Aurelian Dănilă


Omagiu. Aniversare, 75 ani de la naștere

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, muzician, diplomat, critic de artă și jurnalist, membru al Academiei Europene de Științe și Arte, director adjunct la Secția Științe sociale, economice, umanistice și arte a Academiei de Științe a Moldovei, Maestru în artă, Laureat al Premiului Național, Cavaler al Ordinului de Onoare al Republicii Moldova

Aurelian Dănilă: între artist și savant.   Este de datoria noastră să-i scoatem din anonimat  pe mulţi remarcabili interpreţi care merită din plin să fie cunoscuţi la ei acasă

           S-a născut în data de 19 ianuarie 1948, Frumoasa, Orhei.

 Studii: Institutul de Arte G. Musicescu (clarinet), Şcoala superioară de partid din Leningrad, facultatea de Jurnalistică. A activat în calitate de Director al Şcolii de muzică din Ungheni; redactor, redactor-şef la Radio şi la Televiziunea moldovenească, director la Teatrul de Operă şi Balet din Chişinău; prim-vice-ministru al culturii din Moldova; prim-viceministru al afacerilor externe al RM, consilier la Ambasada Sovietică în România; consul general al URSS la Iaşi, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al RM în România, Austria, Germania (prin cumul – în Danemarca şi Suedia); director al Direcţiei Relaţii externe a Primăriei or. Chişinău, rector al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice; preşedinte al Uniunii Teatrale din RM, preşedinte al Comisiei Naţionale a RM pentru UNESCO; preşedinte al Comitetului Internaţional Delphic.

A imprimat în calitate de solist, trei CD-uri conţinând creaţii pentru clarinet, semnate de Mozart, Beethoven, Weber, Mendelssohn Bartholdy ș.a.

Monografii: Opera basarabeană : 1918-1925; Maria Cebotarî în amintiri, cronici şi imagini; În dialog cu dirijorul Alexandru Samoilă; Lilia Amarfii : regina operetei = princessa operetty; Opera din Chişinău: Privire retrospectivă; Mihail Muntean: O viață dedicată operei; Scrieri despre operă : Articole, interviuri, lexicon; Alexandru Samoilă. Interviu în două acte; Retrospectivă diplomatică; Scrieri răzlețe.  

Distincţii: Maestru în artă, Laureat al Premiului Național, Cavaler al Ordinului de Onoare al Republicii Moldova

Confesiuni

     Apariţia şi existenţa Operei basarabene fac parte din fenomenele unice ale culturii noastre naţionale de după Primul război mondial. Bazată pe experienţa şcolilor interpretative română, italiană şi rusă, pe tradiţiile teatrelor lirice, dar şi a celor dramatice din ţările vecine, a luat fiinţă arta muzical-teatrală basarabeană, care, deşi a fost de scurtă durată, a influenţat considerabil asupra evoluţiei ulterioare a genului atât în Moldova, cât şi în alte ţări.

Cunosc multe nume de basarabeni ce au făcut cariere strălucite în alte ţări, înscriind pagini memorabile în istoria culturii universale. A fost important pentru mine să pun în lumină talentul şi meritele compatrioţilor mei, de aceea am scris numeroase articole, studii, monografii consacrate lor, şi am editat trei cărţi despre Maria Cebotari, Alexandru Samoilă şi Lilia Amarfii.

                                                                   ° °

Ştiu doar că arta teatrală e mereu în mişcare, în transformare şi că actul creaţiei nu e dependent de o teorie sau alta. Când un regizor montează ceva, el nu se gândeşte nici la direcţie, nici la stil. El are o viziune asupra unui text, îi dă o interpretare şi abia după ce a ieşit spectacolul toţi îşi rup capul să formuleze definiţii şi să spună care-i stilul, care-i orientarea etc.

                                                                   ° °

Teatrul modern se caracterizează prin convenţionalism şi e interesant că arta bazată pe convenţionalism are priză la publicul de azi. Spectatorului îi place să gândească în timpul spectacolului şi chiar după spectacol. Pentru mine cel mai important lucru este ca artistul care a ieşit în scenă să fie talentat. Dacă un actor e talentat, el oricum îţi va spune ceva, în orice limbaj teatral.

                                                                   ° °

Provincialismul nostru mintal e dictat de situaţia geopolitică a republicii şi de realitatea economică pe care o avem. În general, când vrem să analizăm un fenomen, trebuie să ţinem cont şi de rădăcina lui materială.

                                                                   ° °

Uneori, o împrejurare, o veste, o situaţie creată absolut întâmplător îţi corectează, ba chiar îţi schimbă radical modul de existenţă, de activitate, mentalitatea însăşi… Aceste metamorfoze constituie, de fapt, destinul pe care, oricât am dori şi orice am întreprinde, nu-l putem dirija, pentru că este imprevizibil, pentru că este dat de Dumnezeu.

                                               

Aprecieri

„Vocaţia de artist se conjugă, în cazul fericit al lui Aurelian Dănilă, cu un cult al adevărului pe care trebuie să-l aibă un om de cultură cu verticalitate etică şi deontologică şi cu o râvnă de scotocitor de arhive…. Meritul fundamental al lucrărilor lui Aurelian Dănilă e acela de a umple golurile din istoria culturală basarabeană”. Mihai Cimpoi

     „Aurelian Dănilă a răscolit ca un adevărat cronicar ani de-a rândul în arhivele din Bucureşti, Dresda şi Viena. Apariţia prezentei lucrări constituie un eveniment aparte în viaţa culturală de la noi. Este o carte neobişnuită, făcută cu multă dragoste şi dăruire, a cărei menire constă în dorinţa de a imortaliza, de a lăsa urmaşilor amintiri şi imagini despre cea care a fost neasemuita Maria Cebotari. Apariţia acestei cărţi constituie o adevărată întoarcere a celebrei cântăreţe la Chişinău”. Nicolae Roibu

„Autentic, inconfundabil, imprevizibil şi romantic în egală măsură. In viaţa dumisale a spart ziduri, a aruncat de nenumărate ori mănuşa şi s-a băgat într-adins prin locuri pe unde era categoric interzis să se treacă”. Valeriu Turea

„Prin ce e valoroasă cartea lui Aurel Dănilă („In dialog cu dirijorul Alexandru Samoilă”), în afară de faptul că e scrisă elegant, dar nepretenţios, că ne îmbie să împărtăşim bucuria reîntâlnirii cu dulcele grai moldovenesc al limbii române? Ea este una din rarele cărţi care nu scuipă în trecut. Am în vedere în trecutul pe care astăzi, din două una: ori îl trecem frumuşel cu vederea, ori îl denigrăm necondiţionat şi fără menajamente. Aurel Dănilă a rămas om într-o perioadă când neomenia a devenit normă de conduită în societate”. Viorel Mihail

Constantin Rusnac care este prietenul de-o viaţă a lui Aurelian Dănilă, a ştiut să surprindă nu numai realizările de facto a protagonistului acrostihului, dar şi intenţiile tainice, vanităţile ascunse şi dincolo de simpatia deosebită, el conturează chipul unui om apropiat, unui prieten, aşa cum l-a simţit întotdeauna. Diversele ipostaze i-au oferit prilejul autorului acrostihului să utilizeze detalii foarte rare, să pună în valoare figuri de stil şi comparaţii poetice, care mai rar se întâlnesc în limbajul genului. Iar dacă nu i-a reuşit să înglobeze totul într-un acrostih, el ne lasă senzaţia că această poezie mai rămâne a fi continuată. Iurie Colesnic

Un acrostih de Constantin Rusnac

                                      Aurelian Dănilă

A simţit în el precoce că-i ţesut din fibră rară

                   Acea de om cu sânge rece, cumpătat…  şi-şi

        Anunţă în plină voce, profetic viitorul, încă dintr-a zecea

                                      (de la muzicală), ferm şi răspicat.

Urma din spusa lui s-ajungă în fotoliu de ministru…

               Umili îl ascultam, colegii lui de clasă,

        Uşor luându-l mai peste picior,

                                       în zeflemea,

Râzând de îndrăzneala-i utopistă, doar profesoara de

                   Română nu râdea,

        Rămasă intrigată

                                       ca de-o ninsoare-n vară –

El promitea s-o ia ca secretară.

                   Ea acceptă, dar când va fi să fie,

        Exact ca-n vorba din poveste:

                                       înainte mult mai este…

L-a purtat destinul pe care şi-l clădea cu socoteală:

               L-a aşezat în scaun de director la operă,

        La şcoală; consul, rector, redactor-şef

                                       la TV muzicală,

In jilţ chiar de ministru (cei drept prim-vice)

                   Inscăunat  a fost pe la Cultură, la Externe,

        Işi încercă norocul şi în diplomaţie,

                                         fiind numit

Al tinerii ţări prim ambasador – apărător

                   Al intereselor acestui  popor.

        Ajuns după hotare-n recepţii, întâlniri, discuţii,

                                       el 

Nu uită de unde-şi trage rădăcina,

                   Nici unde înmugurit-a prima-i slovă –

        Neobosit, el căuta-n arhive  crâmpeie de istorie

                                legate de Moldova… şi

După cum se ştie, norocul îi zâmbeşte

                      Doar celui ce cu dăruire şi patimă  munceşte.

        Deci, la-nceput, s-a apucat să şteargă praful de pe memorie

                                      ce nemilos se-aşează-n straturi spre

A ne-mpinge pe cărările uitării… ca un

                      Amnar ce-aprinde iască-n întuneric

          A spart zăvorul tăcerii de decenii, scoţând în lumină nume şi

                   evenimente ce-au fost de „specialişti” trecute cu vederea;

Necunoscute pagini din istoria culturii

                      Noastre muzicale le-

          Ngemănă în cărţi ce le aduse cu-aceeaşi pioşenie

                                      cum jertfa e adusă pe altare

Intru a nu uita de acei ce şi-au dat

                  Inestimabilul aport – de la

          Inceputuri şi până la

                                      Maria Cebotari.

La o adică, prins de nostalgie, îşi aducea aminte (o dată

                       La zece ani ) că e şi muzician-instrumentist,

          Lansând şi trei CD-uri cu muzică aleasă, mai dovedindu-ne că este

                                      şi-un bun clarinetist.

Atâta doar că multrâvnitul post spre care-a tins cu zel

                       Acum patru decenii, încă dintr-a zecea, de la şcoală,

          Azi nu e atractiv şi-i mare îndoiala, dacă răbdătoarea profesoară

                                      ar mai dori să-i fie

                                                                secretară.

Listă bibliografică

 • Dănilă, Aurelian. Interviu în două acte / Aurelian Dănilă. – Chișinău : Epigraf, 2021. – 240 p.: foto.– ISBN: 978-9975-60-404-8.
 • Dănilă, Aurelian. În dialog cu dirijorul Alexandru Samoilă / Aurelian Dănilă. – Chișinău, 2005. – 272 p.: foto. – ISBN: 9975-901-31-X.
 • Dănilă, Aurelian. Lilia Amarfii : regina operetei = princessa operetty / Aurelian Dănilă – București : Editura Enciclopedică, 2002. – 110 p. : foto. – ISBN: 973-45-0380-4.
 • Dănilă, Aurelian. Maria Cebotari în amintiri, cronici şi imagini / Aurelian Dănilă – Chișinău : S.n., 1999. – 240 p. : foto. – ISBN: 975-9563-0-0.
 • Dănilă, Aurelian. Maria Cebotari : Stea rătăcitoare / Aurelian Dănilă – Chișinău : Prut Internațional, 2015. – 328 p. : il. – ISBN: 978-9975-54-068-1.
 • Dănilă, Aurelian. Mihail Muntean : O  viață dedicată operei = Жизнь посвященная опере / Aurelian Dănilă, Galina Cocearova. – Chișinău : Prut Internațional, 2014. – 266 p.: foto. – ISBN: 978-9975-54-165-7.
 • Dănilă, Aurelian. Opera basarabeană / Aurelian Dănilă – Chișinău : Editura Enciclopedică „Gheorghe Asachi”, 1995. – 128 p. : foto. – ISBN: 5-88550-055-1.
 • Dănilă, Aurelian. Opera din Chișinău : Privire retrospectivă / Aurelian Dănilă. – Chișinău : Prut Internațional, 2005. – 280 p.: foto. : il. – ISBN: 9975-69-744-5.
 • Dănilă, Aurelian. Răscrucea întâmplărilor predestinate : Dialoguri benevole, neobligatorii / Aurelian Dănilă ; coautor: Iulian Filip. – Chișinău : Prut Internațional, 2008. – 183 p.: foto. – ISBN: 978-9975-69928-0.
 • Dănilă, Aurelian. Scrieri despre operă : Articole, interviuri, lexicon / Aurelian Dănilă. – Chișinău : Epigraf, 2019. – 320 p.: foto. – ISBN: 978-9975-60-341-6.
 • Dănilă, Aurelian. Teatrul Naţional de Operă şi Balet : 50 ani / Aurelian

Dănilă, Elfrida Coroliov; fotogr.: Veaceslav Sologub red.-coord.: Nicolae Aga.

Chişinău: Prut Internaţional, 2007. – 312 p. : foto. – ISBN: 978-9975-69-898-6.

 • Dănilă, Aurelian. Valentina Savițcaia / Aurelian Dănilă, Galina Kocearova. – Chișinău : Cartea Moldovei. – 2007. – 112 p.: foto. – ISBN: 978-9975-60-137-5.

 ***

 • Ghilaș, Victor, Dănilă Aurelian. Artiști notorii ai scenei lirice naționale : Soprana Anastasia Dicescu / Victor Ghilaș, Aurelian Dănilă. – Chișinău : Epigraf, 2018. – 232 p. : foto. – ISBN: 978-9975-60-314-0.

***

 • Mihail Muntean: o viaţă în lumea muzicii / red. şt. Aurelian Dănilă ; red. de ed. Mihai Papuc ; AȘM. Inst. Patrimoniului Cultural. – Chișinău : Ştiinţa, 2013. – 215 p. : foto. – ISBN: 978-9975-67-907-7.

         ***

 • Дэнилэ, Аурелиан. «Опера Молдовы – XX век» / Аурелиан Дэнилэ. – Chișinău : Prut Internațional, 2008. – 480 p. : foto. – ISBN:  978-9975-69-121-5.

Selecție de Ludmila COTOMAN

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s