Dragobetele. Tradiţii şi Obiceiuri.


Despre tradiții și obiceiuri de primăvară la poporul român s-a purtat o discuție cu elevii. Datinile strămoșești și astăzi mai persistă prin localitățile țării. Așa dar cine este Dragobetele? În tradiţia populară românească, Dragobetele este Ziua îndrăgostiţilor. Prilej de bucurie şi bunăstare. Dragobetele este una din cele mai frumoase obiceiuri străvechi ale poporului român. Numit … Continue reading Dragobetele. Tradiţii şi Obiceiuri.

Consideraţii istorice asupra apariției Chişinăului


Postarea inițială a fost publicată acum trei ani. În acest răstimp au apărut mai multe surse scrise despre orașul Chișinău, unele dintre care se regăsesc în Bibloteca de Arte. Astăzi Chișinăul împlinește 583 de ani de la prima mențiune istorică scrisă.

  1. Chișinău : bulevarde, străzi, piețe, parcuri : ghid enciclopedic . –  Chișinău : s.n., 2017 . –  377 p. : 4 p. Hărți
  2. Sainciuc, L. Chişinăul ascuns, sau o încercare de resuscitare a memoriei unui oraş : album. –  Chişinău : Lumina, 2018 . –  176 p.
  3. Osadcenco, R. Chișinău 1918 : ghid-album al orașului. – Chișinău, 2018. – 272 p. : fot.
  4. Ciocanu, S. Orașul Chișinău: Începuturi, dezvoltare urbană, biserici (secolele XV -XIX). – Chișinău, 2017. – 280 p. : fig.

Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”

Anul 2016 este anul când vom marca cu fast 580 de ani de la constituirea oraşului Chişinău. Evenimentele jubiliare vor demara în perioada decadei 4-14 octombrie, când vom sărbători şi Ziua Oraşului sau Hramul oraşului. Până atunci însă avem data de 17 iulie, ziua care se consideră ca data nhrisovaşterii localităţii (1436). Această onomastcă se datorează primei atestări documentare a urbei, care a ajuns cu claritate până la noi.  Hrisovul (act
domnesc care servea, ca titlu de proprietate, de privilegiu etc. în Ţara Românească şi în Moldova în Evul Madiu) intocmit pe 17 iulie 1436 în localitatea Vaslui reprezintă cea mai veche atestare documentară a Chişinăului. Prin acest act,  Ilie şi Ştefan, domnii Ţării Moldove au dat şi i-au întărit lui Oancea-logofăt pentru credincioasă slujbă mai multe sate pe rîul Răut între care Procopinţi, Macicăuţi şi Cozarăuţi. Privitor la stabilirea hotarelor acestor sate, în documentul menţionat, între altele, se precizează:“…şi la Bîc,

View original post 537 more words

Despre noi, la Bratislava


În epoca globalizării o mare importanță o are necesitatea studierii literaturii naţionale (a conţinutului şi formei ei literar-artistice) în contextul literaturii europene şi universale. Curentele literare, de ieri și de azi, au o mare contribuție la formarea conceptului de specific național. Și dacă noi tot tindem spre o recunoaștere și deschidere în plan regional, european, … Continue reading Despre noi, la Bratislava

În vizită la bibliotecă – Vera Mereuță


Dna Vera Mereuţă, fostă actriţă, crainic la radio, în prezent profesor universitar la AMTAP, a venit la Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” cu un discurs despre arta vorbirii corecte ca o știință  de comunicare, căci, în opinia Dneai „vorbirea reflectă gândirea”. Pentru aceasta trebuie să vorbim corect și frumos. Frumuseţea limbii române indică   necesitatea … Continue reading În vizită la bibliotecă – Vera Mereuță

Un nou articol despre Tudor Arghezi: Zăcăminte argheziene inedite


Recent, în ziarul „Literatura șii arta” a apărut un articol despre poetul Tudor Arghezi scris de autorul Timofei Roșca. În articol se menționează faptul că și până astăzi bântuie enigma Arghezi raportat atât la poezie, cât și la biografia propriu-zisă. Despre el se știe doar că Arghezi este al doilea mare poet după Eminescu, că … Continue reading Un nou articol despre Tudor Arghezi: Zăcăminte argheziene inedite

Actoria nu este o profesie, este un destin


Studenții anului întâi a prestigioasei instituții de învățămînt artistic superior Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice s-au regăsit în sălile de bibliotecă pentru a sărbători astăzi sărbătoarea profesională - Ziua Mondială a Teatrului. De fiecare dată la astfel de manifestări tinerii demonsrează prestații deosebite ca frumusețe și talent. Au făcut să se înțeleagă, că … Continue reading Actoria nu este o profesie, este un destin