Cărți de artă. Achiziții noi


Recent colecția a fost suplinită cu noi cărți, lucrări importante, de referință, din domeniul artelor plastice, a teatrului și a muzicii. Colecția bibliotecii crește atât numeric, cât și calitativ, din contul noilor titluri de carte specială, respectiv la domeniul „artă”

Muzică tipărită.

Trei noi culegeri destinate creațiilor pentru pian, pentru instrumente de percuție, pentru ansambluri camerale, care a insumat compoziții din lucrările lui Ghenadie Ciobanu, Lidia Ciubuc, Vlad Burlea, Snejana Pîslari, Cristian Spătaru, Mihail Rotari, Gheorghe Mustea, Veronica Ciobanu și Vlad Mircos.

O carte despre personalitatea muzicală – dirijorul Alexandru Samoilă, care a delectat publicul nostru timp de un deceniu cu producții artistice de valoare, dar și impresionând prin măiestria sa publicul din mai multe șări ale lumii;

Teatru.

Liliana Popușoi, Mircea V. Cuiobanu. Regele a murit. Trăiască regele! Petru Vutcarău, chintesența unei iubiri. Actorul Petru Vutcarău și calea lingă de parcurs a maestrului spre teatru . Cartea ne face cunoștință cu aproape toată creația „întreagă” a lui Petru Vutcarău. În partea a doua se descrie lupta maestrului pentru a-și atinge visul (teatrul), un material interesant, care ar putea să inspire mulți tineri în căutările lor.

Arta decorativă. Scenografie

Monografie despre viața de creație a personalității teatrale – scenograful Petru Bălan , consacrat artei teatrale decorative naționale.

Volume impunătoare de studiu pentru tinerii din domeniul învățământului artistic – desigh interior și arta decorativă.

O carte valoroasă a completat colecția, care va fi de un real ajutor celor ce doresc să-și exprime gâdurile și intelectul prin măiestria artistică. O mare importanță în studiul și crearea operelor de artă decorativă o are obiectul „coloristica”, care servește drept o conexiune a tuturor disciplinelor. „Coloristica” este preocupată de educația cromatică artistică și estetică la tineri. Recent a apărut un nou curs integral de studiere, cercetare și însușire  a calităților și comportărilor culorilor – în natură și în arta plastică – Coloristica. Obiect de studiu de Ion Daghi. Cursul dat cuprinde un larg diapazon de obiective și conținuturi, începând de la celșe mai simple noțiuni.

            Coloristica se predă atât în instituțiile de învățământ preuniversitar, cât și în cele superioare. Volumul reprezintă o elaboraree metodică a obiectului dat. Materialul didactic prezent în lucrare constituie o parte din metodologia instruirii plastice și educației estetice în pregătirea tinerilor creatori de bunuri materiale pentru societate. Studiul dat cuprinde concepții noi, elaborate în baza informațiilor și comunicărilor de la conferințele și simpozioanele internaționale ale unor personalități marcante în teoria pedagogiei mondiale – inovații în știința pedagogică, relații dintre teorie și practică, experiență și invenții, metodică și tehnologii de predare, analiză, sinteză și combinarea informațiilor; libertatea gândirii, dfescoperirea noului – clasic, real, modern etc.  Ion Daghi este profesor de arte, doctor în padagogie, conferențiar universitar, artist plastic.

Forma și spațiul în designul interior: metodologia studierii în învățământul artistic de Ștefan Popa

Designul interior reprezintă manifestarea creativității umane în raport cu spațiul nostru existențial în care ne petrecem cea mai mare parte a timpului. Or, designul interior, spune autorul cărții, este concomitent proces și activitate de proiectare și creație a spațiilor interioare. Caracterul complex și interdisciplinar al designului interior  (știință-artă-tehnologie) este probat de percepția formei și al spațiului. Volumul dat reprezintă un suport teoretic pentru tinerii care se află în procesul formării lor profesionale inițiale în domeniul artei decorative și designului. Structurarea acestui demers teoretic este motivat de principiul fundamental al metodologiei, care stabilește dependența acesteia de caracteristicile obiectului de cunoaștere, apoi și de particularitățile subiectului cunoscător, precum și de condițiile pedagogice de desfășurare a procesului de cunoaștere, formare și dezvoltare profesională.

În lucrare autorul a încercat să identifice și să soluționeze o problemă științifică de actualitate în educația și formarea profesională artistico-plastică – insuficiența estetico-pedagogică a metodologiei de predare/studiere a formei și a spațiului interior în învățământul preuniversitar. Monografia „Forma și spațiul în designul interior: metodologia studierii în învățământul artistic” este efectuată în plan de cercetare metodologizată teoretică a predării formei și spațiului și reprezintă o cercetare de pionierat.

Cartea vine în ajutorul cadrelor didactice și a tinerilor din domeniul învățământului artistic, dar va fi și o sursă importantă pentru utilizatori în acordarea asistenței informative în biblioteci.  

           

Pictură:

Artiști plastici cunoscuți sau scoși din anonimat, precum Mihai Țăruș, cu renumitul său Autoportret-jurnal în care reflectă două domenii pe care le-a frecventat pe parcursul vieții artistice; Anatol Grigoraș, artistul din umbră, îndărătnicul colorist al picturii naționale din perioada postbelică, pictor și pedagog. Un volum impresionant este albumul „Reconfigurări fluide” a lui Tudor Zbârnea prin care își cartografiază discursul său artistic; un nou studiu monografic despre grafica de carte moldovenească în narațiuni și simboluri a autoarei Victoria Rocaciuc, o talentată tânără artistă, pictoriță și cercetător științific din Republica Moldova.

Un aport considerabil și valoros în artele plastice din Republica Moldova va aduce și cartea-antologie „Confluiențe. Artele plastice din Republica Moldova”, proiect, autori, concepție: Mihai Potârniche, Tudor Stăvilă. Cartea este despre confluiența în artele plastice contemporane – pictura, grafica, artele decorative.

Prezintă interes și numele autorilor acestor volume – critici de artă cu multiple studii de referință în domeniu – Tudor Stăvilă, Eleonora Brigalda, Tudor Zbârnea, Ștefan Popa, Ion Daghii ș.a.

În continuare atașăm aici o listă a unora din aceste cărți.

Selecție de Anastasia Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s