Lansarea cărţii „Poezii pastelate” de Constanța Abălaşei-Donosă


Omagiul poetului M. Eminescu a fost însemnat şi prin lansarea cărţii sale “Poezii pastelate”, editată în oraşul Târgovişte de către editura Singur, 2011. Volumul dat, cu numărul 11cuprinde 60 de poezii şi face parte din proiectul cu genericul “Întoarcerea poetului risipitor”, care are drept scop crearea şi editarea unei serii de 50 de volume de poezie română. Coperta, designul interior al cărţii şi o parte din cheltuielile financiare, ce ţin de editare este alcătuit şi susţinut însăşi de autoare. Cartea este însoţită şi de comentariu “… Cartea de faţă Poezii pastelate, pare a striga că s-a pus prea mare preţ pe ştiinţă, ignorându-se realitatea sufletească, nevoia umană de-a-şi înţelege rostul, căci omul nu se naşte pentru a alerga o viaţă după bani: “… Iată produsul ştiinţei lor derizorii, priviţi-i pe oameni cum aleargă zi şi noapte după valori pe care le pierd în scurt timp… Plantaţi un sâmbure în pământ şi urmăriţi-l cum creşte… Aşa vă cultiv şi eu, aşa vă urmăresc şi eu evoluţiile… Când încep să vă crească aripile”. (Ştefan Doru Dăncuş). Partea frumoasă a activităţii a fost lecturarea de către autor a unor fragmente (la solicitarea doritorilor) nuanţate, pastelate şi catifelate, epitete rostite la adresa poeziilor.

Concluzia spre final a fost ideea, că Eminescu ne uneşte, prin el avem tangenţe cu lumea largă, interesantă pe care ne-o dezvăluie poeţii. Mai mulţi vorbitori au mulţumit protagonistei, în deosebi studenţii, care prin mesajul lor au transmis doleanţele tineretului, dornic de noi cunoştinţe şi noi realizări. Mai mult decât un simplu salut a fost şi interviul lui Constantin Donosă, soţul d-nei Constanţa, fost militar, colonel în rezervă, care a venit în faţa tinerilor, militari şi ei, cu sfaturi practice, importante în viaţa de soldat şi finalizând cu o mulţumire pentru participare şi susţinere morală în realizarea acestei întâlniri de creaţie. Donaţiile de carte, florile şi autografele au finalizat evenimentul. Nouă ne rămâne doar să constatăm faptul, că Constanţa Abălaşei-Donosă nu este la prima sa lansare de carte, palmaresul său este cu mult mai vast. Poezia şi arta Măriei Sale vine ca o confirmare a faptului că mai există suflete pure. Ea este omul care sfinţeşte locul natal, Ţara. Iar omul care sfinţeşte ceva este omul cu spirit de creaţie, inovativ, care nu aşteaptă ordine, dar singur îşi execută dorinţele interiorului său. Că este anume aşa, ne-o demonstrează şi această activitate frumoasă, care n-a fost planificată de nimeni, ci a fost realizată la îndemnul sufletului său în zi specială de 15 iunie. Constanţa Aălaşei-Donosă îndeamnă spre adevăr prin/numai vocaţie, demonstrează frecvent munca sa creativă, astfel încât a finalizat grafică la peste 25 de cărţi de literatură în ţară şi străinătate; 7 cărţi publicate din care 4 poezie, 2 cărţi de proză memorialistică, 1 album de artă. Este membru în Liga Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti. În domeniul artei plastice are 41 de expoziţii personale în ţară şi peste hotare; 140 expoziţii de grup în România şi în alte ţări. Pentru această muncă multilaterală, profesionistă a obţinut numeroase premii pentru pictură şi grafică, dintre care 9 Premii de Exelenţă, pentru donaţiile făcute cu lucrări de grafică (BM “B.P.Hasdeu” şi în parte filiala Arte “Tudor Arghezi” este unul dintre bineficiarii acestor donaţii). C. Abălaţei-Donosă s-a numărat printre mari personalităţi culturale, ca finalistă la Premiul Dan Voiculescu, premiu cu misiunea de a sprijini, promova si încuraja valori autentice romanesti din domenii variate ale vieţii.

Anastasia Moldovanu

One thought on “Lansarea cărţii „Poezii pastelate” de Constanța Abălaşei-Donosă

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s