Lumea fascinantă a literaturii


De ani buni, conform deciziei UNESCO, marcăm Ziua Mondială a Literaturii la 8 septembrie. Cu acest prilej, la Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”, Filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” am organizat o masă rotundă cu participarea unor reprezentanți implicați în procesul literar de la noi.

Chiar dacă dezbaterea a avut loc în format online, ea a fost, sperăm, utilă pentru participanții care au urmărit evenimentul, deoarece au aflat lucruri interesante, chiar inedite despre viața literară din Republica Moldova. Astfel, Victoria Fonari, scriitoare și profesoară, savantă și laureată a multor premii naționale și internaționale, a reiterat pe scurt că atît literatura cât și lectura sunt benefice pentru toți și contribuie la dezvoltarea persoanei, îi îmbogățește vocabularul, fără de care comunicarea per ansamblu devine una săraca și ineficientă. Totodată, cititul dezvoltă gândirea, imaginația și oferă relaxare, atât de necesară  în cotidianul nostru stresant. A făcut o caracteristică despre procesul literar de la noi, adresând cuvinte de felicitare celor care continuă să scrie cărți, indiferent de greutățile cu care se înfruntă, prin asta contribuind enorm la ideea  că literatura trebuie promovată mai activ, permanent, deoarece doar astfel vom capta atenția cititirilor-utilizatorilor. Dna Fonari a prezentat și unele din noile sale apariții editoriale, printre care cartea „Jurnalul micului călător din Chișinău”, făcând astfel referire și la aniversarea de 585 de ani ai Chișinăului, și cartea „Olimp&Hades”, de dimensiuni mici, dar care abundă de fotografiin color, dintre care 25 sunt despre locurile frumoase, pline de încărcătură istorico-artistică a orașului. Pe parcursul alocuțiunii sale, poeta Victoria Fonari, revenind la tema discursului său „Lectura și verbul a citi în poezie”, a dat curs citirii și a unor versuri din creația proprie, transtferându-i astfel pe ascultători din lumea ideilor în lumea literaturii propriu-zise.  

Un alt participant la eveniment, Marcel Bâlici,  profesor de limbă și literatura română la Liceul Teoretic „Rambam” din capitală, doctorand USM, autor de studii metodologice,  proiecte și   programe pentru elevi în studierea limbii române ca limbă străină, înainte de a purcede la comunicarea pregătită, a dat curs unui exercițiu practic, pe care l-a realizat împreună cu elevii săi și ne-a demonstrat că, rezultatele unei munci pline de abnegație sunt cele scontate. Au demonstrat-o chiar discipolii dumnealui, elevi din diverse clase din liceul nominalizat, care, într-o fluientă limbă română, au decis să-și împărtășească impresiile de lectură prin prezentarea cărților în format digital cu recomandarea lor colegilor, argumentând pentru ce ar merita să le citești, astfel propunând semenilor să utilizeze oportunitățile de informare oferite de lectura diverselor tipuri de texte, de la artistice până la cele enciclopedice. A impresionat și faptul, că din cărțile prezentate n-a lipsit și opera scriitorilor autohtoni – Ianoș Țurcanu, Grigore Vieu, Eugen Doga, Marcel Gherman, Mircea Grecu ș.a. Prestația elevilor a fost o reușită, asta ne-au comunicat în mesajele lor utilizatorii participanți, printre care părinți ai elvilor, profesori din alte licee, din care am sustras esențialul – fiecare carte are cititorul său, fiecare cititor are cartea sa!

Comunicarea propriu-zisă a fost la tema „Lectură din plăcere între refugiul personal și spațiul instituțional”, în care dl profesor a menționat importanța colaborării cât mai strânse dintre familie, școală și bibliotecă. Au fost reiterate următoarele idei: 1. Concordanța ideii de lectură din plăcere și programul familial de lectură, 2. Factori favorizanți ai motivației intrinseci ai lecturii din plăcere; 3. Sugestii de proiectare a unui program de lectură din plăcere individual sau în parteneriat.

Cu referire la acest mod de promovare a lecturii și a literaturii s-a referit și scriitoarea Nina Soroceanu, jurnalistă, autoare a peste 28 de cărți scrise pentru adulți și copii, care a recunoscut că, deși nu-l cunoaște personal pe dl Marcel Bâlici, a rămas impresionată de valoroasele considerente profesionale referitoare la predarea acestei materii elevilor alolingvi. El a reușit s-o convingă în eficacitatea și impactul pozitiv a acestei oportunități de a vorbi pe viu despre cărți. Această tehnică permite cu ușurință elevilor alolingvi să se includă în discuții, să-și demonstreze capacitățile de comunicare. Experiența dl profesor Marcel Bâlici merită cuvinte de laudă, ea poate servi altor pedagogi drept exemplu de metodologie demnă de atenția tuturor implicați în proces.  Și că astfel de metode trebuiesc promovate consecvent, este o necesitate imperativă a timpului nostru. Deasemenea, dna Soroceanu a susținut ideea de continuitate a colaborării familie-școală-bibliotecă. Acest triunghi dezvoltă tangențe comune în actul de realizare, coordonează și planifică o agendă concretă de sarcini. Familia își are rolul ei în dezvoltarea copilului și trebuie să fie în strânsă legătură cu cerințele școlii în actul de lectură. Prin toate mijloacele posibile biblioteca promovează literatura și lectura. Recentele campanii organizate de BM „B.P. Hasdeu” stau mărturie – concursurile de lectură „Bătălia cărților”, programul de lectură „Chișinăul citește”, axate pe cunoașterea și lectura literaturii autohtone dar și internaționale, promovarea cărților noi și celor mai vechi prin diferite tehnici și metode de la distanță, comunicarea cu publicul larg prin activități și expoziții de cărți – toate au un impact de mare importanță pentru elevi.  În comunicarea sa „Universalitatea lecturii” scriitoarea Nina Soroceanu a reiterat că literatura, implicit și lectura au un caracter universal, astfel că și condeierii din Republica Moldova se aliniază și se încadrează fascinant în acest proces mondial. Puterm vorbi chiar și de o participare la veșnicie, prin creația noastră scriitoricească, a menționat în continuare autoarea, precizând că „Participarea la veșnicie” e titlul eseului inclus de semnatară în noua-i culegere de versuri – „Suflet de femeie”, pe care a și prezentat-o (doar vizual), alături de alte două recente apariții editoriale de-ale dumneaei, de astă dată pentru copii: culegerile de versuri „Hai cu mine la Soroca!” și „Ilustrate colorate”.

Momente din cadrul activității, vizitați aici:

A comentat Anastasia Moldovanu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s