Un vis de-o viață


E visul maestrului Paulencu!

Lucrați in prezent la o carte specială, la care țineți foarte mult și aveti de gând sa o publicați. Ce doriți să ne spuneți despre lucrare?

Da, e o lucrare la care am lucrat 50 de ani și e aproape gata, se fac ultimele precizări. Cartea se numește Metodă de canto popular. La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Secția de Folclor, Catedra de muzică populară, specificația orchestra de muzică populară, activeaza Secția de canto popular. Dar asta nu e suficient. Pentru a cultiva cântăreți cu tehnică vocală profesională, este necesar ca această metodă să dispună și de un suport  material didactic necesar. Lucrarea va cuprinde tehnica vocală a genului muzical canto popular și ar servi drept suport didactic pentru studenții vocaliști.

La secțiile de folclor din instituțiile de învățământ artistic din România, există o asemenea secție de canto popular? Sau, dacă nu există, atunci cum se discută la acest capitol?

Nu există o asemenea metodă nici la noi în Moldova, nici în România, la Iași, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Lumea de astăzi tot mai mult tinde spre globalizare și tot mai mulți adepți aderă la aceste tendințe. Cumva bogăția spirituală, culoarea națională se pierde. Folclorul se socoate atuncea că există, dacă el trăiesșe în oamenii de la țară, e cântat, e ascultat, este dragoste față de el. Prin folclor se promovează tradiția noastră milenară. Fără el se pierd nuanțele naționale.

Ce presupune mai exact această metodă?

Metoda presupune un canto profesionist, cântat cu tehnică vocală profesională, nu cu gâtul. Toți care au făcut canto popular și au avut profesori buni, cântă profesional, cei care n-au făcut canto se descurcă, dar nu la un nivel profesionist.

În metoda propusă de dvs. se stipulează ideea preluată din practică – rapsozii adevărați trebuie să cânte  toate genurile populare?

Am introdus în metodă colinde, plugușoare, urături, orații de nuntă, conocării, iertăciuni, cântece nupțiale. Toate aceste lucrurti trebuie să le cunoască un rapsod adevărat. Cântăreții care-și comercializează talentul, probabil nu cunosc aceste adevăruri.

De ce a durat tocmai 50 de ani ca să publicați acest manual?

S-a stopat undeva prin sertare, dar sper să o editez în curând.

Vă dorim succese în realizările Dvs!

Interviu acordat de Ioan Paulencu

Comentariu de A. Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s