Antologia “Cartea poeziei 2012”


Numărătoarea începe cu doi./ Unu nu este numărabil – cine dintre cititorii de poezie (o categorie de elită a publicului, pe care orice naţiune trebuie să şi-o cultive) nu îşi aminteşte aceste versuri ale lui Nichita Stănescu?!

Cartea poeziei 2011, venea aşadar să reînnoade firile unei tradiţii ce se încetăţenise în Basarabia în anii1970-1980. Pe viitor, spune poetul Arcadie Suceveanu, ne vom strădui ca apariţia Cărţii Poeziei să coincidă temporar cu Primăvara Poeţilor, eveniment, ce se derulează în fiecare an în mai multe ţări din Europa. Cartea Poeziei 2012 se vrea expresia acestei continuităţi de fond – generaţii de creaţie şi individualităţi artistice… (Em. Galaicu-Păun)

Lansarea Cărţii de poezie 2012

Cenaclul literar “Tudor Arghezi” a realizat recent lansarea volumului Cartea poeziei 2012, o lucrare antologică, ce a reprodus cele mai frumoase poezii apărute în volume în 2011 (cu precizarea titlului şi a editurii) şi în presa periodică, iarăşi cu indicarea revistei de unde au fost preluate. La eveniment au fost prezenţi autorii-antalogatori, după principiile şi viziunile cărora a fost construită cartea. Ei sunt scriitorul Emilian Galaicu-Păun, criticul şi istoricul literar Eugen Lungu, criticii literari Mircea V. Ciobanu şi Lucia Ţurcanu. Fiecare dintre ei au avut de spus lucruri interesante despre apariţia antologiei, care spre deosebire de anii precedenţi, Cartea poeziei 2012 a avut la bază criteriul valoric al lucrărilor selectate. Pentru a fi mai expliciţi în faţa elevilor şi a defini mai bine importanţa unei astfel de lucrări, E. Lungu, specialistul, dificil de încadrat şi de calificat în peisajul literar de azi, a purces la o expunere cronologică a apariţiei lucrărilor de antologie, nelimitându-se numai la literatura română, dar a făcut apel şi la cea universală, începând cu scrierele antologice a lumii antice, a literaturii greceşti şi latine ( Apokolokyntosis). Cuvântul antologie este de origine greacă: antos, ceea ce înseamnă floare şi logos, ceea ce înseamnă a culege. Una dintre primele antologii în literatura română a fost cartea poetului Ioan Cantacuzino (primul poet român modern) Poezii despre natură, apărută în 1792, unde a fost inclus şi poetul basarabean Ion Buzdugan. O lucrare antologică se construeşte după mai multe principii, unul dintre care ar fi principiul cronologic, căci în aşa măsură se cuprinde activismul unei perioade concrete de timp, a unei generaţii concrete. Mircea Ciobanu a confirmat, că este o experinţă utilă de a face antologii, dar deoarece antologiile de azi se confruntă cu mai multe probleme, ce ţin de ordin valoric, calitativ, cantitativ, selectiv ş.a., autorii trebuie să aibă libertate de a alege între aceste principii. Scriitorul E.Galaicu-Păun a făcut unele comentarii la momentul de apariţie a unei antologii, care poate înrăutăţi sau îmbunătăţi soarta de mai departe a lucrării, doar se ştie, că antologiile fixează schimbările din societate, adică progresul sau regresul. Generaţia anilor ’80 n-a fost în stare să-şi creeze un larg auditoriu fiind încă strânşi legaţi, programaţi de tradiţionalism. Anii ’90 sunt caracterizaţi ca o pasiune pentru antologii panoramice, care au avut ca scop să reaşeze la locul potrivit poezia românească, să rcupereze o serie de nume notorii, care deja nu mai existau. În sens strict literar, antologiile reprezintă cele mai frumoase poeme, un relief în mişcare a anului din urmă. Aşa se prezintă şi Cartea poeziei 2012, unde fiecare autor şi-a îndeplinit cu stricteţe sarcina luată, s-a insistat şi pe o galerie – foto a membrilor, care fac parte din conţinutul cărţii. Criticul literar Lucia Ţurcanu a vorbit despre structura şi utilitatea acestei cărţi. Pentru cei interesaţi ea este sursa de informaţie despre cele mai importante nume literare ale diferitor generaţii – ’60, ’70, ’80, ’90, poeţii foarte tineri – 2000-2010, care se află la etapa debutului. Cartea este însoţită şi de referinţe critice. Funcţia formativă a volumului vizează în primul rând scriitorii tineri, care pune la dispoziţia lor modele de scriere literară. Făcând un apel către public, E.Lungu şi E.Calaicu-Păun au îndrumat pe doritorii de a scrie, că iniţial este bine să se editeze mai întâi în presă. În felul acesta se onorează producţia de carte, care în prezent nu prea are un moment propice. Însă din alt punct de vedere, practica demonstrează, că anume în timpurile nefavorabile (spre exemplu războiul, oricare n-ar fi el) au fost create şi mari capodopere.

Spre final, profesorii de limbă şi literatură rămână de la liceele „Academia copiilor” şi „M.de Cervantes” şi-au exprimat mulţumirea prin faptul, că lansările de carte sunt însoţite de multă informaţie adăugătoare în ce priveşte domeniul literaturii postmoderniste care se formează acum. Tot odată aceste discuţii literare contribuie şi la formarea interesului spre lectură. În cadrul lecţiilor sunt personalizate texte din literatura propusă şi prin ele se produce apropierea faţă de valorile literare postmoderniste, prin antologii de pe an pe an, prin comparaie ş.a.

Anastasia Moldovanu

Advertisement

One thought on “Antologia “Cartea poeziei 2012”

  1. Aliona Vîrlan says:

    Cred că nimeni, toți cunosc aceste versuri. Antologia Cartea poeziei 2012, cred că este mai pună din multe puncte de vedere în comparație cu cea de anul trecut adică primul număr și ne bucurăm nespus că a fost lansată anume la Filiala de Arte.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s