Ziua Științei


Un secol de sculptură: Alte măști, aceeași scenă

Parteneriatul ne ajută și ne sprijină în corelarea activităților prioritare nouă, nu numai ca formă și conținut, dar și ca un stimulent în aplicarea unor practici inovatoare, prin care dezvoltăm și modernizăm interacțiunea bibliotecii cu comunitatea. Dezvoltăm acest parteneriat prin integrare şi cooperare, cumulăm și identificăm direcțiile principle ale activității, căpătând un aspect de cercetare științifică, indispensabil în realizarea obiectivelor de biblioteciliotecă. Dezvoltarea activității de parteneriat este în deosebi fortificată în timpul campaniilor diverse – de lectură, de inovație și creativitate, de atragere a noilor clienți, de popularizare a științei, de divertisment și informare despre beneficiile unei biblioteci, în  campanii-maratoane de  lectură și de dezvoltare a abilităților și competențelor împreună cu utilizatorii. Ne simțim mai puternici și îi simțim alături de noi. Actualmente ne aflăm în mrejele celei mai molipsitoare și contagiaoasă campanie – cea a științei. O decimăm timp de cinci zile, o popularizăm, o înmulțim, o comunicăm, și câte și mai câte. O punem pe policioare la locul ei – medicină, muzică, arte plastice și teatru, fizică, chimie. Și tot cu mască, simbolul zilelor noastre.

Recent am fost participanți la o masă rotundă de discuții la tema artele plastice – sculptura națională în evoluție pe valurile a zece decenii. Și dacă am menționa calitatea de părtași, am da greș, or bibliotecarii contribuie prin toți porii la distribuirea conținutului pentru doritori, mari și mici, dar și cei interesați. Relatările făcute din cadrul discuțiilor au informat comunitatea despre arta sculpturii în multiplele ei forme de exprimare, despre inspirația în sculptură și trăsături caracteristice, despre promotorii și creatorii acestui domeniu, Lazăr Dubinovschi și Claudia Cobizev, care, iată, au întregit un secol de sculptură. Am apelat la tehnici de comunicare eficientă de la distanță, astfel că mesajul conferinței a fost transmis participanților de acolo, de unde se aflau în timp real. Comunicarea dată este un proces în care oamenii îşi împărtăşesc părerile și opiniile, vin cu propuneri, se implică în discuții, ceea ce s-a și întâmpalat în mersul conferinței. Am ascultat comunicările oamenilor profesioniști, bine pregătite, argumentate în baza unei solide baze de date, cu generalizări și concluzii, expuse în corespundere cu necesitatea de informare. Au fost prezentate comunicările cercetătorilor științifici dn. Vitalie Malcoci, Constantin I. Ciobanu, Ana Madan, Victor Ghilaș, Mariana Șlapac ș.a.  Valoarea științifică a colecției Bibliotecii de Arte constă în a pune la dispoziție cu asemenea ocazii resursele sale informative, care să contribuie la procesul de cercetare.  

Comentariu de Anastasia Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s