Perceperea și înțelegerea mesajului în creația compozitorului Eugen Doga


La 3 martie a.c. a avut loc o conferință științifică consacrată Maestrului Eugen Doga cu ocazia a două evenimente importante în cultura și arta muzicală națională – aniversarea a 85 de ani și Anul Cultural Eugen Doga, declarat pentru orașul Chișinău de către Primăria orașului. A fost o inițiativă dar și un eveniment asumat de către Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în contextul activităților pregătite pe parcursul anului 2022, deoarece la 19 octombrie se vor marca aniversarea celor 145 de ani ai bibliotecii. Or, Biblioteca Metropolitană Chișinău, a menționat dr. Mariana HARJEVSCHI, director general al acestei instituții de prestigiu, are drept scop inițial și primordial promovarea personalităților notorii, opera cărora contribuie la formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, la promovarea aspiraţiilor valorice pentru comunitate. Conferința a fost organizată în regim online de Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”, care a dat curs invitațiilor către personalități din domeniul muzical național – academicieni-compozitori, dr. habilitați, scriitori și oameni ai cărților, care promovează opere de creație. Astfel participanții la conferință au avut posibilitaea să audieze comunicările:

Creația compozitorului Eugen Doga – trepte în devenire – Anastasia MOLDOVANU, șef, Biblioteca de Arte „T. Arghezi”;

Eugen Doga, un autoportret al avuabilului – Victor GHILAȘ, dr. hab., muzicolog;

Creația lui Eugen Doga – valoare a patrimoniului muzical național – Gheorghe MUSTEA, academician, dirijor:

Eugen Doga, compozitorul eminescian – Ion GAGIM, dr. hab., prof. univ. ;

Eugen Doga – la intersecția dublei vocații a filmului și a muzicii – Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, dr. hab.;

Două muze – poezia și și muzica în creația compozitorului Eugen Doga – Nina SLUTU-SOROCEANU, scriitoare.

Această conferință a determinat dimensiuni ale creației dincolo de cele primite și cunoscute până acum, subiectul de bază referindu-se la creația lui Eugen Doga ca la un fenomen, ce alcătuiește un univers întreg. Astfel l-am aflat pe Maestrul Doga atât pe interior cât și pe exterior, rerferindu-ne în acest context la cele menționate de prof. univ., dr. hab. Ion Gagim și susținute în argumentele sale în cartea despre Maestru, întitulată „Eugen Doga: Perspectiva inversă” … îl distingem pe „Doga cel exterior” și, respectiv, pe „Doga cel interior”. Și aici facem o specificare: „Doga cel interior” este mai larg decât „Doga cel muzical”. „Doga cel muzical” este doar o parte a lui „Doga cel interior”. Este adevărat, această parte, muzicală, este partea sa esențială, partea definitorie, însă personalitatea Maestrului nu se limitează la această latură. „Doga cel interior” este mai larg decât cuprinde „Doga cel muzical” – or aici intră întreaga sa personalitate, alcătuită, dacă e să vorbim, în aceeași ordine de idei și în linii mari, de „Doga-artistul” și de „Doga-intelectualul”. Aceste două planuri, „Doga-artistul” și „Doga-intelectualul”, în unitatea lor, ne dau ceea ce am putea numi „Doga-receptorul vieții” – al percepției vieții, al gândirii asupra vieții și al trăirii acestei vieți. Prin aceasta, am întregit, într-o formă largă, portretul artistic și uman al lui Eugen Doga.

Menționăm aceleași idei și în conceptul științific expus de academicianul Gheorghe Mustea cu referire la creația Maestrului, care a scris o carte cu ocazia aniversării a 85 de primăveri a lui Eugen Doga, și care urmează în scurt timp să apară. El apreciază valoarea operei de creație ca o etapă importantă în știința muzicală națională și universală, dealtfel, nici o societate n-are izbândă fără cultură și fără știință (Gh. Mustea).

Despre procesul și condițiile de creație al omului creator, cât și profilul de om gânditor, creator, psihologic, filosofic a fost distins și în comunicarea dn. Victor Ghilaș, dr. hab., muzicolog, bazându-se în aceste caracteristici pe cartea scrisă de curând „Viața mea așa cum a fost să fie”, semnată de Eugen Doga.

Ana-Maria Plămădeală, dr. hab., apreciind valoarea științifică a operei muzicale a maestrului Eugen Doga, s-a referit la interferența dintre două mari componențe în aspectul artistic – valența filmului și a muzicii în procesul de creație artistic. Am avut mari așteptări de la muzica lui Eugen Doga, prin care am putut să-mi explic esența artei filmice.

Scriitoarea Nina Slutu-Soroceanu a menționat valoarea creației lui Eugen Doga prin iscusința de a îmbina cu succes textul și muzica, colaborând cu mulți scriitori de la noi și de peste hotare. În aceeași ordine de idei, important este de menționat și impactul reciproc, atunci când muzica compozitorului însuflețește scriitorii în a scrie texte de valoare, care să corespundă coloanei sonore. Este o latură deosebită în creația compozitorului, este latura negrăită, dar atât de evidentă, este rodul unei lucrări profunde și foarte sensibile în corelație cu alte segmente ale unui proces de creație.

Participanții la eveniment au aflat de asemenea și despre diversitatea documentelor care se află în colecția Bibliotecii de Arte despre opera imensă a creației Maestrului, fiind caracterizată într-un ansamblu de dimensiuni – opera muzical-componistică, opera critică, opera de referință, opera literară cu etape în devenire – de la cartea pentru copii până la cartea autobiografică

Resurse electronice: https://www.moldpres.md/news/2022/03/03/22001658, https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-kishineve-sostoialas-konferentsiia-posviashchennaia-evgeniiu-doge/

Comentariu de A. Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s