Popas în lumea cuvintelor


UNGUREANU   Recent în templul artei  s-a adunat lume bună, oameni dragi care au venit să împărtăşească bucuria      Doamnei Larisa Ungureanu, jurnalistă, critic de teatru şi film,  la lansarea volumul Larisa Ungureanu: popas în lumea cuvintelor. Biobibliografia sus numită este dedicată Larisei Ungureanu, critic de teatru şi film, jurnalistă, respectivul volum este distinat oamenilor de teatru, cineaştilor, elevilor şi tuturor celor care se interesează de evoluţia teatrului şi filmului în RM, de promovarea la noi a artei teatrale şi cinematografice. Utilizatorii cărţii vor fi şi cei interesaţi şi de activitatea critică a Larisei Ungureanu, de contrubuţia ei la promovarea imaginii teatrului şi filmului din RM în mass-media, a dragostei faţă de valorile culturale naţionale şi universale, dar şi de alte aspecte ale activităţii ei ca jurnalistă.

În cuvântul de deschidere, artista poporului Paulina Zavtoni a menţionat, graţie criticilor de teatru, despre actori se scrie, nu se uită, doamna Ungureanu a scris despre mai multe teatre de la noi, despre mai mulţi actori cum ar fi Dumitru Caraciobanu, Ecaterina Malcoci, Mihai Volontir, Sergiu Finitti, Viorica Chircă, Nelly Cozaru, Nicolae Darie, Arcadie Răcilă, ş.a. şi desigur îi dorim multă sănătate pentru a mai scrie.

Scriitorul şi publicistul Vlad Pohilă, care are şi el în palmaresul său cărţi editate a venit cu unele amintiri, drumurile noastre sau intersectat la Moscova, acolo am şi cunoscut-o, apropiindu-mă de ea, după care i-am urmărit ulterior activitatea. Cărţile Larisei Ungureanu sunt modele cum se scrie despre teatru şi film, o bibliografie cum este Popas în lumea cuvintelor  pentru un critic este impunătoare, solidă cu trimiteri la ţările europene, protagonista popularizează cunoştinţele despre personalităţile marcante de la noi cât şi cei străini cum ar fi Alain Delon, Catherine Deneuve, Michele Placido. Nu este mebru al Uniunii Scriitorilor, de ce? pentru că scrie valori perene, Larisa a făcut servicii greu estimabile filmului şi teatrului, a fondat o revistă de excepţie. Lansarea data este destul de valoroasă, ea nu suferă de grandomanie, cărţile ei sunt modeste precum ea, felicitări pentru aceste realizări, am ce scrie despre tine. Din actorii mari care i-am avut, tinerii nu-i cunosc-tinerii actori, a vorbit maestru în arte, actriţa de la Teatrul „Luceafărul”, Tatiana Băcescu, Scrie-ţi! Oameni ca Larisa! Asta rămâne! Spectacolele au dispărut, au rămas rândurile scrise. Felicitări! E foarte important pentru tot neamul nostru ceea ce scrie-ţi dvs-tră, Larisa Ungureanu.

D-na Paulina Zavtoni prezentând-o pe D-na Liuba-Drăgostiţa Bujor, poetă, interpretă, compozitoare, a subliniat că o cunosc pe protagonista volumului dar astăzi sunt nespus de fericită că îi sunt alături, şi împărtăşesc bucuria ei enormă apariţia unei biobibliografii, spune astfel poate dumneaei nu a avut aşa senzaţii, deorece nu are o biobibliografie, cu multă dragoste ea dedicat Domanei Larisa cântecul Basarabia, Iubirea mea, ş.a., versuri, muzică, text L. D. Bujor.

Cu o deosebită afecţiune faţă de cultura şi arta noastră a vorbit distinsa doamnă Ecaterina Codru, soţia regretatului poet, traducător, eseist şi regizor de film Anatol Codru, sa referit la critica pe care o fac criticii de teatru, film, la mulţi nu le place critica, însă critica îţi dă un semn, oamenii înţelepţi o caută. Regretatul A. Codru, la apariţia unei cărţi aştepta cu mare nerăbdare critica, critica bună, critica mai puţin bună, un cărturar există prin scrierile sale. Cineastul Octavian Grigoriu, fiul marelui actor Grigore Grigoriu ne-a vorbit cu atâta plăcere despre această întâlnire, L. Ungureanu este persoana care savurează scânteia din om ceea ce este o raritate, are o curiozitate de copil şi asta a păstrat-o în sine până astăzi. O fire energică, respectuoasă şi energică, este documentată foarte bine, descoperă nişte lucruri pe care le întinde pe foie pe care nu le cunoaştem noi, nu-şi permite luxul de a face lucru de mânduială.

Prietena bibliotecii Claudia Pătârnac-Caranfil, actriţă, profesoară cu mare drag a acceptat invitaţia la acest eveniment, frunzărind cartea Tot aici mă-ntorc a găsit o recenzie cu 41 ani în urmă anume despre ea, şi aici am găsit purul adevăr, mă închin în faţa demnităţii care o aveţi ca critic de teatru şi film şi ca mamă, am văzut-o doar de câteva ori cum fugea să o ea pe fiica sa de la cercul de dansuri, unde lucram eu. Îi doresc doamnei Larisa încă multe întâlniri, unde este pus accentul sufletului.

Au mai vorbit şi alţi invitaţi ca Svetlana Arionescu, critic de film, Anatol Malev, redactor, Alexandru Băcescu, conf. univ. AMTAP, Ion Gorgan, ş.a.

Larisa Ungureanu a venit cu un mesaj de mulţumire celor care au trudit la apariţia acestui volum, domnului Vlad Pohilă, redactor; Claudia Tricolici, bibliograf; doamnei Lidia Kulikovski, dr. conf. univ., responsabil de ediţie; Filialei „Târgovişte”; BM „B.P. Hasdeu” şi desigur Filialei de Arte „T. Arghezi” unde a avut loc lansarea biobibliografiei.

Larisa Ungureanu are în palmaresul său patru cărţi, a încercat să scrie şi versuri, unele stări mă încearcă şi acum, dar noi sperăm în curând la o altă apariţie la fel de interesantă, utilă şi de ce nu minunată despre oamenii de artă şi cultură de la noi din Basarabia.

UNGUNGU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s