Prezentare de carte


Stimați utilizatori! Vă propunem să faceți cunoștință cu o carte din colecția bibliotecii noastre ce se referă la domeniul graficii de carte. Cartea se numește Knižnaâ grafika Sovetskoj Moldavii de autorul Dmitri Golţov, editată la editura Timpul, Chișinău, în 1969. Cartea conține 40 pagini, este însoțită de ilustrații. Temele abordate de autor sunt grafica de carte, ilustraţii de carte, grafică și gravură moldovenească. Au trecut 52 de ani de la apariția ei și unele pagini și-au pierdut din vizibilitate. Soluția pentru salvarea cărților în interesul public este transformarea lor în documente digitale prin metoda scanării. Dar această activitate se referă și la păstrarea dreptului la proprietatea intelectuală. Adoptarea Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe la 02.07.2010 reprezintă un moment important în sistemul naţional de drept, reieşind din necesitatea reglementării raporturilor ce apar ca urmare a apariţiei unor obiecte noi sau a schimbării modalităţilor de valorificare a obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe în mediul electronic. În acest scop ne propunem să efectuăm unele fragmente din acest proces.


Venim în fața utilizatorilor noștri cu noi servicii, care au drept scop de a cunoaște cărțile la această temă și au dorință să se intereseze de domeniul graficii de carte. În ultimul timp ea cuprinde un segment tot mai mare de activitate, în contextul schimbărilor ce țin de era computerizată și de dezvoltarea într-un ritm accelerat al tehnologiilor moderne. Grafica de carte capătă în zilele noastre un interes sporit din partea oamenilor care îmbrățișează profesiile legate de aceste schimbări, meseria de grafician. Grafica, în genere, se prezintă ca o tangență între meserie și artă, este un domeniu intresant și ocupă un loc important în istoria artelor moldovenești. Ea are o istorie deja de mai multe decenii de la apariția ei. În colecția Bibliotecii de Arte avem mai multe cărți care abordează această temă.

Prezentare de Anastasia Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s