faptul, că într-un timp atât de scurt au apărut atâtea noi titluri de carte ne dovedeşte, că interesul faţă de teatru este viu în societatea noastră, care fapt demonstrează o cultură dezvoltată prin tradiţie a publicului-spectator faţă de arta teatrală, cu toate certitudinile şi incertitudiniile noastre actuale.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s