Achiziții noi, 2022. Prezentare de carte


De curând, Colecția Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” a fost completată cu un nou titlu de carte – un valoros volum despre viața și creația sculptorului Iurie Canașin.

Marian, Ana. Iurie Canașin : Calea spre descoperirea misterului creației = The Pathway Towards the Mistery of Creation / Ana Marian ; trad. Mircea Ursu. – Chișinău, 2021. – 172 p. : fot. – ISBN: 978-9975-47-214-2.

Monografia-album, fiind denumită sugestiv „Iurie Canaşin : Calea spre descoperirea misterului creaţiei” = The Pathway Towards the Mistery of Creation”, întruneşte în structura sa două compartimente de importanţă – un compartiment analitico-istoriografic în care autoarea pune în lumină calea parcursă de sculptor pe parcursul etapelor de creaţie şi un compartiment ilustrativ ce reprezintă amplu opera sculptorului. Totodată, este de menţionat faptul, că demersul textual al primului compartiment, este suplinit cu imagini foto din viaţa şi activitatea de creaţie a sculptorului, şi, în acelaşi timp, graţie conlucrării armonioase cu designerul blocului de carte Vitaliu Pogolşa, şi aportul valoros adus de ultimul în procesul de machetare a acestei monografii-album, materialul textual este reliefat judicios prin reproduceri ale operelor sculptorului, asigurând prin aceasta o trecere lentă, motivată conceptual, structural şi estetic, la compartimentul de imagini ce ilustrează întreaga creaţie a artistului, şi, nu în ultimul rând, la compartimentul textual şi ilustrativ întitulat „Biobibliografie”, compartiment ce întregeşte perfect blocul de carte şi care sistematizează şi pune în lumină Expoziţiile personale, Expoziţiile de grup la care a participat cu operele sale sculptorul Iurie Canaşin, şi, bineînțeles, Publicaţiile în care se examinează creaţia și activitatea prodigioasă a artistului plastic IURIE CANAȘIN, sculptor, academician, doctor în filosofie, profesor universitar, Maestru Emerit în Artă, Cavaler al Ordinului Republicii, al Ordinului „Steaua României”, Laureat al Premiului Național, ctitor al Bisericii Ortodoxe a Republicii Moldova.

Compartimentul textual al monografiei-album, este structurat în câteva capitole realizate în limba română sub genericul: „Formarea profesională a artistului”; „Plastica de forme mici” şi ciclul de lucrări „Artistul şi Modelul”; „Portretul”; „Sculptura de şevalet”, monumentală şi cea decorativă; „Grafica”; „Activitatea pedagogică” şi Încheiere.
Structura lucrării este bine definitivată: textul de bază în limba română, conţinând analiza stilistică a operelor de sculptură, divizate în compartimente aparte după genurile abordate (portret, sculptură monumentală, ciclul de compoziţii tematice „Artistul şi Modelul”, desene şi schiţe, etc.). Urmează textul tradus în limba engleză, 2 rezumate în limbile română şi engleză, CV autorului, biobibliografia.
Monografia-album, editată la Î.S. Tipografia Centrală, conţine 172 pagini şi peste 300 de imagini foto alb-negru și color.
Valoroasa lucrare a fost elaborată în perioada 2011-2021, în calitate de lucrare extraplan. Ea conţine atât fotografiile operelor din atelierul sculptorului, cât şi cele care se află în colecţiile particulare.

„Sculptorul Iurie Canaşin…ne conduce spre o conştientizare profundă a specificului perioadei istorice în care a activat. Sculptorul caută să discearnă, pentru sine, valoarea de nonvaloare, lucrurile eterne de cele efemere…Viziunea maestrului porneşte de la subiecte mitologice din creaţia populară şi continuă cu cele religioase”.
(Ana Marian, doctor în studiul artelor)

„ Ana Marian, cercetătoare fidelă a evoluţiei artei sculpturale din Republica Moldova şi-a adăugat în palmaresul rezultatelor ştiinţifice încă o aleasă ediţie de carte în care realizează o trecere în revistă a evoluţiei creaţiei distinsului sculptor Iurie Canaşin. Ana Marian, elucidează cu lux de amănunte aspectele biografice ale vieţii sculptorului Iurie Canaşin, atrăgând o deosebită atenţie adeziunii artistului faţă de principalele genuri ale creaţiei precum desenul şi sculptura. O parte importantă a demersului literar al acestui capitol este dedicat instituţiilor de învăţământ artistic şi personalităţilor didactice, care au contribuit la formarea profesionistă a sculptorului Iurie Canaşin în incinta instituţiilor de învăţământ artistic în care acesta şi-a făcut studiile.”
(Constantin SPÎNU, conf. univ., dr. în studiul artelor)

„Sculpturile lui Iurie Canașin sunt foarte vii. Am impresia că acestea așteaptă să plecăm noi ca să plece și ele. Pe alocuri, anumite personaje, cărora Iurie Canașin le-a făcut portret, sunt mai reale în portrete decât în viața de toate zilele. Portretul lui Dumitru Peicev e viu, iar cel al lui Eugen Doga trădează tinerețe spirituală. Eminescu înlănțuit, așa cum este în sculptura lui Iurie Canașin este cea mai reușită metaforă despre poetul nostru național. În lucrarea „Ducerea crucii” este un alt Iisus Hristos decât cel cu care ne-am obișnuit noi. În omagiul adus lui Aurel David și acest artist este prezentat ca un sacrificat. Toate portretele lui Iurie Canașin sunt o metaforă”

(Nicolae Dabija, poet, academician)

Prezentare de Ludmila Cotoman

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s