Prezentarea monografiei „Magia filmului de animație”


În ultima perioadă, Fondul Bibliotecii de Arte s-a completat cu o serie de noi cărți, printre care și lucrări ce pun în valoare arta cinematografică națională, domeniu destul de actual și solicitat frecvent. Și dacă filmul de ficțiune și cel de nonficțiune are o acoperire mai mult sau mai puțin acceptabilă, atunci lucrări referitoare la … Continue reading Prezentarea monografiei „Magia filmului de animație”

Anton Mater, artistul care a stat la începutul cinematografiei naționale


110 ani de la naștere (15 iulie 1910-15 mai 1984) Absolvent al Academiei de Arte din Leningrad (1941), Anton Mater vine în Moldova după terminarea celui de al doilea Război Mondial și se angajează la Teatrul muzical-dramatic, ce se afla în stadiul de formare. Destinul îl ciocneşte cu o cultură inedită pe care începe serios … Continue reading Anton Mater, artistul care a stat la începutul cinematografiei naționale

Cineastul Petru Ungureanu. 80 ani de la naștere


Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” a fost gazda unui eveniment important de promovare a valorilor naționale și cultural-umane, realizat prin colaborare cu partenerii Uniunea Cineaștilor din Republica Moldova și Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Educației, Cercetării și Dezvoltării. Genericul evenimentului a fost Cineastul Petru Ungureanu: în prim-plan oamenii și glia. Un public numeros, oameni din … Continue reading Cineastul Petru Ungureanu. 80 ani de la naștere

Donație din biblioteci personale


Într-una din zile am avut parte de o donație de carte impunătoare din partea unei persoane, care, deși nu i-a aparținut, a decis s-o transmită unui destinatar, care ar putea s-o repuie la locul ce i se cuvine. Cărțile date sunt din domeniul artei, a artei plastice or domeniile ei sunt destul de variate. Aici … Continue reading Donație din biblioteci personale

Chișinău mon amour


Prezenţa expoziţiei Chişinău mon amour în sala bibliotecii a înfrumuseţat spaţiul, a incitat interesul participanţilor faţă de autori, de lucrările realizate, de evenimentele care au loc, toate încununate sub egida 580 ani ai Chişinăului. La lansarea oficială au fost invitaţi oaspeţi speciali din partea Colegiului Republican de Arte Plastice "Al. Plămădeală": cineastul Pavel Bălan, artistul … Continue reading Chișinău mon amour

Zi de informare – intrări noi la Filiala de Arte


  Stimaţi utilizatori! De curând am primit noi documente în colecţia noastră şi suntem bucuroşi, să Vă informăm despre aceste achiziţii. Ele sunt diverse - cărţi multiaspectuale din domeniile care Vă interesează, cărţi pentru copii pentru lectura suplimentară (colecţia "Lecturi şcolare"), proză şi poezie din literatura română şi universală, critică literară românească şi unversală, albume de artă … Continue reading Zi de informare – intrări noi la Filiala de Arte