Ziua Cititului Împreună


În fiecare an, în data de 1 februarie, cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului Împreună, oamenii din toată lumea citesc împreună cu voce tare și își împărtășesc poveștile, scopul principal fiind acela de a susține alfabetizarea ca un drept al omului care aparține tuturor. Este o campanie de promovare a bucuriei, frumuseții și beneficiilor lecturii. A fost inițiată de LitWorld (litworld.org), o organizație nonprofit fondată în 2007. Programele oferite de LitWorld sunt adresate tuturor instituțiilor și persoanelor care au tangență cu promovarea lecturii: școli, instituții preșcolare, biblioteci, lucrători din sectorul social, părinți etc… Această inițiativă reunește într-o singură zi copii, tineri și adulți din peste o sută de țări ale lumii pentru a celebra puterea cuvintelor. Ziua Internațională a Cititului Împreună – îndemn la lectură ca mod de dezvoltare a creativității, a empatiei și a gândirii critice. Studiile arată că persoanele care citesc frecvent sunt în măsură să-i înțeleagă mai bine pe ceilalți, să empatizeze cu ei și să vadă lumea și din perspectiva altora.

În acest context Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” a desfășurat un amplu eveniment cultural „Citim împreună”. Participanți: elevi din clasa a treia, Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra” și elevi din casa a VIII -a ai Liceului Teoretic „Kiril și Metodii”, scriitori, traducători, poeți, membri ai Uniunii Scriitorilor „A.S.Pușkin” din Republica Moldova.

S-a deschis evenimentul cultural cu un discurs literar despre Carte, despre Cuvânt, despre Bibliotecă, adică despre noi, bibliotecarii – un altfel de Omagiu adus Lecturii. Au fost prezentate și cele trei cărți, semnate de autori autohtoni, selectate și propuse spre lectură în cadrul Programului de lectură Chișinăul citește, ediția a XX-a, care a fost lansat în chiar ziua 1 februarie la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, după cum urmează:

1. Întâmplări cu tâlc, de Cristina Bujor – categoria copii;

2. Montana, de Alexandru Popescu – categoria tineri;

3. Patimile după Iov, semnată de Val Butnaru – categoria adulți.

Scopul Programului este educarea culturii lecturii în comunitatea chișinăuiană, promovând și încurajând lectura ca mijloc de dezvoltare culturală și creativă, orientând cititorul spre valorile literare și artistice autohtone.

Apoi s-a dat start Lecturii în lanț – cititului cu voce tare!

Primii participanți au fost elevii din clasa a treia de la Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”, dirigintă, dna Elena Ciobanu.

De comun acord cu Biblioteca, pe la sfârșit de ianuarie, a fost inițiat un concurs literar – citirea fragmentelor din povestea „Florița din codru”, de scriitorul Ioan Slavici.

Deloc întâmplătoare selecția anume a acestei cărți. Or, motivația reală a fost următoarea:

  • în data de 18 ianuarie s-au împlinit 175 de ani de la nașterea marelui scriitor român Ioan Slavici (născut la 18 ianuarie 1848), istoric, pedagog, gazetar, dramaturg, contemporan cu alţi mari titani ai literaturii române, precum Eminescu, Creangă, Caragiale;
  • s-au împlinit 150 de ani de la publicarea povestei „Florița din codru” (publicată în revista „Convorbiri literare”, 4 decembrie 1872);
  • scriitorul Ioan Slavici citea cu voce tare, citea cu glas tare toate lucrările sale: fie că citea pentru cineva, fie că citea chiar pentru dânsul. Astfel își făcea din eroii poveștilor, scrierilor sale pe cei mai buni și fideli prieteni de suflet.

Elevii au participat cu mare interes și au citit, rând pe rând, fragmente literare, transformând lectura cu voce tare într-un adevărat spectacol, în care eroii principali erau chiar ei – cititorii, pogorâți, se pare, din frumoasa poveste.

Iar profesoara Elena Ciobanu, cu glasul ei duios și chipul blând se transformaseră, parcă, în chiar frumoasa domniță din povestea „Florița din codru”.

A fost o adevărată lecție de literatură, o lecție de lectură cu abilități actoricești, o ora de dicţie. Un adevărat spectacol al micilor și talentaților elevi-actori.

Învingătorii concursului au fost toți participanții la Lectură.

Drept mulțumire și încurajare colaboratorii Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” au pregătit câte un Semn de carte pentru fiecare participant la Lectură, pe care stă scris:

 Pentru un bun cititor.

Ioan Slavici 175 de ani de la naștere

Coperta cărții: „Florița din codru”

150 de ani de la publicare

Care va fi următoarea carte – a fost întrebarea de final a tuturor participanților la acest inedit concurs literar?

Or, asta ar însemna un altfel de Impact, un altfel de îndemn la Lectură!

Apoi a urmat o întâlnire cu scriitori și poeți,  membri ai Uniunii Scriitorilor „A. S. Pușkin” din Republica Moldova.

 Nina  Djos, scriitoare, poetesă, artistă creatoare de păpuși.

Autoare a peste 700 de lucrări în versuri și proză. Membru al Uniunii Scriitorilor „A. S. Pușkin” din Republica Moldova, membru al Uniunii Meșteșugarilor Populari din Moldova, membru al Asociației „ Art-Meștesugurile Prutului”, Iasi, Romania, moderatoarea evenimentului cultural. Autoarea a citit cu multă trăire poezii și fabule din culegerile sale de versuri, proaspăt apărute, printre care e și cartea „Про белую ворону : Сказки,  притчи, басни”,  pe care poetesa a donat-o cu autograf Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”. Cărțile au fost transmise în sală participanților la evenimentul zilei, elevilor din clasa a VIII -a de la Liceul Teoretic „Kiril și Metodii”, care au urmat îndemnul poeților și au citit cu mare interes, rând pe rând, fabule, poezii și fragmente de proză din cărțile oferite.

Au fost date citire și unor poezii inedite din culegerea de versuri, „Осень в Молдове” (include 20 de autori, membri ai Uniunii Scriitorilor „A.S.Pușkin!” din Republica Moldova), apărută în anul 2019.

Cu o eleganță și rafinament aparte și-a citit din această antologie versurile sale poetesa Iulia Rodiceva (Надежда Смирнова).

Cu multă pasiune și dăruire și-a mărturisit trăirile și stările sale poetice cuprinse în aceeași antologie de versuri tânăra și promițătoarea, de mare perspectivă poetesă, Natalia Iavilina.

O altă surpriză a zilei /evenimentului a fost prezența dnei Natalia Radu (Козловская) poetesă, traducătoare.

Au răsunat poezii de Mihai Eminescu într-o traducere inedită și plină de har.

Iar când poetesa a rostit primul rând din poezia „Atât de fragedă… („Ты так нежна…”) de Eminescu, în sala plină de adolescenți, unde domnea liniștea și dragul de cuvânt, s-a strecurat un iz de primăvară… chiar dacă la geam veniseră niște fulgi de nea răzleți și rătăcitori… „nimeni nu oprește primăvara”, vorba poetului, dar mai ales, – pe cea din suflet.

Colegii priveau unii la alții mai altfel, nu știu cum… mai cald, mai gingaș, parcă mai aproape unul de altul, mai înțelegători și în perpetuă descoperire de sine…

Autoarea, pe tot parcursul evenimentului a scris de la mână câte o poezie nou-nouță pentru fiecare elev participant la eveniment – un altfel de autograf din viitoarea culegere de versuri, carte care urmează să fie editată  în această primăvară.

Să fie de bun augur! Iar ușile Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”  rămân mereu larg deschise pentru o eventuală Lansare de carte. Într-un ceas bun!

Atmosfera de sărbătoare a fost întregită pe tot parcursul evenimentului de prezența cantautorului Ghenadii Țaregorodțev, poet, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor „A. S. Pușkin” din Republica Moldova, care a cântat și ne-a încântat cu versuri originale/profunde din creația proprie.

Dna Angela Lazar, profesoară de limbă și literatură română pentru alolingvi de la Liceul Teoretic „Kiril și Metodii” a rostit abia șoptit și negrăit de frumos din poezia de dragoste a lui Nicolae Dabija:

„Draga mea, iubito, floare-ngândurată —

a mea totdeauna, și-a mea niciodată.

Oare și atuncea, după ce-o să mor,

tot așa de tine o să-mi fie dor?!”

… Irepetabil a fost și momentul în care profesoara de limbă  și literatură română pentru alolingvi dna Rodica Carauș de la același Liceu Teoretic „Kiril și Metodii” a citit în glas, cu o voce caldă/blândă și tot odată „radiofonică” un vers proaspăt, dăruit de poetesa, traducătoarea Natalia Radu (Козловская) – un altfel de îndemn/model/exemplu: nu obligăm să citiți, dar faceți ce vedeți, ce facem și noi – citiți! Citiți și neapărat observați transformările, expresia și dispoziția, pentru că atunci când citim, când vorbim despre lucruri frumoase și chipul nostru se transformă, devenim alții – mai indulgenți, mai luminoși, mai omenoși.

Or, asta ar însemna lucrarea Gândului și puterea desăvârșită a Cuvântului!

Îndemnul tuturor participanților la acest frumos și inedit eveniment a fost:

 Citim Împreună cu voce tare, pentru  că  anume Cititul cu voce tare este eficient din mai multe motive:

  • dezvoltă abilități lingvistice și de comunicare
  • asociază lectura cu plăcerea de a fi împreună cu prietenii
  • citirea este mai fundamentală, se memorează mai bine
  • contribuie la creșterea volumului vocabularului activ
  • fortifică timpul de concentrare a atenției
  • o strategie de dezvoltare a abilităților lingvistice ale persoanelor cu nevoi speciale
  •  oferă posibilități de modele de interpretare a informației

Vă propunem spre audiție o lectură în voce, poveste digitală, produs elaborat de Bibliotecă, consacrat scriitorului francez Jules Verne, romancier, dramaturg si un precursor al literaturii științifico-fantastice, apreciat pentru scrierea operelor legate de viitor, spațiu, aer si călătoria în adâncurile marii. ( 8 februarie 1828 – 24 martie 1905). În acest vom marca aniversarea de 195 ani de la naștere.

O cronică de Ludmila COTOMAN

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s