Victoria Rocaciuc, artist plastic, doctor în studiul artelor, critic de artă


Victoria Rocaciuc este un paradox,

de fapt, nu ea, artista, ci pictura ei jucăușă, de-o rară prospețime

Vladimir Bulat, crtitic de artă

Victoria Rocaiuc face parte din pleiada tinerilor creatori în domeniul artei plastice naționale moldovenești, perioada contemporană. Este un profesionist de înaltă calitate, care îmbină reușit activitatea de creație cu cea științifică, pentru că le vede foarte apropiate –  în cercetare este mult loc pentru creativitate, dar şi în creaţie este multă cercetare, fiindcă, creând, oricum investighezi posibilităţile tale atât creative, cât şi cognitive.

Grație acestor calități, Victoria Rocaciuc este membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, secția „Pictură” (2005), membru al Asociației Internaționale a Criticilor din Federația Rusă (2015), laureată a Premiului municipal pentru tineret în domeniul artelor plastice (2011) și a Premiului Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate excelente obținute în anul 2011.

În calitate de lucrător științific, doctor în știință și critic de artă,  este autoare a peste 100 de publicații științifice și de popularizare a artelor plastice moldovenești, editate în țară și peste hotare, printre care monografia „Artele plastice din Republica Moldova în contextul sociocultural al anilor 1940-2000”, textele introductive pentru pliante, albume și cataloage de expoziții de artă plastică.

S-a format prin studiile pe care le-a avut de parcurs – a învățat la Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev” (1992), Chişinău, Colegiul Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”, specialitatea pictor-pedagog (1997), Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova, specialitatea artist plastic, pictor, profesor (2002) și Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Studiul Artelor – doctorat, conducătorul tezei fiind Tudor Stavilă (2005) și Şcoala de Design, Universitatea Tehnică a Moldovei (2010).

În mediul bibliotecilor este bine cunoscută prin faptul că se implică necondiționat în cadrul acțiunilor culturale și de promovare a artei naționale prin susținerea personalităților din domeniu și nu numai, lanseză expoziții personale, participipă la elucidarea unor teme ce necesită investigație și pune la dispoziția utilizatorilor informații inedite, participă ca invitat și realizator al activităților tematice din cadrul bibliotecilor. În contextul centenarului Societății Artelor Frumoase (Belle-Arte) din Basarabia, prin care se valorifică moștenirea artistică a patrimoniului național, Victoria Rocaiuc a participat cu o lecție publică despre crearea Societății și oamenii care au stat la bază, fondatorul Alexandru Plămădeală. În cadrul lecției au fost prezentate caracteristicile și condițiile proceselor de creație a Societății la începutul secolului XX, tendințele, genurile, tehnicile și procedeele utilizate în executarea lucrărilor artistice, au fost numite unele din lucrările reprezentative, participarea la expozițiile organizate în acea perioadă. Victoria Rocaciuc  a lucrat mai mulți ani în arhive, fapt, care i-a permis să facă  relatări interesante despre evoluția graficii de carte de la noi încă din anii 20, 30 ai secolului trecut. Am fost impresionați de consistența materialului, documente autentice, însoțite de aprobarea organizației respective, cu poze de epocă. În această ordine de idei menționăm, că domeniul artelor plastice, grafica de carte, în special ilustrația de carte o preocupă mult pe Victoria Rocaciuc în munca de cercetare științifică. De altfel are publicații despre Grafica de carte din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1960 și despre creația graficienilor Gheorghe Vrabie, Mihail Bacinschi, Mihail Brunea, Oleg Cojocari ș.a. În 2019, anul când regretatul Gheorghe Vrabie, artist plastic, autorul Stemei de Stat a Republicii Moldova, al Stemei și Drapelului municipiului Chișinău, al valutei naționale a împlinit 80 ani de la naștere, protagonista a susținut o lecția publică în fața liceenilor la Biblioteca de Arte, familiarizându-i cu viața și opera lui Gheorghe Vrabie, cu diversele aspecte ale creației acestui nume notoriu din arta plastică națională, inițiindu-i în arta graficii de carte, tehnicile de lucru în domeniul graficii, le-a prezentat și secvențe video despre cărțile în care se regăsesc exemple ale graficii marelui plastician, care îmbină într-un mod elegant elemente ale desenului din natură cu cele decorative și în care se evidențiază trăsăturile artei românești și universale, antice, medievale, moderne și contemporane.

Victoria Rocaciuc are o vastă activitate în domeniul expozițional. A fost participant în cadrul expozițiilor de grup reprezentative de la noi și internaționale, cu implicarea în diverse proiecte de promovare a artei contemporane a Moldovei în România, Olanda, Bruxelles, Federația Rusă. Începând cu anul 1995 a organizat 19 expoziții personale în diverse instituții publice din Chișinău: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, filialele-biblioteci din rețeaua Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Casa-muzeu „A. S. Pușkin”, Centre de Creație pentru Copii și Tineret, devine o prezență activă și în Saloanele de pictură organizatede Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova. etc. Acum peste mai bine de două decenii, Victoria Rocaciuc și-a lansat prima sa expoziție în spațiul Bibliotecii Naționale, în care și-a confirmat vocația de pictor. În cadrul interviurilor de la lansări, protagonista menționează că pentru expoziții a început de la cea mai veche lucrare executată în anul 1995. Primele sale expoziții personale lansate în mediul bibliotecar, la BNRM, i-au adus succes, au făcut-o cunoscută publicului. În anul 2004 Victoria Rocaciuc a lansat la Filiala de Arte o expoziție personală în cadrul salonului de pictură „Cupola pătrată”, relatare făcută de către Ion Borș în articolul O nouă Victorie sub “Cupola pătrată” în publicația „Tineretul Moldovei” din același an.  

Lucrările pictoriței au evoluat de la realismul academic, preluat încă din școală, cum o cerea spiritul timpului, și până la pictura absractă și cea figurativă. Expozițiile Victoriei Rocanciuc vorbesc de la sine prin genericul și conceptul organizării lor. Liric și asociativ, Salt în liniște, Rapsodia expresivității, sunt unele din titlurile de expoziții lansate, conceptul lor reeșind din multitudinea de activități pe care le are în domeniul esteticii, istoriei și teoria artelor, a cercetării științifice. Referitor la creația artistei s-au expus mai mulțti critici de artă, cercetători științifici, oameni de artă precum Vasile Malanețchi, Victor Ghilaș, Tudor Stăvilă, Dumitru Bolboceanu,  Tudor Braga, Vladimir Bulat, Tudor Zbârnea, menționează criticii de artă în prezent.

Pentru Victoria Rocaciuc este caracteristic modul foarte benefic de comunicare cu oamenii în diverse momente, mai cu seamă în cadrul activităților sale. În acest fel își împărtășește experiența, viziunea și direcțiile sale artistico-științifice. Are o vastă activitate în domeniul științific, la care ne vom limita în a numi unele laturi – autor de monografii. În colecția bibliotecii se regăsește volumul  Artele plastice din RM în contextul sociocultural al anilor 1940-2000”, o carte de referință, în care autoarea mențiionează două perioade în evoluția artelor naţionale, după tematica şi specificul operelor de artă – etapa postbelică şi arta perioadei socialiste, a „realismului socialist”. În perioada de după anii 1990, odată cu renașterea națională s-au creat condiții pentru apariția  unei noi generaţii de tineri profesioniști creatori în domeniul artelor naționale.

Alte lucrări din colecția cărții de artă a bibliotecii, unde Victoria Rocaciuc semnează articole, cuvinte întroductive, aprecieri:

ROCACIUC Victoria. Украïнська палитра Молдови. În: Êvgen Oseredčuk : P’ât΄ storìnok žittâ = Eugen Oseredciuc : Cinci pagini de viaţa / C. Popovici, A. Hioară ta ìn. . – Kišinìv : Elan Poligraf, (Tipogr. ELAN POLIGRAF SRL). – 2009 . – P. 103-149

ROCACIUC,  Victoria. Talentul trebuie să învingă. În: Valeria Duca. Pictură. Grafică. – Chişinău : Epigraf SRL, Chişinău, tipografia Best-Print, Bucureşti, 2009. – P. 19-20

ROCACIUC V. Articol introductiv. În: Bienala Internaţională : Gravură, Ed. a 2-a / coord. de ed. Valeriu Herţa ; Uniunea Artiştilor Plastici din Rep. Moldova. Sec. Grafică ; foto : Luminiţa Ermurache . – Chișinău : Bons Office, 2011 . – P. 4

ROCACIUC, Victoria. Cuvânt întroductiv. În: Copteva, Galina. Minunăţiile floristicii = Čudesa floristiki = Wonders of floristics . – Chişinău : S. n., 2008 . – P. 6-8

ROCACIUC V. Infinituri picturale ale artistului plastic Gheorghe Oprea. În: Art Panoramic 2016, Chișinău, 2016, p. 104-111.

ROCACIUC Victoria. Pe urmele expoziției de artă plastică Ecou: Victor Ursu și discipolii. În: Panoramic Art 2016 / red. coord. : Tudor Stavilă ; Min. Educației, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova ; Uniunea Artiştilor Plastici din Rep. Moldova . – Chișinău : Bons Offices, 2018 . –P. 194.

ROCACIUC V. Catalogul Gheorghe Oprea. În: Art Panoramic 2016, Chișinău, 2016, p. 177.

ROCACIUC,  V. Eminesciana, ediţiile 2017 şi 2018. In: Panoranic-ART. Chişinău, Bons-Offices, p.18-21.

Articole de popularizare a științei:

ROCACIUC,  V. Expoziţia personală- Arcadie Antoseac. In: Panoranic-ART. Chişinău, Bons-Offices, p.34-37.

ROCACIUC,  V. Hârtia manuală şi grafica artistului plastic Anatolie Gherasimov. In: Panoranic-ART. Chişinău, Bpns-Offices, .p.  70-73.

ROCACIUC,  V. Artistul polivalent Gheorghe Huzun (1932-1997). In: Panoranic-ART. Chişinău, Bons-Offices, p. 168-169. 5. ROCACIUC,  V. Tablourile pictorului Gheorghe Petrea – p.196. In: Panoranic-ART. Chişinău, Bons-Offices, p.196.

MARIAN, A.; ROCACIUC,  V. Expoziţia sculptorului Constantin C. Constantinov şi a graficianului Gheorghi Zlobin. In: Panoranic-ART. Chişinău, Bons-Offices, p.197.

Articole în culegeri științifice

Victoria Rocaciuc a participat la evenumentul științific Simpozionul Național de Stidii Culturale, ediția I-a și a II-a, realizat în contextul european al Patrimoniului Cultural în incinta Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”, unul din organizatorii acestui forum.

ROCACIUC, V. Narațiune și simbol în abordările plastice ale baladei „Miorița”. In: “Studii culturale”, simpozion național (1 ; 2019 ; Chişinău). Studii culturale : Materialele Simpozionului Național de Studii Culturale, Ediția 1-a, 26 septembrie 2019, Chișinău : [în vol.] / coordonatori: Victor Ghilaş, Adrian Dolghi ; colegiul redacțional: Victor Ghilaş (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2020 (Tipogr. “Grafema Libris”) . ISBN 978-9975-52-213-7. Vol. 1. – 2020. – 258 p. : fig., il. color. – Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural, Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”, Filiala de Arte “Tudor Arghezi”. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – pp. 98-106.

ROCACIUC, V. Simpozionul național de studii culturale dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural, ediția a II-a, Institutul Patrimoniului Cultural, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”, Chișinău, 24 septembrie 2020, tema comunicării: „Grafica de carte în creația artistului plastic Stefan Sadovnikov ”.

Sperăm, în continuare, să avem o colaborare reușită a Bibliotecii de Arte cu Victoria Rocaciuc și în cadrul altor manifestări cu genericul Artele Plastice Naționale sau a unor ateliere cu tema Accesul deschis al științei în biblioteci.

Referințe bibliografice:

Artele plastice din Republica Moldova în contextul sociocultural al anilor 1940-2000 / Victoria Rocaciuc ; red. şt. : Tudor Stavilă . – Chişinău : Atelier, Bonns Offices, 2011 . – 276 p. : il.

Opera maestrului Gheorghe Vrabie – instrument de dialog între generații [online]. 2019, [citat pe 18.02.2021] Disponibil: https://utm.md/blog/2019/03/21/opera-maestrului-gh-vrabie-instrument-de-dialog-intre-epoci-si-generatii/

Pentru mai multe detalii referitoare la activitatea Victoriei Rocaciuc, artist plastic, critic de artă, cercetător științific superior în domeniul artelor găsiți informație disponibilă la următoarele link-uri:

http://www.contrafort.md/numere/doi-pictori-nicolae-gu-u-i-victoria-rocaciuc.

https://www.timpul.md/ro/articol/victoria-rocaciuc-in-ultimii-25-de-ani-nu-au-aparut-lucrari-de-sinteza-a-artei-moldovenesti-27377.html

Selecție și comentasriu de Anastasia Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s