ALA MENȘICOV, actriță de teatru și film, pedagog. 60 ani de la naștere


M-am dedicat acestei profesii total…

S-a născut la 9 februarie 1961, în satul Chetriș, raionul Fălești. După doi ani de studii la Institutul de Arte din Chișinău (azi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice), și-a continuat studiile la Școala Superioară de Artă Teatrală „Boris Șciukin” din Moscova (1981-1985). I-a avut profesori pe A. Borisov, Alla Kazanskaia, Ion Ungureanu, Evgheni Simonov și alții. După absolvire, a revenit la Chișinău și a activat la Teatrul pentru Tineret „Luceafărul” (1985-1991). În 1991, împreună cu Petru Vutcărău și alți 13 actori, au fondat un teatru „ambulant”, numit „Eugene Ionesco”. S-au stabilit temporar în România, la Râmnicu-Vâlcea, unde li s-a oferit cazare și o scenă în care au montat și prezentat spectacole. În 1991 trupa Teatrului „Eugene Ionesco” a revenit la Chișinău. A desfășurat o activitate fructuoasă în componența trupei Teatrului ,,Eugene Ionesco”, interpretând numeroase roluri și bucurându-se de aprecierea publicului și a criticilor de teatru. A avut zeci de roluri, dintre care cele mai reprezentative sunt:  Tanti Roz – ,,Oscar și Tanti Roz” de Eric–Emmanuel Schmitt, regie Petru Vutcărău; Doica – ,,Romeo și Julieta” de William Shakespeare, regia M. Chris Nedeea (România); Femeie – ,,Oameni ai nimănui” de Dumitru Crudu, regia Vitalie Drucec; Jacqueline – ,,Femeile lui Picasso” de Jacqueline de Brian McAvera, regia Vitalie Drucec; Doamna Coquenard – ,,Mizantropul de Eugene Labiche”, regia Nugzar Lortkipanidze (Georgia); Regina Elisabeta I – ,,Elisabeta I” de Paul Foster, regia Petru Vutcărău; Arakdina / Mașa – ,,Mașinăria Cehov” de Matei Vișniec, regia Petru Vutcărău, co-producție cu ,,Th eatre les Aires” (Die, Franța); Anna Andreevna – ,,Revizorul” de Nikolai Gogol, regia Petru Vutcărău; Claire, Regina Margareta – ,,Regele moare” de Eugene Ionesco, regia Petru Vutcărău; Mama – ,,Jacques sau supunerea” de Eugene Ionesco, regia Moshe Yassur; Iacob – ,,Iosif și amanta sa” de Val Butnaru, regia Petru Vutcărău; Doamna Smith – ,,Cântăreața cheală” de Eugene Ionesco, regia Petru Vutcărău; Țărancă, oaspete – ,,Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri, regia Petru Vutcărău, Gertrude – ,,Hamlet” de William Shakespeare, Teatrul „KAZE” (Tokyo, Japonia) ș. a. După o carieră de succes în teatru și film, din anul 2011 a început să îndrume copiii, tinerii și adulții pasionați de teatru. Din 2013 este lector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Pentru activitatea sa a obţinut mai multe premii, printre care: Marele Premiu pentru cel mai Bun One-Man-Show  Feminin, ,,Femeile lui Picasso. Jacqueline”, (Festivalul Internaţional de Teatru GALA STAR, Bacău, România, 2006); Cel mai bun rol feminin, ,,Elisabeta I”, după Paul Foster (Gala Premiilor UNITEM, 2006); Cel mai bun rol feminin (Festivalului Internaţional de Teatru BITEI ҆ 94); Premiul Național „Coloana Infi nitului” pentru cel mai bun rol feminin – Euridice în spectacolul ,,La Veneția e cu totul altfel”, Chișinău, 1989; Premiul II pentru ,,Agrișul” de A. P. Cehov, (Concursul declamatorilor ,,A. P. Cehov”, Moscova, Federaţia Rusă, 1985) ș. a. În 2002 a câștigat Bursa de Excelență a Fundației „Soros-Moldova”. Pentru întreaga sa activitate a fost distinsă cu titlul onorific Maestru în artă (2009).

D e s t ă i n u i r i

Eu am o profesie care îţi dă acel „ceva” pe care nu ţi-l poate da altă meserie. Actoria te redă pe tine însuţi. Te face sa creşti ca personalitate, în cazul în care treci de pericole. Iar fiecare actor are drumul său. E o profesie care se face din plăcere”.

Mă regăsesc în fiecare rol. Fieare rol pentru mine este o metodă de autocunoaștere…”

„În munca noastră e foarte necesară o înțelegere perfectă între actor și regizor. Este imposibil să se nască un spectacol bun dacă nu există un suflu, un spirit care-i unește pe interpreții rolurilor cu autorul regiei. Fără această comunicare directă dintre oamenii care fac un spectacol nici nu se produce actul artistic”. 

„Succesul unui actor, cred, că mai degrabă e o probă de foc. Poți să arzi dacă te lași orbit de succes. Foarte mulți oameni au pățit-o, mai ales actoriii sunt vulnerabili – se întîmplă ceva cu ei când aud aplauze, laude, elogii, își pierd simțul autocritic și de aici poate începe degradarea profesională. Trebuie să fii foarte puternic ca să reziști amețelii succesului”.

„Există actori plați, la care te uiți și vezi numai fața, mîinile, trupul. Un actor mare însă emană o lumină, în jurul lui se creează un spațiu care se umple cu viață, cu emoții, cu trăire, nu poți să-ți iei ochii de la el, pentru că îți trezește în minte fel de fel de gânduri, imagini. Te face să zbori. Unii actori te vrăjesc cu vocea, te înalță și te duc în altă lume, în altă realitate”.  

„Teatrul „Eugene Ionesco” s-a născut în chinuri, esențial însă era faptul că am reușit să ne rupem de formulele perimate ce amenințau să compromită definitiv arta actoriceasă autohtonă, am izbutit să ne impunem felul nostru de a ne exprima și să ne continuăm căutările pe o scenă a noastră, în registrul unei libertăți de creație care ne obligă să fim mereu la înălțime”.

                                               A p r e c i e r i

„Ala Menșicov nu repetă pe nimeni. Este originală și captivantă într-un fel care-i numai al ei. Nu imită și nici nu poate fi imitată. Ea creează și creația ei este un act unic și irepetabil. Face parte din familia „actorilor de elită” care știu să creeze dintr-osimplă mișcare. Dintr-un gest sau o modulație a vocii. Știu să nască emoții și concepte. O imensitate de nuanțe exprimate printr-o imensitate de procedee”. Proca, Pavel . – Notițe pe notițe. – Chișinăi, 2007. – P. 24.

„Chiar dacă, printr-un fenomen de nonsens, Teatrul „Eugene Ionesco” s-ar teleporta pe Marte sau pe Venus, tot ar rămâne în peisajul nostru teatral această mare actriță care atacă cu pasiune zona interdicțiilor, pentru a cădea toți ceilalți în ea”. Andrei Vartic. – Masca, 2002.

Selecție: Tamara COTOMAN

Revistă bibliografică :

Ala Menșicov – nu încerc să fiu altcineva

  1. Hașcu-Ghimpu, Dina. Teatrul „Eugene Ionesco” : istoria unei disidențe / Dina Hașcu-Ghimpu ; ed. îngrijită de Dina Hașcu-Ghimpu ; pref. de Vitalie Ciobanu. – Chișinău : [S. N.], 2016. – 415 p. : fot. – ISBN 978-9975-53-706-3.

„Cartea pe care o deschideți acum este o cronică sui-generis a unui fenomen artistic, care a înnoit radical un domeniu important al culturii din Republica Moldova după 1991. Trupa condusă de Petru Vutcărău a trasat o linie de demarcaţie între arta scenică basarabeană din epoca sovietică, în care creativitatea anti-sistem se rezumă la exaltarea valorilor rustice, tradiționale, văzute ca o „șansă a dăinuirii”, şi schimbările ce au urmat în anii independenţei, odată cu dobândirea libertăţii de exprimare şi a sentimentului de apartenenţă la cultura română şi cea europeană”, menționează scriitorul Vitalie Ciobanu în prefața cărții. Prezentul volum este structurat în patru compartimente în care au fost incluse cronici, dialoguri, eseuri cu şi despre actorii teatrului sus-numit. Un compartiment aparte este consacrat Bienalei Internaţionale a Teatrului „Eugene Ionesco” şi urmăreşte destinul acestei instituţii pe parcursul unui sfert de veac. La Compartimentul Dialoguri teatrale : cititorul va găsi un CV și un Dialog cu Ala Menșicov reunite sub genericul : Chiar și-atunci, când toți dădeau mâinile în jos, eu continuam să merg înainte, să cred.  „Este o biografie a teatrului, adunată cu multă migală. Este nu numai o carte, ci şi o muncă făcută cu mare dragoste pentru tot ce-am realizat noi în cei 25 de ani”, a constatat Petru Vutcărău, director  artistic al Teatrului „Eugene Ionesco”.

2. Nechit, Irina. Godot eliberatorul : Periplu teatral / Irina Nechit. – Chişinău : Cartier, 1999. – 166 p. : il. – ISBN9975-949-72-X.

Lucrarea cuprinde informaţii despre teatrele din Republica Moldova. De fapt, este o trecere în revistă a celor 11 teatre dramatice, materialul fiind structurat în câteva compartimente dintre care menţionăm: Spectacole sub semnul inovației, unde se face referință la diverse spectacole jucate pe scenele teatrelor din Chișinău: Iosif și amanta sa de Val Butnaru, Regele moareChirița în provincie de Vasile Alecsandri (Teatrul „Eugène Ionesco”), Teatrul de Buzunar, întemeiat de o echipă de tineri înzestrați și răzvrătiți, în februarie 1993, cum afirmă autoarea cărții Irina Nechit etc. Cel mai variat și bogat este compartimentul intitulat absolut sugestiv Întrebări de la parter, unde autoarea intervievează personalităţi marcante din domeniul teatral. „Cum s-a format nucleul Teatrului „Eugene Ionesco”, care  fost destinul de actriță al inegalabilei Ala Menșicov, aflați din paginil acestui spectaculos  Periplu teatral, semnat de poeta Irina Nechit.

3. Proca, Pavel. Notițe pe notițe / Pavel Proca. – Chișinău : Dragodor, 2007. – 320 p. – ISBN 978-9975-932-35-6.

Cartea include o serie de portrete literare despre personalitățile marcante ale culturii teatrale din Republica Moldova. Autorul, un împătimit și un bun cunoscător al teatrului național, descrie în culori vii viața unor creatori care aduc în scenă personaje din diferite epoci, contopindu-se cu acestea și reprezentându-le în fața spectatorilor cu o deosebită candoare și talent actoricesc. Printre acești creatori se înscrie și actriță Ala Menșicov, care „creează emoții și comunică fără a consuma, întotdeauna, timp și cuvinte: o face prin atingerea trecătoare a unei priviri, a unei mimici, a unui gest. Se pare că interpreta solidifică văzduhul din jur, încremenind fluxul timpului…” constată autorul cărții Pavel Proca, cel mai bun cronicar de teatru din spațiul basarabean. Cartea se adresează unui contingent larg de cititori, fiind de un real folos iubitorilor de teatru.

4. Roibu, Nicolae. Să vă spun ce-am mai aflat… : [Întâmplări cu pesonalități din Republica Moldova] / Nicola Roibu. – Chișinău : Compania Grop JSA 2000. – 248. – ISBN 9975-9567-1-8.  

„Noul volum al lui Nicolae Roibu surprinde situații hazlii sau de-a dreptul comice în care nimeresc personalități din diferite domenii ale vieții culturale și puiblice, situații care dovedesc cum reacționează în fața imprevizibilului și le pun în lumină calitățile și slăbiciunile. Autorul aduce trăsături noi „romantice” la portretele lor „clasicizate” știute de toată lumea”, menționează criticul literar Mihai Cimpoi. În astfel de situații a nimerit și actrița Ala Menșicov. S-a întâmplat în Egipt, unde trupa Teatrului „Eugene Ionesco” plecase la un festival. Mai apoi, la întoarcere în țară, în Turcia, a avut parte de adevărate peripeții. Cum a fost? Deschideți cartea la pagina 30 și ve-ți afla întreaga poveste, tălmăcită de autorul cărții Nicolae Roibu.  

Elaborare : Tamara COTOMAN

Listă bibliografică :

Ala Menșicov, actriță de teatru și film, pedagog

  1. Menșicov, Ala. „La „Ionesco”, trebuie să îţi dai și sufletul!..” / Ala Menșicov // Timpul. – 2011. – 4 iul. – P. 7.

***

  1. Bogdănaş, Silvia. Ala Menşicov a făcut cel mai bun „oneman-show” : [actriţa Teatrului „Eugene Ionesco” Ala Menşicov a obţinut premiul pentru cel mai bun one-man-show feminin al Festivalului de Teatru „Gala star” de la Bacău] / Silvia Bogdănaş // Timpul. – 2006. – 11 apr. – P. 6.

2. Bulat, Eugenia. Delir apolitic sau un genial Picasso în culisele Gintei Latine : [Teatrul “Eugene Ionesco” prezintă monospectacolul „Femeile lui Picasso” cu Ala Menşicov, pe scena Teatrului „Ginta Latină”] / Eugenia Bulat // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 25 febr. – P. 7.

3.Bulat, Olga. Ala Menşicov : „M-am dedicat acestei profesii total” : [actriţa Ala Menşicov] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2013. – 7 febr. – P. 14; Idem [Resursă electronică]. – Disponibil : http://www.zdg.md/ oameni/ala-mensicov-m-am-dedat-acestei-profesii-total : [Accesat la 05.02. 2021].

4. Buzdugan, Elena. Ala Menşicov : [actriţă la Teatrul „Eugene Ionesco”] / Elena Buzdugan ; fotografii : Kristina Buceaţchi // VIP fashion. – 2008. – Dec. (Nr. 1). – P. 102-107.

5. Ciorănică, Rodica. Ala Menșicov : [actriţă la Teatrul „Eugene Ionesco”] / Rodica Ciorănică // VIP magazin Moldova. – 2008. – Ian.-Febr. – P. 37-39.

6. Invitație de a ne opri din mersul spre nicăieri sau Ala Menșicov și femeile lui Picasso // Opinia. – 2004. – 17 mart. – P. 6.

7. Menşicov, Ala. Ala Menşicov între Iacob și Nefertiti: [interviu cu Ala Menşicov, actriţă la Teatrul „Eugene Ionesco”] / a intervievat Irina Nechit // Sfatul Țării. – 1992. – 10 oct. – P. 8.

8. Menşicov, Ala. Ala Menşicov : „Un om care vrea să se dezvolte se află într-o permanentă căutare” : [interviu cu Ala Menşicov, actriţă la Teatrul „Eugene Ionesco”] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 23 sept. – P. 8 ; Teatru. – 2011. – Nr 7. – P. 22-24.

9. Menşicov, Ala. Bună ziua, Shakespeare!: Interviu cu Ala Menşicov, actriţă la Teatrul „Eugene Ionesco” / consemnare : Larisa Ungureanu // Țara. – 2002. – 3 sept. – P. 6.

10. Menşicov, Ala. „Chiar și-atunci, când toți dădeau mâinile în jos, eu continuam să merg înainte, să cred” : Interviu cu actriţa Ala Menşicov / interviu de Dina Hașcu-Ghimpu // Hașcu-Ghimpu, Dina. Teatrul „Eugene Ionesco” : istoria unei disidențe. – Chișinău, 2016. – P. 187-197.

11.  Menşicov, Ala. „După ce am gustat din meserie, fascinaţia mea în faţa ei a crescut” : Interviu cu actriţa Ala Menşicov, iniţiatoare a Cursurilor de teatru de la Teatrul „Eugene Ionesco” / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 febr. – P. 10.

12. Menşicov, Ala. Eu nu încerc să fiu altcineva : Interviu cu Ala Menşicov, actriţă la Teatrul „Eugene Ionesco” / consemnare : V. Gorincioi // Democrația. – 2004. –  9 mart. –  P. 6.

13. Menşicov, Ala. „La „Fulgușor” s-a format nucleul Teatrului „Eugene Ionesco” : Interviu cu actrița Ala Menșicov / interviu de Irina Nechit // Nechit, Irina. Godot eliberatorul. Periplu teatral. – Chișinău, 1999. – P. 85-93.   

14. Menșicov-Vutcărău, Ala // Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat. Vol. 3. – Chișinău, 2001. – P. 439.

15. Menşicov, Ala. Mă regăsesc în fiecare rol : De vorbă cu Ala Menşicov, actriţă la Teatrul „Eugene Ionesco” / consemnare : Iuliana Şchircă // Noi. – 2012. – Nr. 3. – P. 6-7.

16. Menşicov, Ala. Regina în halat de baie : Interviu cu actrița Ala Menșicov / consemnare : Irina Nechit // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 5. – P. 5.

17. Nechit, Irina. „După ce am gustat din meserie, fascinația mea în fața ei a crescut” : [Interviu cu actrița Ala Menșicov] / Irina Nechit // Jurnal de Chișinău. – 2014. – 7 febr. – P. 10.

18. Păduraru, Pavel. Ala Menşicov „coace” o idee mare : [actriţa Teatrului „Eugene Ionesco” : portret de creaţie] / Pavel Păduraru // Timpul. – 2008. – 11 noiem. – P. 8.

19. Popuşoi, Liliana. Ala Menşicov : [actriţa Teatrului „Eugene Ionesco”] / Liliana Popuşoi // VIP magazin Moldova. – 2006. – Nr 6. – P. 60.

20. Proca, Pavel. Adevărul cuiva se recunoaşte în vocea sa : [portretul de creaţie al actriţei Ala Menşicov] / Pavel Proca // Flux : ed. de vineri. – 2006. – 11 aug. – P. 7.

21. Roibu, Nicolae. Comerț cu actrițe : [Ala Menșicov despre peripețiile trupei Teatrului „Eugene Ionesco” în Egipt] / Nicolae Roibu // Roibu, Nicolae. Să vă spun ce-am mai aflat… . – Chișinău, 2000. – P. 30-31.

22. Țâgârlaș, Luminița. Necunoscuta Ala Menșicov : „Un spectacol în versuri îți descoperă poezia în tine” : [Creionări la portretul actriței] / Luminița Țâgârlaș // Moldova. – 1993. – Nr 3. – P. 11.

23. Un buchet de dumitrițe pentru „familia Picasso” : [interviu cu Ala Menșicov, actrița Teatrului „Eugene Ionesco”] // Accente. – 2003. – P. 1-a.

24. „Welcome, America” de la Chişinău a ridicat Suceava în picioare : [despre Grupul „7+” de tineri actori ghidaţi de Ala Menşicov, participanţi la Festivalul de Teatru pentru Tineret „Bucovina”] // Ziarul de gardă. – 2013. – 11 apr. – P. 24.

25. Vutcărău, Petru. Şapte fericiri fără zahăr : [interviu cu P. Vutcărău şi Ala Menşicov despre turneul Teatrului „Eugene Ionesco” în Japonia] / Petru Vutcărău, Ala Menşicov ; interlocutor : Cleopatra Izman ; imagini : Doru Dumitru // Punkt. – 2006. – Nr 3. – P. 60-67.

26. Желтова, Инна. Закулисье Аллы Меньшиковой / Инна Желтова // Молдавские ведомости. – 2011. – 29 апр. – C. 6.

27. Степанова, Татьяна. Алла Меньшикова: жена – женщина – актриса [Text] / Татьяна Степанова // Молдавские ведомости. – 2006. – 17 febr. – P. 6.

Resurse electronice:

https://iticket.md/ru/event/oscar-si-tanti-roz-ianuarie

Lista bibliografică la studiu este elaborată în baza resurselor catalogului electronic al BNRM și a catalogului electronic al BM „B.P. Hasdeu” de Tamara COTOMAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s