Activitate și contribție la Obiective de Dezvoltare Durabilă. Impact.


De fapt, întrebarea pusă de moderatorul nostru nu m-a surprins, deoarece în gândurile și frământările mele ea a persistat dintotdeauna – cum îmi văd eu activitatea mea și ce impact are asupra societății. Doar că nu m-am gândit în aspect  global – contribuție la vre-un obiectiv ODD. Acum stau și mă dau de toți pereții – ce am făcut? Aș începe cu un obiectiv al bibliotecii la care lucrez, fiind îăncurajată de BM „B.P.Hasdeu”  – biblioteca își propune să valorifice arta și cultura altor popoare. Programul de activități face referire la acest aspect. În consecință avem organizate întâlniri cu ambasadori ai culturii altor popoare, cum ar fi Japonia, Polonia, Slovacia: ambasadorul Japoniei, excelența sa Masanobu Yoshii în Republica Moldova, cu subiectul temei despre arta și culturaȚării Soarelui-Răsare în legătură cu desfășurarea evenimentului Festivalul Internațional de Animație, 2016  în orașul Hiroshima; au fost organizate expoziții de carte, documente și fotografii până la activități de promovare a artelor din cele mai diverse spații culturale, unele dintre acestea Festivalul de Teatru Nowa Drama din Bratislava, Slovacia; Festivalul Internațional de Teatru de Păpuși pentr maturi LALKA TEZ  CZLOWIEK din Varșovia, Polonia. Unele din momentele importante din cadrul acestor evenimente s-au disctat și la Biblioteca de Arte – despre impactul filmului de animație asupra diferitor categorii sociale, atât maturi cât și copii; despre creatorii de artă adiovizuală niponi, despre unele forme ale artei plastice, exprimate sub forma unei cărți  de benzi desenate în stil japonez. În cadrul evenimentelor au fost discutate și problemele ce țin de arta țării noastre, despre dramaturgia în Republica Moldova prin luarea de cuvânt a Gianinei Cărbunaru, dramatrg și regizoare din România și a traducătoarei din română în slovacă Eva Kenderessy. În colecția bibliotecii a apărut donație de cărți de la aceste forumuri cultrale internaționale – Catalogul „Toate păpușile noastre” (Wszystkie nasze lalki) în 2 volume, un exemplu pentru noi în domeniul graficii de carte și de promovare a tezaurului cultural. Cu deosebit intres a fost promovată în incinta bibliotecii cultura poloneză  pentru comunitatea polonezilor din Chișinău (https://biblioart.wordpress.com/2016/11/04/polonia-centrul-de-cultura-audiovizuala/), https://biblioart.wordpress.com/2019/10/15/multiculturalism-arta-papatareasca-la-polonezi/; muzica lui F. Chopin cu ocazia împlinirii a 210 ani de la naștere la 1 martie crent a fost motivul unui ampl stdiu de cercetare (https://biblioart.wordpress.com/2020/03/25/muzica-lui-frederik-chopin-in-limbaj-cinematografic-210-ani-de-la-nastere-fryderyk-chopin/) ș.a.    

Și drept argument în favoarea ODD aș invoca organizarea în contextul Zilele Europene ale Patrimoniului a Simpozionului Național de Studii Clturale, ediția 1, unde a fost prezentată comunicarea Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” valorificator activ al patrimoniului cultural național, înrezumatul cărieascriu: Acumulând în timp un bogat patrimoniu cultural, actuala Bibliotecă de Arte, în calitatea sa de centru specializat în studiul artelor, are scopul de a transmite acest tezaur generațiilor viitoare. Aici tocmai vine bine ideea din Obiectivul 11. Bibliotecile dețin un rol esențial în protejarea și conservarea, sub orice formă, a patrimoniului documentar de o valoare inestimabilă, pentru generațiile viitoare. Cultura întărește comunitățile locale și sprijină. Un impact de incluziune a activității bibliotecii în ODD l-a avut și organizarea evenimentului aniversar Biblioteca inspiră, împuternicește, conectează! 55 de ani de activitate pentru comunitate .Datorită eveimenutlui am fost auziți și cunoscți în societate, iar impresiile a fost pe potriva așteptărilor – vom contina să vă știm! Istoria bibliotecii a fost accesată și cunosctă de noi membri cu peste 172 de vizualizări.

O altă activitate de promovare a culturii naționale, a reprezentanților de talie internațională a fost participarea împreună cu partenerul nostru fidel Instittul Patrimoniului Cultural a Academiei de Științe a Republicii Moldova la organizarea Conferinței Științifice „Interpreta Maria Cebotari. 110 ani de la naștere” din 10 februarie 2020, unde a fost prezentată comunicarea „Maria Cebotari în viziunea contemporanilor”. Iar exact cu un an în urmă la aceiași instituție am fost participanți la Conferința Științifică: Anastasia Dicescu – primul director al Conservatorului „Unirea” din Chișinău. O sută de ani de la fondarea instituției, cunoscită și în România, dar și în alte țări, nde a activat marea interpretă din Basarabia.

Pe parcursul anului 2017- 2019, dar în deosebi în cadrul anuli 2018, declarat Anul European al Patrimoniului Cultural am gestionat și planificat organizarea unor activități științifice de promovare și scoatere din anonimat a valorilor cultural-umane, personalități importante din domeniul artei naționale precum și a unor instituții de cultură de la noi: Ana Evtuțenco, 70 ani de la naștere, artist plastic, graficiană, 70 ani de la naștere; Pavel Bălan, 80 ani de la naștere, cineast și regizor, autor al albumelor de cultură și istorie națională glorioasă; Petru Ungureanu, 80 ani de la naștere, cineast și regizor „omul gliei”; Mihai Berezovschi, 150 ani de la naștere, compozitor, creatorul primei formații corale profesioniste din Basarabia; actorul Victor Ștefaniuc, întemeietorul Teatrului Municipal de Papusi „Guguta”; Vasile Rusu, 70 ani de la naștere, actor din prima generație de actori-păpușari din Republica Moldova;  Valentin Voițehovschi, 110 ani de la naștere, arhitector cu o contribție valoroasă și temeinică în crearea ansamblrilor arhitectonice a orașelor noastre;  jrnalista Nelli Rațuc, 70 ani de la naștere, scriitoare pentru copii. Am organizat mese rotunde în legătură cu aniversarea de 60 de ani ai Televiziunii Naționale;  25 de ani de la înființarea Teatrului Municipal „Guguță”;  50 de ani de la  înființarea Teatrului Televizat de păpuşi Prichindel. S-au elaborat  studii de cercetare și la tema despre televiziune, ca factor important în făurirea culturii și importanțe pe care o are în promovarea cultrii naționale.

Comunicări în cadrul conferințelor internaționale.  Este o pistă importantă în promovarea culturilor. În România a fost prezentată comunicarea  „Opera lui Ion Creangă, în vizinea cineaștilor moldoveni”;  „George Lowendal, pictor, scenograf, regizor. 100 ani de la naștere” 

 În cadrul serviciilor, cu preponderență serviciul „Cinefililor” au fost promovați creatorii de artă și operele lor din țările europene și din Rusia – regizoriul român  Ioan Popesco-Gopo, regizorul rus Fiodor Hitriuc, regizorul sârb Vesco Vukotic, regizorul ceh Jiri-Trnka  ș.a.

Și dacă e să vorbim despre personalitățile culturale de la noi care ne-au dus faima culturii, incluzândo în circuitul european și universal, atunci nu putem omite aici și cercetările de specialitate, pe care ni le-am props să le elaborăm în acest an. La acest capitol avem mai multe nume de refrință – solistul Operei Naționale Ion Paulencu care va aniversa în curând 80 ani de la naștere; balerina Elfrida Koroliova, critic de teatru, autoare a mai multor cărți și studii de cercetare din domeniul dansului clasic, baletul, istoria teatrului național care va împlini 85 de ani de la naștere; pictorul-scenograf Anton Mater, cu o contribție valoroasă în dezvoltarea scenografiei naționale, care a împlinit centenarul de 100 de ani de la naștere.

Prin resursele electronice disponibile, Biblioteca de Arte își desfășoară activitatea de promovare și valorificare a patrimoniului cultural la nivel național și global. Din anul 2010-2011 biblioteca deține două bloguri tematice, în care sunt publicate informațiile de bază în varianta electronică wordpress.com: https://biblioart.wordpress.com/ și https://bibliomusic.wordpress.com/. Conținutul elaborat în bloguri se referă la domeniul de activitate al bibliotecii – activități artistice, muzical-teatrale, audio-vizulale, vernisaje expoziționale, la care au participat  personalități cu renume din  viața culturală a societății. Blogurile păstrează aprecierea și evaluarea critică a unor evenimente prin prisma viziunii acestor personalități. Impactul de la activitatea blogurilor este foarte mare asupra cititorilor, care se află în diferite locuri ale globului pământesc. Spre exemplu, vizitatorii frecvenți în anul 2019 sunt cititorii din România cu 3.000 de vizualizări și Statele Unite ale Americii cu 1094 vizualizări, după care urmează utilizatorii din  China, Germania, Italia, Regatul Unit și alte șări din Europa. Fiind plecați peste hotarele țării, conaționalii noștri sunt conectați la valorile spirituale naționale. Informațiile din publicațiile blogurilor au la bază sursa autentică,  memoriile relatate la momentul respectiv de către personalități, profesioniști în domeniul de activitate. Ei ne-au lăsat drept moștenire calitățile umane artistice, scriitoricești, muzicale și sufletești. Totalitatea lor, devine   cu siguranță, parte componentă, care poate fi inclusă în patrimoniul cutural național imaterial. Unele din cele mai interesante relatări reflectate în blogurule tematice în ultimul deceniu este despre întâlnirea profesorilor  universitari Aurelian Dănilă, muzicolog, critic de artă, scenarist, și Dumitru Olărescu, cineast, dr. în studiul artelor, în cadrul unei întâlniri cu studenții în incinta bibliotecii. Subiectul discuției a fost despre personalitatea sopranei Maria Cebotari, recunoscută pe plan mondial și importanța, valoarea, autencitatea operei de creație a divei pentru cultura națională. Întâlnirea a fost pregătită în contextul  editării cărții „Maria Cebotari în amintiri, cronici şi imagini” de autorul Aurelian Dănilă, apărută în 1999 și lansarea în premieră a filmului de non ficțiune „Aria” în anul 2004 la Chişinău. Invitații au vorbit despre relansarea filmului într-o nouă proiecţie în 2013, în care au folosit fragmente din presa vremii şi din jurnalul personal al Mariei Cebotari, şi că prin această peliculă, făcută dintr-un simţ al datoriei şi al iubirii, s-a făcut tot posibilul, „ca s-o aducem pe Maria Cebotari acasă”.

De asemenea, în ultimii zece ani Biblioteca promovează și valorifică patrimoniul cultural pe pagina oficială pe care o deține în cadrul rețelei de socializare de pe internet, devenind principala modalitate de creare și menținere a relațiilor și de comunicare virtuală, de creare a unor conexiuni bazate pe asemănări, interese și activități commune. la momentul actual rețelele de socializare sunt intens exploatate de către întreaga societate și conțin păreri, opinii, soluții reale în rezolvarea multor aspecte de ordin social, cultural. Biblioteca poate pune la dispoziția doritorilor și asemenea date. Spre exemplu, aflăm că la27 martie 1979 maestru fotograf Mihail Potârniche a realizat fotografii ce au imortalizat secvențe din sala de lectură a bibliotecii de atunci: Sala de lectură a bibliotecii de muzică teatrală de pe Bulevardul Negruțți (foto.1). Elevii Școlii de muzică Natalia Sobolev și Elena Sokolov învață un nou cântec (foto 2). Participanți la activități artistice Alla Kotov (pe dreapta) și Tamara Dubčan în sala de ascultare a înregistrărilor muzicale (foto 3). Fotograf Mihail Potârniche. Sursa : https://www.facebook.com/search/top/?q=%23filialadearte%201979&epa=SEARCH_BOX

În încheiere doresc să menționez că Biblioteca de Arte poartă un rol semnificativ în păstrarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, pentru că este deținătoarea unor colecții speciale în fondul de documente, create pe parcursul a unei jumătăți de secol, completate, prelucrate și transmise spre folosința publică. În dependență de colecții biblioteca își planifică produse și servicii. 

A scris Anastasia Moldovanu

Advertisement

One thought on “Activitate și contribție la Obiective de Dezvoltare Durabilă. Impact.

  1. Lidia Kulikovski says:

    WOW! un articol fundamental! Sunteți magnifici! Bravo! Unici care au făcut o retrospectivă a activității în contextul contribuției la ODD!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s