Prezentare de carte


Stimați utilizatori! Vă propunem să faceți cunoștință cu o carte din colecția bibliotecii noastre ce se referă la domeniul graficii de carte. Cartea se numește Knižnaâ grafika Sovetskoj Moldavii de autorul Dmitri Golţov, editată la editura Timpul, Chișinău, în 1969. Cartea conține 40 pagini, este însoțită de ilustrații. Temele abordate de autor sunt grafica de carte, ilustraţii … Continue reading Prezentare de carte

Noi achiziții. Colecția cărții de artă.


Arta decorativă Daghii, Ion. Compoziția decorativă volumetrică / Ion Daghii. ­– Chișinău, 2013. – 176 p. Manualul este destinat studenților din instituțiile de învățământ superior, colegii și specialiștilor din domeniu. Volumul are cuprins, este însoțită de „Dicționar de termeni”, de „Bibliografie” cu 84 de surse și recenzie făcută de Gheorghe Vrabie, artist plastic, Laureat al … Continue reading Noi achiziții. Colecția cărții de artă.

Expoziție virtuală


Expoziția virtuală: Educația artistico-estetică a elevilor prin intermediul artelor vizuale și a muzicii, vezi link-ul:  https://www.slideshare.net/bibartelor/educaia-artisticoestetic-a-elevilor-prin-intermediul-artelor-vizuale-i-a-muzicii-72811173

Literatura muzicală pentru elevi şi padagogi


Ediţii noi primite Din colecţia literaturi muzicale destinată metodelor de învăţare şi predare am selecctat două manuale pentru elevii caselor a V-VIII-a. Manualele, apărute cu spijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova şi Fundaţiei Soros-Moldova, de autorii Loghin Ţurcanu, Ecaterina Dănilă şi Afanasie Ţurcanu, întitulate Abecedarul muzicii şi solfegiul, partea a III-a şi Abecedarul muzicii şi … Continue reading Literatura muzicală pentru elevi şi padagogi

Consideraţii istorice asupra apariției Chişinăului


Anul 2016 este anul când vom marca cu fast 580 de ani de la constituirea oraşului Chişinău. Evenimentele jubiliare vor demara în perioada decadei 4-14 octombrie, când vom sărbători şi Ziua Oraşului sau Hramul oraşului. Până atunci însă avem data de 17 iulie, ziua care se consideră ca data naşterii localităţii (1436). Această onomastcă se … Continue reading Consideraţii istorice asupra apariției Chişinăului

Tudor Arghezi… poet al profunzimilor


Stimaţi utilizatori! Astăzi se împlinesc 49 de ani de la trecerea în nefiinţă a marelui poet român Tudor Arghezi, numele căruia cu cinste îl poartă biblioteca noastră. Pentru a-l readuce în memoria noastră colectivă, pentru a savura din opera-i măreaţă şi a ne molipsi de "cuvintele potrivite", vă propunem încă odată să faceţi cunoştinţă cu lista bibliografică … Continue reading Tudor Arghezi… poet al profunzimilor