Anton Mater


Un capitol important în activitatea filialei de „Arte” îl reprezintă domeniul studiului și al cercetării.   Pentru anul curent, conform planului de activitate, ne-am propus să valorificăm patrimoniul cultural național prin identificarea surselor ce ne-ar ghida spre constituanții, care au contribiut prin creația proprie la edificarea patrimoniului cultural material și imaterial. Unii din membrii echipei au … Continue reading Anton Mater