Mihai Fusu


Actor, regizor și profesor la aniversarea de 60 de ani

„Omul mereu va avea nevoie de refugiul umanului, pe care teatrul i-l poate oferi”

Actor, regizor, dramaturg, profesor și producător de teatru. S-a născut la 26 iunie 1960 la Grigoriopol, în familia actorilor Dumitru Fusu și Vera Grigorieva. A studiat la Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Chișinău (1978- 1980). În perioada anilor 1980 – 1985 și-a făcut studiile la Școala Superioară de Artă Teatrală ,,B.V. Șciukin” din Moscova. Ulterior a efectuat stagii de studii în management și pedagogie la Teatrul Regal Naţional din Londra și la Conservatorul Naţional de Artă Dramatică din Paris. Între 1985-1991 este membru în trupa Teatrului ,,Luceafărul”, după care a participat, în calitate de regizor/coregizor și actor, la reprezentațiile Teatrului ,,Eugène Ionesco” din Chișinău, lansat în 1991 (,,Așteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett; ,,Iosif și amanta sa” de Val Butnaru (1992); ,,Pescărușul” de A. P. Cehov (1992, în colab. cu Petru Vutcărău); ,,Regele moare” de Eugène Ionesco (1993)). Între anii 1994 și 1999 a exercitat funcția de director artistic al Teatrului ,,Luceafărul”. Este inițiatorul curentului de teatru-document în Moldova; fondator al Centrului de Arte „Coliseum” (1997) și al laboratorului teatral „Foosbook”. Conduce Teatrul Municipal al Unui Actor. Este profesor și șef al Departamentului de teatru al Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău. În calitate de profesor și actor, a desfășurat mai multe stagii în Franţa (,,Th éâtre de la Jacquerie”, Centrul Naţional Dramatic din Montpellier), Elveţia (Teatrul ,,Le Grütli” și Școala de teatru ,,Serge Martin” din Geneva), SUA la Universitatea VCU din Richmonde, Virginia. De asemenea, a susţinut numeroase turnee în România, Belarus, Rusia, Ucraina, Germania, Italia. Alte roluri interpretate și piese regizate: „Hamlet” de William Shakespeare; „A șaptea Kafana” de D. Crudu, M. Fusu, N. Esinencu; „Daţi totul la o parte ca să văd” de Eugen Cioclea; „Tatăl” după texte de Sofocle, Dostoevski, Kafk a, Noren; „Femeia ca un câmp de luptă”, Matei Vișniec, Compania ,,Firarsafi e”, Paris; „Povești de familie” de Biljana Srbljanovic, la Teatrul Naţional ,,Mihai Eminescu” din Chișinău; „Actorul Crap” de Nicolae Negru, la Teatrul Municipal al Unui Actor din Chișinău ș. a. În 2013 a fost selectat pentru un rol în fi lmul de producţie indiană de la Bollywood, ,,Finding Fanny Fernandez”. Regizor al Festivalului Internaţional de Teatru ,,One Man Show”. În anul 2001 piesa „A șaptea Kafana” (autori: Dumitru Crudu, Nicoleta Esinencu și Mihai Fusu) este tradusă în mai multe limbi europene și jucată în Franţa, Suedia, România, Germania, Rusia, Ucraina, Belarus. Este membru al Uniunii Teatrale din România și al Uniunii Teatrale din Republica Moldova. Mențiuni și distincții: laureat al Premiului Naţional în domeniul artelor din Republica Moldova (1997), Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor, acordat de Guvernul Franței (2002), cel mai bun regizor al anului, Republica Moldova (2006), cel mai bun regizor, Festivalul Atelier, România (2007) ș. a.

Revistă bibliografică : Mihai FUSU, actor, regizor, dramaturg, profesor și producător de teatru (60 ani de la naștere)

Coroliov, Elfrida. Regizor. Actor. Spectacol : Anii 1930-2010  : Creația scenică a Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Teatrului Național Satiricus „Ion Luca Caragiale”, Teatrului „Eugene Ionescu”, Teatrului de Revistă „Ginta Latină” / Elfrida Coroliov ; trad. de Pavel Pelin. – Chișinău : UNITEM, 2016. –  272 p. – ISBN 978-9975-9821-5-3.

Iată o carte de analiză și sinteză despre mișcarea teatrală din Republica Moldova, care poate fi așezată pe raftul cu cărți utile al oricărui critic de arte, mai ales, dar și al tuturor cititorilor interesați de fenomenul teatral din arealul cultural de la noi. Autoarea cărții, doctor în studiul artelor, Elfrida  Coroliov menționează : „Monografia este dedicată regizorilor care au determinat, la diferite etape, dezvoltarea teatrelor din Chișinău. Entități artistice care se deosebesc esențial – Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Teatrul Național Satiricus „Ion Luca Caragiale”, Teatrul „Eugene Ionescu”, Teatrul de Revistă „Ginta Latină” – analizate în lumina principiilor regizorale ale unor directori de scenă precum Daniil Bondarenko, Victor Gherlac, Valeriu Cupcea, Nadejda Aronețkaia, Veniamin Apostol, Sandri Ion Șcurea, Andrei Băleanu, Ilie Todorov, Alexandru Vasilache, Alexandru Grecu, Petru Vutcărău, Mihai Fusu, Veaceslav Madan, Petru Hadârcă, Alexandru Cozub, Vitalie Drucec, Silviu Fusu, Tudor Țărnă, reflectă natura polivalentă a proceselor socioculturale care au loc în Republica Moldova pe parcursul a 8 decenii (anii 1930-2010)”. „Elfrida Coroliov analizează fenomenul teatral prin prisma căutărilor și realizărilor artistice ale celor mai de seamă directori de scenă, care au creat spectacole și chipuri artistice rămase pentru totdeauna în analele istoriei naționale și în memoria publicului moldav”, constată, regizorul Alexandru Grecu, Artist al Poporului, Președinte al UNITEM. Astfel, Colecța UNITEM se îmbogățește cu o nouă carte de referință : al 11- lea volum ce prezintă o cercetare de amploare a proceselor cultural-artistice care se înregistrează în teatrul moldovenesc începând cu anii 1930 și terminând cu sfârșitul primului deceniu al sec. XXI.

*******

Hașcu-Ghimpu, Dina. Teatrul „Eugene Ionesco” : istoria unei disidențe / Dina Hașcu-Ghimpu ; ed. îngrijită de Dina Hașcu-Ghimpu ; pref. de Vitalie Ciobanu. – Chișinău : [S. N.], 2016. – 415 p. : fot. – ISBN 978-9975-53-706-3.

„Cartea pe care o deschideți acum este o cronică sui-generis a unui fenomen artistic, care a înnoit radical un domeniu important al culturii din Republica Moldova după 1991. Trupa condusă de Petru Vutcărău a trasat o linie de demarcaţie între arta scenică basarabeană din epoca sovietică, în care creativitatea anti-sistem se rezumă la exaltarea valorilor rustice, tradiționale, văzute ca o „șansă a dăinuirii”, şi schimbările ce au urmat în anii independenţei, odată cu dobândirea libertăţii de exprimare şi a sentimentului de apartenenţă la cultura română şi cea europeană”, menționează scriitorul Vitalie Ciobanu în prefața cărții. Prezentul volum este structurat în patru compartimente în care au fost incluse cronici, dialoguri, eseuri cu şi despre actorii teatrului sus-numit. Un compartiment aparte este consacrat Bienalei Internaţionale a Teatrului „Eugene Ionesco” şi urmăreşte destinul acestei instituţii pe parcursul unui sfert de veac.

La Compartimentul Dialoguri teatrale : cititorul va găsi un CV și un Dialog cu Mihai Fusu reunite sub genericul : Omul mereu va avea nevoie de refugiul umanului, pe care teatrul i-l poate oferi. „Este o biografie a teatrului, adunată cu multă migală. Este nu numai o carte, ci şi o muncă făcută cu mare dragoste pentru tot ce-am realizat noi în cei 25 de ani”, a constatat Petru Vutcărău, director  artistic al Teatrului „Eugene Ionesco”.

 „Teatrul „Eugene Ionesco” : istoria unei disidențe” este o carte indispensabilă pentru toți cei care vor dori să cunoască, din surse directe și credibile, ceea ce numim  „înniorea teatrului basarabean”  în epoca independenței, conchide Vitalie Ciobanu, prefațatorul cărții. Angelina, Roșca. Teatralitate : Pre-şi post-Vahtangov / Angelina Roşca. – Chișinău : Epigraf, 2003. – 160 p. – ISBN 9975-903-70-3.

„Angelina Roșca fixează un pasionat punct de întâlnire, la Chișinău, între rusul Vahtangov și europeanul Ionesco (întâmplător roman), prin intermediul unei școli a tinerilor regizori basarabeni, pe care vom fi obligați s-o examinăm cu mai multă atenție, în măsura în care plăcerea teatrului este urmată și de conștiința critică necesară pentru transformarea ei în cultură teatrală. Pe de altă parte, nu trebuie să omitem faptul că autoarea cunoaște bine teatrul românesc, preferințele sale (ca și ale regizorilor reformatori pe care îi examinează) îndreptându-se firesc spre Liviu Ciulei, Andrei Șerban, Silviu Purcarete, Vlad Mugur, Mihai Măniuțiu”, desprindem din postfața cărții semnată de Mircea Ghițulescu, doctor în studiul arteloe, critic de teatru, scriitor (București). Autoarea, Angelina Roșca, doctor în studiul artelor, dramaturg, și-a structurat cartea în două capitole intitulate respectiv : Estetica vahtangoviană și reevaluarea ei în contextul teatrului contemporan și Evoluția formulelor regizorale în ultimul deceniu al secolului XX, unde este găzduit actorul și regizorul Mihai Fusu, cu confesiuni, destăinuri despre funcția stilizatoare a componentelor actului spectacular.

Nechit, Irina. Godot eliberatorul : Periplu teatral / Irina Nechit. – Chişinău : Cartier, 1999. – 166 p. : il. – ISBN9975-949-72-X.

Lucrarea cuprinde informaţii despre teatrele din Republica Moldova, inclusiv cele din Chişinău. Cartea include câteva compartimente dintre care menţionăm: Spectacole sub semnul inovației, unde se face referință la diverse spectacole jucate pe scenele teatrelor din Chișinău: Iosif și amanta sa de Val Butnaru, Regele moare, Chirița în provincie de Vasile Alecsandri (Teatrul „Eugène Ionesco”), Teatrul de Buzunar, întemeiat de o echipă de tineri înzestrați și răzvrătiți, în februarie 1993, cum afirmă autoarea cărții Irina Nechit etc. Un alt compartiment este Întrebări de la parter, unde autoarea intervievează personalităţi marcante din domeniul teatral, printre care se regăsește și Mihai Fusu.

Ungureanu, Larisa. Chișinăul în teatru : Imaginea orașului Chișinău în spectacole / Larisa Ungureanu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; lector : Vlad Pohilă, Daniel Voloșciuc ; red. bibliogr. : Claudia Tricolici. – Chișinău  [S.n.], 2017. – 216 p.

„Chișinăul în teatru : Imaginea orașului Chișinău în spectacole” continua proiectul inedit al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, dar într-o altă dimensiune : cea a orașului teatral. Fascinant, miraculos, plin de o energie inepuizabilă, găsim aici amprenta timpului de ieri, de azi și, de ce nu? De mâine. Este spectaculoasă dedicația autoarei, Larisa Ungureanu, critic de teatru, doctor în studiul artelor, care a reușit să selecteze din mulțimea de spectacole, montate pe scenele teatrelor din Republica Moldova, acele reprezentații care au ca locație orașul Chișinău. Acest proiect editorial al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, susține demersul original și major ce evidențiază efortul oamenilor de teatru de a înveșnici Chișinăul și locuitorii lui prin spectacole”. Am reprodus doar un fragment din Cuvântul introductiv, al cărții semnat de Mariana Harjevschi, directorul general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. Cum a fost reflectat Chișinăul în spectacolele de teatru? Și au existat asemenea spectacole în istoria teatrului din Republica Moldova? Cine au fost dramaturgii care au ales ca loc de desfășurare a acțiunii Chișinăul? Cine din criticii de teatru, din cercetători ai istoriei teatrului, scriitori sau jurnaliști au scris despre aceste spectacole? La acestea și alte întrebări am căutat să dăm un răspuns cât mai amplu în paginile ce urmează”. Răsfoiți paginile acestui inedit volum și ve-ți afla răspunsul! 

*******

Listă bibliografică: Mihai FUSU, actor, regizor, dramaturg, profesor și producător de teatru. 60 ani de la naștere

Crudu, Dumitru. Le Septième Kafana = A șaptea Kafana : Trafic des femmes, témoignagesvécus / Dumitru Crudu, Nicoleta Esinencu et Mihai Fusu ; Traduit du roumain par Danny Aude Rossel, avec la collaboration de Mihai Fusu. – [S. l.] :l’Espace d’un instant, 2005. – 88 p.

Chișinău, 7 aprilie: Teatru-document / piese de Irina Nechit, Mihai Fusu, Dumitru Crudu, Constantin Cheianu. – București : Cheiron, 2010. – 128 p. – (Eu, tu, el… și istoria).

Dumitru Fusu : Catalog / [alcăt.] : Mihai Fusu, Maria Mardare-Fusu. – Chișinău : Cartier, 2015. – 96 p. :il., fot. – (Cartier).

***

Fusu, Mihai. Actorii moldoveni s-au impus la Festivalul,,Mittelfest” din Italia : [interviu cu actorul, regizorul, profesorul de teatru Mihai Fusu, dir. Centrului de Artă ,,Coliseum”] / consemnare : Liliana Popușoi // Ţara. – 2001. – 17 aug. – P. 4.

Fusu, Mihai. De ce (ai venit) la Chişinău? : [despre teatrul şi dramaturgia lui Eugene Ionesco] / Mihai Fusu // Columna. – 1994. – Mai-Iunie. – P. 46-47.

Fusu, Mihai. De ce /ai venit/ la Chişinău?: [meditaţii despre festivalul „Bienala Teatrului Eugene Ionesco”] / Mihai Fusu // Columna. – 1994. – Nr 5/6. – P. 46-47.

Fusu, Mihai. „Diletantismul trebuie calificat drept o ruşine naţională”: [interviu cu M. Fusu, regizor la Teatrul „Luceafărul” despre starea dezastruoasă în care se află teatrele, actorii, cultura] // Moldova. – 1990. – Nr 2. – P. 32-33.

Fusu, Mihai. Dumitru Fusu – acasă și nu numai: [Text ; Fotografii] / Mihai Fusu // Moldova. – 2007. – Nr 3/4. – P. 22-27.

Fusu, Mihai. Epitetul frumos : [interviu cu actorul Mihai Fusu] / consemnare : Irina Nechit // Nechit Irina. Godot  Eliberatorul : Peripluteatral. – Chșinău, 1999. – P. 93-100.

Fusu, Mihai. Festivalul de Teatru ONE MAN SHOW„Poduri de Teatru” : [Chişinău, ed. a 4-a, 12-15 oct.] / Mihai Fusu // Timpul. – 2011. – 7 oct. – P. 23 ;http://www.timpul.md/articol/festivalul-de-teatru-one-man-show-poduri-de-teatru-27690.h

Fusu, Mihai. Frânturi de jurnal : [actorul Dumitru Caraciobanu : profil de creaţie (1937- 1980)] / Mihai Fusu // Sud-Est cultural. – 2007. – Nr 4. – P. 106-112.

Fusu, Mihai. ,,Haita de sfinţi” de la bancomatul puterii [Resursă electronică] : Interviu / Mihai Fusu ; a intervievat : Aneta Grosu // https://www.zdg.md/ editia-print/exclusiv/haita-desfinti-de-la-bancomatul-puterii(accesat : 6.09.2019).

Fusu, Mihai. Ion Ungureanu – regizor, professor și filosof al teatrului / Mihai Fusu // Teatru. – 2011. – Nr 7. – P. 6-7.

Fusu, Mihai.„În cadrul Teatrului Unui Actor trebuie fondat un Centru Experimental de Regie şi Dramaturgie” : Interviu cu regizorul Mihai Fusu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 26 oct. – P. 16.

Fusu, Mihai. ,,În noi se pare că a pătruns un bacil al autonimicirii”: Interviu cu Mihai Fusu, regizor, actor, profesor de teatru, cel mai bun regizor la Festivalul Naţional de Teatru – 2007, director al Teatrului Unui Actor din Chișinău, invitatul rubricii „Clubul Elitelor „CRONOS” / moderator : Pavel Păduraru // Timpul. – 2007. – 23 febr. – P. 10, 15.

Fusu, Mihai. „În „Poveşti de familie” am vrut să fim impecabili”: Interviu cu regizorul Mihai Fusu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 5 ian. – P. 10.

Fusu, Mihai. „Luni, la opt!”, un teatru nou la Chişinău : Interviu cu regizorul şi actorul Mihai Fusu / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 13 mart. – P. 22.

Fusu, Mihai. Nu rupeţi merele înainte de timp!: [despre teatrul contemporan şi Noua generaţie de regizori] / Mihai Fusu // Moldova. – 1995. – Nr 1/2. – P. 10-13.

Fusu, Mihai. ,,Nu trebuie să ne jucăm cu demonii”: [interviu cu Mihai Fusu, actor și regizor de teatru] / consemnare : Angela Aramă // Capitala magazin. – 2003. – Nr 25. – P. 11-13.

Fusu, Mihai. O săptămână teatrală la Rotterdam / Mihai Fusu // Coliseum Teatru : Stagiunea 1997-1998, 2000. – ed. a II-a. – Chișinău, 2000. – P. 18-19.

Fusu, Mihai. Profeţiile lui Ionescu : [despre piesele autorului montate pe scena Teatrului „E. Ionesco” din Chişinău] / Mihai Fusu // Sud-Est. – 1994. – Nr 2 (16). – P. 26-27.

Fusu, Mihai. Teatrul e însăși viaţa : [interviu cu regizorul Mihai Fusu] / consemnare : Dana Meaun // Capitala. – 2004. – 27 mar. – P. 8.

Fusu, Mihai. Toreadorul și actorul: [creaţia lui IlieTodorov (1936-2005)] / Mihai Fusu // Sud-Est cultural. – 2007. – Nr 3. – P. 83-90.

Fusu, Mihai.„Unire și Teatru” [Resursă electronică] / Mihai Fusu // https://moldova. europalibera.org/a/jurnal-saptamanal-mihai-fusu/28404233. html (accesat : 6.09.2019).

Fusu, Mihai. Mihai Fusu: Vara asta, Teatrul Unui Actor a lucrat în condiţii de underground : [interviu cu regizorul] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 5 sept. – P. 8.

***

Armașu, Liliana. Viaţa ca un Teatru: [spectacolul tragic ,,A șaptea Kafana” pe scena teatrului ,,A. P. Cehov”, scenariu: Dumitru Crudu, Mihai Fusu și Nicoleta Esinencu] / Liliana Armașu // Ţara. – 2001. – 6 sept. – P. 4.

Cemortan, Leonid. Prinţul Hamlet azi : [tragedia „Hamlet” montată la Teatrul „Luceafărul” de regizorul Mihai Fusu şi la Teatrul Naţ. „M. Eminescu” în regia lui SanduVasilache] / Leonid Cemortan // Basarabia. – 1998. – Nr 3/5. – P. 164-178.

Cheianu, Constantin. „Hamlet”, 1996 : [spectacol montat de Mihai Fusu pe scena Teatrului „Luceafărul”] / Constantin Cheianu // Sud-Est. – 1996. – Nr 2 (24). – P. 63.

Corcebaș-Onica,Tatiana. Mihai Fusu, desemnat „OmulAnului”, categoria Teatru [Resursă elrctronică] / Tatiana Corcebaș-Onica // http:// vipmagazin.md/test/mihaifusu-desemnat-omul-anului-categoria-teatru/ (accesat : 6.09.2019).

Coroliov, Elfrida. Mihai Fusu // Coroliov, Elfrida. Regizor. Actor. Spectacol : Anii 1930-2010 / Elfrida Coroliov. – Chișinău, 2016. – P. 206-210.

Cremene, Boris. „Am acceptat să lucrez cu echipa lui Mihai Fusu” : Interviu cu actorul Boris Cremene / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 iul. – P. 10.

Gîncu, Mihai. Mihai Fusu -50 de ani, regizor, prezentator Publika TV //  WIP Magazin. – 2011. – Nr 83 (Martie ). – P. 44-50.

Jeltov, Ina. Mihai Fusu întors pe faţă : [Text ; Fotografii] / Ina Jeltov // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 13-19.

Mihai FUSU, actor, regizor, dramaturg, profesor și producător de teatru // Calendar Național 2020 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – Chișinău, 2019. – P. 206-208.

Mihai Fusu [Resursă electronică] // https://locals.md/2018/ edu-art-teatrul-documentarnoul-realism-cu-mihai-fusumd/ (accesat : 6.09.2019).

Mihai Fusu // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 16-20. Mihai Fusu // Teatru. – 2014. – Nr 14. – P. 70, fot.

Mihai Fusu [Portret] : [regizor : 50 de ani] // Teatru. – 2014. – Nr14. – P. 70.

Mihai Fusu : [regizor, laureat al Premiului de Stat din Republica Moldova, Cavaler al Ordinului  Artelor și Literelor, acordat de Guvernul Franţei] // Teatru. – 2013. – Nr 11. – [P. a 2-a a cop.].

Nedelcu-Patureanu, Mirella. Cu Mihai Fusu după spectacol / Mirella Nedelcu-Patureanu // România literară (București). – 2002. – 4-10 dec. – P. 22-23.

Partole, Claudia. La ,,A șaptea Kafana”: [premiera spectacolului, realizat de Centrul de Arte Coliseum, după scenariul lui Dumitru Crudu, Mihai Fusu și Nicoleta Esinencu, bazat pe istorii reale] / Claudia Partole // Moldova Suverană. – 2001. – 6 sept. – P. 4.

Păduraru, Pavel. Sub bagheta lui Mihai Fusu, patru actori au răsturnat Festivalul Naţional de Teatru : [despre conferinţa de presă cu ocazia deschiderii festivalului] / Pavel Păduraru // Timpul. – 2006. – 5 dec. – P. 2.

Popuşoi, Liliana. Ministerul Culturii trebuie să protejeze oamenii de valoare…  : [dialog cu Iurie Negoiţă, Petru Hadârcă, Mihai Fusu despre situaţia de conflict creată la Teatrul Naţ. “Mihai Eminescu” din Chişinău] / moderator : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 16 dec. – P. 6-7.

Proca, Pavel. Smerenie de gânditor: Mihai Fusu // Portrete cu jobenu-n jos / Pavel Proca. – Chișinău, 2004. – P. 133-135.

МихайФусу: Фотоповесть // Siesta Chișinău. – 2007. – Nr 10. – P. 19-28.

***

Фусу, Михай. Человек-оркестр Думитру Фусу :[интервью с режиссером Михай Фусу о своем отце, Думитру Фусу] / беседовал : ОлегДашевский // Молдавские ведомости. – 2015. – 17 февр. – Р. 3. – Disponibil pe : http://www.vedomosti.md/news/chelovek-orkestr-dumitru-fusu : [Accesat la 20 febr. 2015]

 


surse electronice :
http://vipmagazin.md/test/mihai-fusu-desemnat-omul-anului-categoria-teatru/
https://m.moldovenii.md/md/people/1081
https://www.alfr.md/ro/profile/mihai-fusu/
https://revistascena.ro/interviu/interviu-cu-mihai-fusu-actor-regizor-si-autor-de-teatru-documentar/
http://arhiva.vipmagazin.md/proiect/8_B%C4%83rba%C5%A3i_despre_Femei:_Mihai_Fusu/
https://moldova.europalibera.org/a/jurnal-saptamanal-mihai-fusu/28404233.html
https://www.dw.com/ro/exotismul-prezentului-teatrul-din-republica-moldova/a-4309154
 
Selecție și elaborare : Tamara COTOMAN; adaptare și arangare text : Anastasia Moldovanu
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s