O lecție bibliografică


O lecţie bibliografică am realizat-o împreună cu grupa pregătitoare de la grădiniţa nr. 25, sectorul Râşcani. Vizita colectivă la bibliotecă a fost o surpriză pentru preşcolari, curioşi fiind de decorarea interiorului – standuri pentru expoziții, accesoriile de artă – picruri, ceramică prelucrată, panouri ștemuite în bronz, piese de mobilă, au inspectat toate încăperile unde se … Continue reading O lecție bibliografică

Expoziția aniversară de ceramică și grafică


Gheorghe Coțofană, student an. II la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, Catedra Ceramică și Alexei Luca, student an. II, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Facultatea Arte Plastice şi Design, Catedra Grafică organizează expoziția aniversară de ceramică și grafică: APERIRE În aula de la nivelul 2 a Bibliotecii de Arte totul este … Continue reading Expoziția aniversară de ceramică și grafică

Expoziţie de pictură, ceramică şi sculptură “Pe aripile timpului”


Promovăm tinerii Relaţiile de prietenie şi colaborare au o motivaţie solidă în activitatea noastră. Datorită lor ne concentrăm preocupările noastre  fizice, intelectuale şi morale în scopul obţinerii unui anumit rezultat. Avem deja mai multă experienţă în această privinţă cu Colegiul de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, care nu sunt la prima lor activitate de promovare prin … Continue reading Expoziţie de pictură, ceramică şi sculptură “Pe aripile timpului”

Nou! Laborator de creaţie!


Deja a treia săptămână spaţiul bibliotecii noastre este locul de socializare şi interacţiune a meşterilor iscusiţi în domeniul lucrului artistic manual şi a acelora, care au o predelecţie deosebită faţă de domeniul dat. Prin interemediul reţelelor de socializare instituţua noastră şi-a făcut cunoscută activitatea şi dincolo de raza urbei. Se organizează diverse lecţii de instruire … Continue reading Nou! Laborator de creaţie!