Săptămâna Științei și Inovației, ediția 2022 la Filiala de Arte


Echipa Bibliotecii s-a încadrat în această limită de timp, o săptămână consacrată Zilelor Științei și Inovației la BM „B.P. Hasdeu”, cu o pronunțare specifică spre Filiala pe care o reprezentăm. Am excelat la capitolul popularizăm știința în bibliotecă prin informarea utilizatorilor despre căile de acces către deschiderea ei pentru publicul larg, am informat cititorii despre importanța participării la culturalizarea societății și beneficiile pe care le obținem, despre dreptul de autor și protejarea lui prin lege, ca fiind unul din principalele drepturi ale omului; am pus în valoare colecția bibliotecii prin promovarea cărților de știință, prin activități legate de această tematică cu publicul de diferite vârste. Formele și metodele pe care le-am utilizat au fost din cele mai diverse – expoziții, servicii de ghidare spre cartea de artă, resursele electronice, audio-vizuale și alte resurse ale bibliotecii. Am promovat cunoașterea personalităților din artă, am ascultat și încurajat povestirile copiilor despre experimentele științifice în căutarea de răspunsuri, pe care le-au avut la orele de clasă. Am prezentat cărți magice pentru preșcolari, plecând în vizită chiar la ei în grădiniță. Despre toate acestea am informat comunitatea în fiecare zi.

În acest text însă dorim să spunem cititorilor blogului nostru și despre munca bibliotecarului dincolo de culise, vis-a-vis de raportul, sau mai bine zis, aportul adus de ei pe altarul științei și promovarea ei în spațiul deschis al bibliotecii. Or această direcție poate fi caracterizată printr-o activitate continuă față de domeniul cercetării și studierii profilului de specialitate în activitatea de zi cu zi – fie ea în cadrul activităților realizate sau a pregătirii expozițiilor, în cadrul serviciilor prestate publicului sau a elaborării studiilor de caz. Bibliotecarul își prestează în primul rând ariile sale de competență, abilitățile și competențele dobândite în procesele tehnologice, la programele de calculator, la deservirea și comunicarea cu utilizatorii, la realizarea campaniilor de bibliotecă, la elaborarea produselor de bibliotecă – de referință, bibliografice, biblioteconomice ș.a.

Cu o explicație mai detaliată se pronunță însuși bibliotecarii echipei „Arte”. Despre emoțiile, sarcinile și responsabilitățile pe care le-au avut în aceste zile citiți aici:

Opinia Bibliotecarului

Burcovschii Maria, Șef Serviciu

Cărţile trebuie să urmeze calea ştiinţei şi nu ştiinţa cărţilor

De Ziua internațională a științei pentru pace și dezvoltare împreună cu copiii de la Grădinița-creșă nr. 25 „Floricica” am explorat lumea din jurul nostru, de la 20 de istorii extraordinare despre băieți și fete cu visuri mărețe până la cele mai strălucite minți care au devenit unele din cele mai sclipitoare minți. Cu mare atenție au ascultat despre Walt Disney, regele filmului animat, un băiat extraordinar, care a dat viață visurilor sale, creând personaje incredibile îndrăgite de toți copiii. Ai vrea să fii ca Walt Disney? Copiii au fost îndrumați să viseze și să facă ceva minunat în fiecare zi, pentru a-și realiza visurile. De aceea, dragi copii, luați aminte: dacă într-o bună zi dați de o provocare care vă pasionează, nu ezitați să mergeți mai departe. Fiți creativi! Fiți curioși! Vă propunem următoarele cărți din colecția Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” pentru a cunoaște împreună misterele științei. Fiecare titlu al cărții încearcă să ne facă cunoștință – în mod practic și atractiv, cu ABC-științelor. Ce ne-am face fără știință? Răsfoind aceste lucrări veți afla răspunsuri la mulre întrebări cotidiene cum ar fi: De ce cerul este albastru?, De ce nu arde lumânarea fără fitil? Cum se fabrică săpunul? Cum sunt create culorile artificiilor? De exemplu: Ce ne-am face astăzi fără televeziune?! Creierul uman, care se regenerează continuu, tinde mereu spre ceva nou. Progresele din domeniu au dus la îmbunătățirea, în primul rând a calității vizionării și a crearii de diferite dimensiuni a televizoarelor, adaptate cerințelor fiecăruia dintre noi.

Publicațiile prezentate în albumul „Popularizăm știința la bibliotecă” sunt selectate pentru a vă ajuta a înțelege câte puțin din domeniul științei, metodele de muncă ale oamenilor de știință, cercetătorilor din diferite domenii devenind pentru un moment „timeri cercetători”.

Înțeleptul Gandhi ne îndeamnă: ,,Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.” Reieșind din această afirmație, putem spune cu certitudine, că pasiunea pentru știință prezintă o mare valoare pentru întreaga lume, întrucât aceasta poate aduce mai multă lumină și chiar poate schimba destine umane.

Cotoman Ludmila, Cotoman Tamara

Un produs bibliografic este rezultatul unei cercetări mai extinse sau mai restrânse, mai superficiale sau mai profunde (Ion Stoica)

Cercetarea – o prioritate a Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”

Biobibliografia înseamnă cercetare. Cercetarea pornește de la nevoia de a acoperi un domeniu sau altul retrospectiv sau de a rezolva problemele prezentului. Aici bibliotecile noastre sunt foarte responsabile – își știu domeniul, își identifică temele prioritare, le cercetează, le materializează în lucrări bibliografice, biblioteconomice”. (Lidia Kulikovski)

Deloc ușoară această misiune/activitate care necesită timp, cunoștințe în domeniu, meticulozitate și desigur răbdare, multă, multă răbdare. Dar și talent, ca să poți construi/contura un portret cât mai veridic/amplu al unei personalități. Totodată, să poți inventaria într-un volum biobibliografic toată viața si activitatea protagonistului.

Iar dacă această personalitate este una de talia lui Ioan Paulencu, misiunea este și mai dificilă, având în vedere multitudinea/spectru larg al activității cântărețului: solist al Operei Naționale, cantăreț de muzică populară, pedagog, folclorist, etnograf, scenarist, regizor, moderator al emisiunilor de folclor, pictor.

A trebuit să descifrăm, să scotocim prin toate Arhivele Companiei TELERADIO-MOLDOVA , Postul de Radio „Vocea Basarabiei”, „Noroc TV”,  „Media Tezaur TV”, „Busuioc TV”, „Favorit TV”, arhiva Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”,  pentru a putea reda cât mai exact portretul real al cântărețului.

În prefaţa cărţii veţi găsi articole, omagii, scrisori, aprecieri, rânduri scrise mai mult cu sufletul de către prieteni, colegi, consăteni, compozitori, dirijori, soliști ai Operei Naționale, pasionați de vocea şi talentul singular al maestrului Ioan Paulencu.

Am căutat să atragem pe cei mai avizaţi oameni din arealul cultural din Republica Moldova, precum și din România, nume notorii, oameni care l-au cunoscut şi care au activat alături, adevărați profesioniști, precum ar fi: Eugen Doga, Gheorghe Mustea, Teodor Zgureanu, Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu, Maria Mocanu, Andrei Strâmbeanu, Victor Dumbrăveanu, Mihai Morăraș, Andrei Donos, Vladimir Dragoș, Petrică Racoviță, Elena Mironenco, Svetlana Badrajan, Valeriu Saharneanu, Serafim Belicov, Ion Daghi, Dumitru Apetri, Vasile Chiseliță, Victor Ghilaș, Veta Ghimpu-Munteanu, Șirul ar putea fi continuat. Toate aceste nume de mari personalități conferă lucrării un spor considerabil de nobleţe, dar şi de autoritate.

Or, acest lucru devine foarte important pentru o biobibliogarfie de acest gen, deoarece, cu toată scrupulozitatea pe care îl caracteritează, un bibliograf, nu poate şti/cunoaște mai bine decât un profesionist detalii concrete, fapte, întâmplări, curiozități din viața și cariera artistică a personalității bibliografiate.

Am dialogat cu colegi de breaslă, soliști la Teatrul Național de Operă și Balet, precum și cu discipoli ai maestrului, astăzi cântăreți de folclor consacrați, precum ar fi: Diamanta Paterău, Igor Cuciuc, Adriana Ochișanu, Doina Sulac, Ion Palade, Mihaela Tabură, Lenuța Gheorghiță, Iulian Corochi și a.   

Lucrarea de faţă vine să pună în circulaţie şi unele lucruri absolut inedite, încă necunoscute, pe care cititorul va avea plăcuta ocazie să le descopere pentru sine doar în paginile acestei lucrări.

Materialele din colecția privată a dlui Ioan Paulencu (manuscrise, materiale publicate, cărți cu autografe ale unor mari personalități, fotografii, invitații, programe de concert, CD-uri, diplome de mențiune, brevete, diplome ale discipolilor maestrului, laureați ai diverselor concursuri/festivaluri naționale și internaționale ș.a.), ne-au fost de un real folos.

Marele nostru noroc a fost acel de a-l avea în preajmă pe regretatul scriitor Ioan Mânăscurtă, care atunci când credeam că nu o mai scoatem la capăt (avem în vedere decupările din ziare și reviste din arhiva dlui Ioan Paulencu în care nu erau indicate titlul acestora, anul, alteori nici autorul. Iar dl Ioan Mânăscurtă, find ziaristul care a colaborat la mai toate ziarele și revistele vremii, a putut, lesne, să recunoască, după stil și manieră – autorul, după rubrici – sursa, celelalte date lăsându-le pe seama noastră.

Prezenta lucrare a fost elaborată în baza cercetării, documentării și consultării de vi-su a surselor bibliografice, după cum urmează: cataloagele și colecțiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” și ale Filialei de Arte „Tudor Arghezi”; cataloagele și colecțiile Bibliotecii Naționale, „Cronica presei RSSM” (1960-1998), „Bibliografia Națională a Moldovei” (1999-2020); „Publicațiile periodice ale Moldovei Sovietice” (1975-1985); publicația „Calendar Național” 2000-2020, Audiovideoteca ; cataloagele tradiționale ale Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice; Audiovideoteca, Fonoteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și arhivele sonore ale Companiei TELERADIO-MOLDOVA; arhiva postului de radio „Vocea Basarabiei”; arhiva Filarmonicii de Stat „Serghei Lunchevici”; arhiva Televiziunii Tezaur Media-TV; arhiva Colegiului Național de Muzică „Ștefan Neaga”; In lucrare au mai fost utilizate surse din seria de documente audio-video – înregistrări din fonoteca Bibliotecii Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”; înregistrări din arhiva TV Moldova 1; inregistrări din fonoteca Companiei  TELERADIO – MOLDOVA; înregistrări din Fonoteca postului de radio „Vocea Basarabiei”, emisiunea „Tezaur Folcloric Romanesc”, a posturilor de radio Noroc TV, Busuioc TV, Tezaur TV HD, arhiva satului Voloca pe Derelui, raionul Adâncata, regiunea Cernăuți – baștina Maestrului, arhiva Primăriei satului Nimoreni, raionul Ialoveni, precum și arhiva Primăriei satului Iurceni, raionul Nisporeni – sat, unde o strada centrală poartă numele „Ioan Paulencu”.

Cititorul interesat va avea posibilitatea rară, dacă nu chiar unică, să afle, satisfăcându-şi bucuria cunoaşterii, tot traseul vieţii parcurse de Ioan Paulencu, din tabelul cronologic, bine aşezat, şi competent comentat, pe care l-au propus alcătuitorii. Colajul fotografic, afişat la sfârşitul cărţii ne poartă paşii prin biografia redutabilului cântăreț. Iar cele 8 picturi realizate cu mult har de către maestrul întregesc definitiv personalitatea polivalentă a protagonistului.

Cheia de acces la informația din orice lucrare o constituie indicii auxiliari.

Orice bibliografie trebuie să aibă cât mai multe chei de acces, adică indexuri. Cu cât mai multe chei de acces cu atât mai bună este bibliografia”, ne învață Lidia Kulikovski.

Și noi am urmat întocmai îndemnul distinsei profesoare. Și am pus la dispoziția cititorului 4 Indexuri auxiliare: Index de nume, Index de titluri de opere, romanțe și cântece, Index de roluri (personaje), Index de ediții periodice, care fac din lucrare un instrument de lucru de cea mai mare utilitate.

S-a muncit mult, preţ de doi ani. Toate, însă adună între coperţi un efort uriaş de cunoaştere făcut de autori, pentru alcătuirea unei lucrări biobibliografice atent elaborată şi bogat documentată. A fost o muncă enormă, din care a rezultat această lucrare. Este un omagiu adus cântărețului de operă și folclor Ioan Paulencu.

Cântăreţul poate fi asemuit cu o pasăre. Precum păsările nu obosesc niciodată în cântecul lor, aşa să nu obosească nici cântăreţii noştri să-i cânte cântecele din bogatul și inegalabilul repertoriu cules din satul de baștină Voloca, din „dulcea Bucovină”. Să-i valorifice arhiva adunată. S-o transmită şi altor generaţii, aşa curată, intactă, cum a lăsat-o Ioan Paulencu.

„O bibliografie a unei personalități este un bilanț al creației sale – demonstrează ce a făcut, cât a făcut, la o lectură atentă răspunde și la întrebarea „Cum a făcut protagonistul?… 

O bibliografie a unei personalități este o istorie personală scrisă de alții și odată tipărită devine o filă a istoriei colective a unui domeniu, a unei localități, a unei țări.

O bibliografie a unei personalități este o carte de referință care oferă posibiltatea de a-l cunoaște, de a-l promova, de a-i enunța misiunea”… (Lidia Kulikovski)

Or, biobibliografia „Ioan Paulencu: Opera este cununa tuturor muzelor” tocmai acest lucru și-a propus, ghidați fiind de sfaturile/povețele distinsei doamne Lidia Kulikovski, cea născută, pare-se, sub Zodia Cărții, iar pentru noi fiind chiar Cartea de citire din care nu încetăm să învățăm.

P.S. În contextul Zilelor Științei la Bblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” ne-am gândit că este absolut potrivită/oportună această dezvăluire/confesiune despre munca de cercetare asupra Biobibliografiei „Ioan Paulencu: Opera este cununa tuturor muzelor”, care, iată și-a croit drumul spre editură. Vrem să credem, că va fi o lucrare mult aşteptată, care se vrea pe masa fiecărui profesor şi student de la instituţiile de profil, dar şi a fiecărui om de cultură.

Din fărâmături de rânduri, din sclipiri de gânduri, din frumoase şi irepetabile amintiri, din aducerile-minte s-a fost plăzmuită această carte, – o carte prin care am încercat să cuprindem o altă dimensiune – dimensiunea IOAN PAULENCU!

A fost o încercare de a aduna între copertele unei cărţi rodul muncii de o viaţă a unui om: un mare artist total dotat, un bas adânc și cutremurător, o voce răvășitoare. Vocea de aur a generației noasre. Un bucovinean cu har ceresc. Legenda Operei Naționale.

 Or, toate acestea poartă un singur nume – IOAN  PAULENCU.

Pentru conformitate semnează surorile Tamara și Ludmila Cotoman

Sergiu Cojocaru, Șef Sector

O experiență binevenită de dezvoltare profesională

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a organizat în perioada 19-21 octombrie 2022 un amplu program aniversar cu genericul „O bibliotecă pentru oraș. O bibliotecă pentru fiecare.” În cadrul acestui program am participat la Conferința Ignite 145 cu prezentarea „Educarea artisticului este prioritatea noastră”. Pentru a putea realiza o prezentare Ignite  calitativă, în prealabil, am participat la o serie de tutoriale  în incinta Campusului Competențelor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, sub conducerea dnei dr. conf. Lidia Kulikovski.

    Scopul tutorialelor a fost să descrie cum să-ți faci discursul în format Ignite,  ca să convingă, explice, inspire, informeze, indiferent că este vorba despre un subiect științific, afaceri,  educație, divertisment, experiență profesională sau ludică. Discursurile Ignite  sunt scurte, 5 minute, 20 de slide-uri, 15 secunde fiecare, este un mod amuzant, surprinzător, educativ, inspirațional, eficient și atractiv de împărtășire a ideilor și experienței. Ignite înseamnă a spune puțin dar cu impact. Un discurs reușit are firul roșu bine dezvoltat, structură simplă: introducerea (acomodarea pe scenă, subiectul), contextul (de ce contează  subiectul), conceptele principale, implicațiile practice, concluzia.

     Am învățat că  în procesul de pregătire a prezentării Ignite  trebuie luați în considerare câțiva factori esențiali. Este vorba  în primul rând despre suportul vizual care dezvăluie subiectul, are putere explicativă, atractivitate estetică, fără text, fără ornamente. Apoi vine scenariul de aflare pe scenă cu un discurs coerent și toate acțiunile care vor fi performate. Contează foarte mult și repetițiile discursului, învățarea acestuia aproape pe de rost. E foarte important cum începi și închei discursul pentru că trebuie să captezi atenția din primul moment de aflare pe scenă și până la sfârșit. Trebuie neapărat rostită o afirmație surprinzătoare, o întrebare îndrăzneață, o scurtă povestire, o imagine incredibilă. Dacă  reușești să captezi și să menții atenția  la început, atunci  la final cel mai bine ar fi să închei cu un cadru panoramic, o imagine de ansamblu a celor relatate , un îndemn la acțiune, un angajament personal, o viziune, o inspirație lirică.

    Datorită tutorialelor frecvenate am reușit să elaborez o prezentare Ignite de bună calitate cu care am urcat pe scena improvizată din sala cu coloane a Bibliotecii Centrale în ziua desfășurării Conferinței Ignite 145. Din publicul conferinței au făcut parte colegi de breaslă, bibliotecari din Republica Moldova și România, scriitori și oameni de știință. Pentru mine această experiență rămâne a fi o șansă binevenită de  acumulare de noi cunoștințe și dezvoltare  profesională.

Moldovanu Anastasia, Șefă a Filialei

Cercetarea ne definește ca bibliotecari moderni

O bibliotecă trebuie să corespundă imperativelor timpului în care trăim. Or Săptămâna Stiinței la BM „B.P. Hasdeu” vine să demonstreze această afirmare. Exact în aceste zile a apărut de la editură volumul trei al Materialelor Simpozionului Național de Studii Culturale, care se realizează cu succes în fiecare an în bază de parteneriat în biblioteca noastră. Și nu numai. În cadrul acestei colaborări s-au pus bazele de studiu a colecției bibliotecii, importanța științifică a documentelor pe care le avem în gestiune. În toate trei volume se regăsesc studii de cercetare cu referire la resursele bibliotecii, importante în studierea patrimoniului cultural național și local. În Bibliotecă are loc accesul deschis al utilizatorilor la aceste resurse.

Impactul Săptămânii

De fiecare dată Campaniile realizate în biblioteci le poți aprecia, evoluând feedback-ul.

Vizite colective, total 5, participanți 120 persoane

Activități cu publicul, total 1, participanți, total 45

Activități (extramuros), total 1, participanți 30

Servicii realizate, total două, total 27 participanți

Utilizatori noi, total înscriși 3

Produse de promovare a colecției realizate, total 2

Materiale video, total 3

Informații despre eveniment, total 12

Presa electronică, total 1 articol

Expoziții de carte, total 5, documente expuse total 75

Text comentat de A. Moldovanu

Secvență audio/video de Burcovschii Maria

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s