Chişinăul poetic


În cadrul decadei “Chişinău – oraşul meu”, la 06 octombrie, curent, Filiala de Arte “Tudor Arghezi” a desfăşurat o oră interactivă cu elevii clasei a IV-a de la Liceul teoretic “Miguel de Cervantes”. Oda oraşului natal, exprimată în strofele poetice, a dat contur unei discuţii, cuprinzând versuri şi alte texte scrise, cântece, legende şi povestiri … Continue reading Chişinăul poetic

Concurs literar “Poezii despre Chişinău”


Clubul „Sub steaua copilăriei” a pregătit în legătură cu decada Chişinăului un concurs de poezie despre Chişinău. Au participat elevi care activează în cercul „Baştina” şi are ca obiective studierea ţinutului natal. N-a fost pur şi simplu un concurs obişnuit, scopul lui a fost lărgirea orizontului de cunoaştere a elevilor despre istoria oraşului Chişinău, despre … Continue reading Concurs literar “Poezii despre Chişinău”