Revistă bibliografică. Sandu Grecu, regizor, actor, scenarist și profesor de teatru. 60 ani de la naștere


 „Nu concep arta în afara emoției artistice”….

Revista conține cărți din colecția Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”

Grecu, Alexandru. De la „Moțoc” la „Caligula” : Scenarii și dramatizări de Alexandru Grecu / Alexandru Grecu ; scenarist : Alexandru Grecu ; ed. îngrijită de Ion Diviza ; coord : Victoria Cazacu. – Chișinău : Bons Offices, 2008. – 332 p. : fotogr. – (Teatrul Satiricus).

„Dramatizările lui Alexandru Grecu sunt o mostră de literatură concepută din literatură. E o experiență de lectură care dezvoltă deprinderea de a reflecta teatral asupra actului literar. De a determina, în planul propriei creații și a apropia, astfel, modelele clasice literare de teatrul contemporan.

Adaptările scenice pleacă de la un anumit cod literar, constituindu-se, mai apoi, prin parodie, satiră, dezvăluire sau nuanțare, în versiuni originale proprii. Proza clasică devine pretext, laitmotiv sau generator al noilor texte dramatice (sârguincios ucenic la clasici).

Spectatorii asistă aiuriți la metamorfozele personajelor : natura e caricaturală în intenții, ridicolul e pretutindeni, zâmbetul e îndurerat, crud, denunțător…” . Sunt reflecțiile criticului de artă Pavel Proca desprinse din prefața cărții.

Iar Victor Alerguș vine cu câteva impresii de lectură, găzduite de coperta a patra a cărții prezentate. Reproducem un fragment : „Sandu Grecu a descifrat textele pline de miez ale unor mari scriitori naționali și universali, aducându-le la cunoștința și înțelegerea noastră, a cititorilor și, mai ales, a spectatorilor de rând”.

Un deceniu cu SATIRICUS /  red. coord. : Ion Diviza. – Chișinău : Universitas, 2000. – 230 p. – (Teatrul Satiricus).

Volumul este un omagiu adus Teatrului „Satiricus” la cea de-a 10-a aniversare, sărbătorită în anul 2000 şi cuprinde articole despre Teatrul „Satiricus”, spectacolele jucate, actori – scrise de scriitori, jurnalişti, critici teatrali. Lucrarea începe cu o urare a fostului primar general de Chișinău, Serafim Urecheanu, după care urmează un articol semnat de Sandu Grecu, regizor, actor și director artistic al Teatrului Municipal „Satiricus” – Cu melanconie, despre soarta… ironiei. Menționăm și alți autori, cum ar fi Iulian Filip, Ion Diviza, Tatiana Corai etc. La final este inclus Un succint bilanț: spectacole și distribuții. Este important de menționat că în paginile cărții sunt incluse și fotografiile actorilor Teatrului „Satiricus”.

Caragiale să ne judece / ediție îngrijită de Ion Diviza.– Chișinău : Universitas, 2006. – 268 p.

Lucrarea face o incursiune în activitatea Teatrului Municipal „Satiricus” din Chișinău, începând de la fondare, din anul 1990 până în anul 2006. Cartea are o structură bine definită, pentru a oferi cititorului informaţii ample despre teatru (cu toate actele în regulă), spectacolele jucate, membrii trupei teatrale, distribuții („Satiricus” în 1990-2000), premiile primite şi oferite (toate fiind incluse în capitolul Premiile Teatrului „Satiricus I. L. Caragiale”). Tot în această carte, veți găsi Stagiunile teatrului, în perioada anilor 2000-2006, și componența Trupei Teatrului „Satiricus I.L. Caragiale” în 2005. Lucrarea este ilustrată cu fotografii din spectacole, portrete de actori care joacă în spectacolele acestui teatru.

„De numele marelui Caragiale sunt legate cele mai importante evenimente artistice și cele mai vii sărbători ale sufletului pe care le-am trăit în ultima vreme. În anul 2002, declarat de UNESCO Anul Caragiale , am pus în scenă nemuritoarea piesă „O scrisoare pierdută”, cu care am cucerit Marele Premiu, în cadrul Galei Premiilor UNITEM  – 2003. Succesul a fost reeditat un an mai târziu, în 2004, când ni s-a acordat, la aceeași Gală, tot pentru montarea unei piese caragialene, „D”ale carnavalului”, același prestigios Mare Premiu și titlul de Cel mai bun spectacol al anului. Astfel a demarat, cu un succes răsunător chiar din start, proiectul cel mai temerar realizat vreodată la Satircus – Integrala Caragiale”, se destăinuie Sandu Grecu.

Este un bilanț, un bilanț frumos la ceas aniversar, cu multe realizări, dar și mai multe poiecte generate de ambițiosul și talentatul regizor Sandu Grecu care, iată, de câteva decenii stă la cârma Teatrului Satiricus și cu onoare îl ocârmuiește.

Așadar, Caragiale să-i judece pe cei de la SATIRICUS, iar noi spectatorii / privitorii să-i admirăm, să-i aplaudăm și în continuare și să le mulțumim pentru truda ce-au trudit.

Coroliov, Elfrida. Regizor. Actor. Spectacol : Anii 1930-2010  : Creația scenică a Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Teatrului Național Satiricus „Ion Luca Caragiale”, Teatrului „Eugene Ionescu”, Teatrului de Revistă „Ginta Latină” / Elfrida Coroliov ; trad. de Pavel Pelin. – Chișinău : UNITEM, 2016. –  272 p.  

Iată o carte de analiză și sinteză despre mișcarea teatrală din Republica Moldova, care poate fi așezată pe raftul cu cărți utile al oricărui critic de arte, mai ales, dar și al tuturor cititorilor interesați de fenomenul teatral din arealul cultural de la noi.

Autoarea cărții, doctor în studiul artelor, Elfrida  Coroliov menționează : „Monografia este dedicată regizorilor care au determinat, la diferite etape,  dezvoltarea teatrelor din Chișinău. Entități artistice care se deosebesc esențial – Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Teatru Național Satiricus „Ion Luca Caragiale”, Teatru „Eugene Ionescu”, Teatru de Revistă „Ginta Latină” – analizate în lumina principiilor regizorale ale unor directori de scenă precum Daniil Bondarenko, Victor Gherlac, Valeriu Cupcea, Nadejda Aronețkaia, Veniamin Apostol, Sandri Ion Șcurea, Andrei Băleanu, Ilie Todorov, Alexandru Vasilache, Alexandru Grecu, Petru Vutcărău, Mihai Fusu, Veaceslav Madan, Petru Hadârcă, Alexandru Cozub, Vitalie Drucec, Silviu Fusu, Tudor Țărnă , reflectă natura polivalentă a proceselor socioculturale care au loc în Republica Moldova pe parcursul a 8 decenii (anii 1930-2010)”.

”Elfrida Coroliov analizează fenomenul teatral prin prisma căutărilor și realizărilor artistice ale celor mai de seamă directori de scenă, care au creat spectacole și chipuri artistice rămase pentru totdeauna în analele istoriei naționale și în memoria publicului moldav”, constată, regizorul Alexandru Grecu, Artist al Poporului, Președinte al UNITEM.

Astfel, Colecța UNITEM se îmbogățește cu o nouă carte de referință : al 11- lea volum ce prezintă o cercetare de amploare a proceselor cultural-artistice care se înregistrează în teatrul moldovenesc începând cu anii 1930 și terminând cu sfârșitul primului deceniu al sec. XXI.

Ungureanu, Larisa. Chișinăul în teatru : Imaginea orașului Chișinău în spectacole / Larisa Ungureanu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; lector : Vlad Pohilă, Daniel Voloșciuc ; red. bibliogr. : Claudia Tricolici. – Chișinău  [S.n.], 2017. – 216 p.

„Chișinăul în teatru : Imaginea orașului Chișinău în spectacole” continuă proiectul inedit al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, dar într-o altă dimensiune : cea a orașului teatral. Fascinant, miraculos, plin de o energie inepuizabilă, găsim aici amprenta timpului de ieri, de azi și, de ce nu? De mâine.

Este spectaculoasă dedicația autoarei, Larisa Ungureanu, critic de teatru, doctor în studiul artelor, care a reușit să selecteze din mulțimea de spectacole, montate pe scenele teatrelor din Republica Moldova, acele reprezentații care au ca locație orașul Chișinău.

Acest proiect editorial al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, susține demersul original și major ce evidențiază efortul oamenilor de teatru de a înveșnici Chișinăul și locuitorii lui prin spectacole”. Am reprodus doar un fragment din Cuvântul introductiv, al cărții semnat de Mariana Harjevschi, directorul general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”.

Din partea autorului, Larisa Ungureanu mai vine o precizare care trebuie, dar obligatoriu, de menționat  : „… această temă este abordată pentru prima oară, atât în cadrul cercetărilor efectuate de BM „B. P. Hasdeu”, cât și în critica și istoria teatrului din Republica Moldova. Ideea a fost a dnei Taisia Foiu, manager, Departamentul „Memoria Chișinăului”.

Cum a fost reflectat Chișinăul în spectacolele de teatru? Și au existat asemenea spectacole în istoria teatrului din Republica Moldova? Cine au fost dramaturgii care au ales ca loc de desfășurare a acțiunii Chișinăul? Cine din criticii de teatru, din cercetători ai istoriei teatrului, scriitori sau jurnaliști au scris despre aceste spectacole?  La acestea și alte întrebări am căutat să dăm un răspuns cât mai amplu în paginile ce urmează”. Răsfoiți paginile acestui inedit volum și ve-ți afla răspunsul!  

A se consulta și Lista bibliografică : Alexandru GRECU, regizor, actor, scenarist, profesor de teatru, fondatorul și directorul artistic al Teatrului Național Satiricus „Ion Luca Caragiale”  

Elaborare : Tamara COTOMAN, bibliotecar, aranjare grafică Anastasia Moldovanu

Lista bibliografică : „Alexandru GRECU, regizor, actor, scenarist, profesor de teatru, fondatorul și directorul artistic al Teatrului Național Satiricus „Ion Luca Caragiale

Cărți, reviste din colecția Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” :

Grecu, Alexandru. De la „Moțoc” la „Caligula” : Scenarii și dramatizări de Alexandru Grecu / Alexandru Grecu ; scenarist : Alexandru Grecu ; ed. îngrijită de Ion Diviza ; coord : Victoria Cazacu. – Chișinău : Bons Offices, 2008. – 332 p. : fotogr. – (Teatrul Satiricus).

* * *

2. Grecu, Sandu. „Am fost pus în situația să devin pedagog, rămănând, de fapt, elev” : Interviu cu regizorul Sandu Grecu, Președintele Uniuni Teatrale din Moldova / Sandu Grecu ; consemnare : Liliana Popușoi // Teatru. – 2011. – Nr 7. – P. 18-21.

3. Grecu, Sandu. „Am vrut întotdeauna să am teatrul meu” : Interviu cu regizorul Sandu Grecu / Sandu Grecu : consemnare Constantin Cheianu // Teatru. – 2010. – Nr 4. – P. 2-6.

4. Grecu, Sandu. „Aștept de la dramaturgii noștri să descopere niște realități, nu să le constate pe cele existente” : [Interviu] / Sandu Grecu ; consemnare Constantin Cheianu // Caragiale să ne judece. – Chișinău : Universitas, 2006. – P. 104-108.

5. Grecu, Sandu. În serviciul artei, cu suflet și talent… : [dialog] / Sandu Grecu, Chiril Moțpan  // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 2-6.

6. Grecu, Alexandru. „Suntem un teatru al orașului, ne mândrim cu acest oraș și luăm piese despre Chișinău în spectacolele pe care le montăm” : [Interviu] / Alexandu Grecu ; consemnare : Larisa Ungureanu // Ungureanu, Larisa. Chișinăul în teatru : Imaginea orașului Chișinău în spectacole. – Chișinău : [S. n.], 2017. – P. 12-21.

7. Grecu, Sandu. Turneul Teatrului SATIRICUS „Ion Luca Caragiale” în Brașov și Sfântu Gheorghe : [Interviu] / Sandu Grecu ; consemnare : Mihail Vakulovski / Sandu Grecu. – Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 21-24.

8. Grecu, Sandu. Komikaze la SATIRICUS : [Ion Diviza, scriitor umorist, secretar literar la Teatrul Național Satiricus „Ion Luca Caragiale” / Sandu Grecu // Diviza, Ion. Komikaze. – Chișinău : Universitas, 2005. – P. 6-8.

9. Grecu, Sandu. SATIRICUS în era (Vărsătorului) Caragiale / Sandu Grecu // Caragiale să ne judece. – Chișinău : Universitas, 2006. – P. 3-4.

10.  Grecu, Sandu. Un actor la vârsta împlinirilor (Jan Cucuruzac – 65 ani de la naștere) Sandu Grecu // Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 6-9.

11. Grecu, Alexandru. Un „exilat între artiști la ceas aniversar (Ion Diviza – 60 ani) / Alexandru Grecu // Teatru. – 2014. – Nr 14. – 34-35.

* * *

12.  Alexandru (Sandu) GRECU – 1960 : [regizor, actor, scenarist, profesor de teatru, fondatorul și directorul artistic al Teatrului Național Satiricus „Ion Luca Caragiale” // Calendar Național 2020 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – Chișinău, 2019. – P. 94-96.

13. Sandu GRECU – 1960 : [regizor, actor, scenarist, profesor de teatru, fondatorul și directorul artistic al Teatrului Național Satiricus „Ion Luca Caragiale” // Calendar Național 2015 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – Chișinău, 2015. – P. 97-99.

14. Alexandru Grecu : [regizor, Artist al Poporului, 55 de ani] // Teatru. – 2014. – Nr 14. – P. 70. 

15. Aristid-Cupcea, Sandu. Un teatru ce respiră național : Teatrul SATIRICUS „Ion  Luca Caragiale” –  la 20 de ani! / Sandu Aristid-Cupcea // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 101-102.

16. Cheianu, Constantin. Sandu Grecu la 50 de ani / Constantin Cheianu // VIP Magazin Moldova. – 2010. – Mar. – P. 18.

17. Coroliov, Elfrida. Alexandru Grecu – fondator, director artistic și regizor al Teatrului Național Satiricus „Ion Luca Caragiale” // Coroliov, Elfrida. Regizor. Actor. Spectacol : Anii 1930-2010 / Elfrida Coroliov ; trad. de Pavel Pelin. – Chișinău : [S. n.], 2016. – P. 147-203.  

18.  Crudu, Dumitru. Mersi foarte mult, Sandu Grecu! / Dumitru Crudu // Teatru. – 2012. – Nr 9. – P. 33-34.

19.  Gheorghiță, Ludmila. „Pot afirma cu încredere că tot ce am realizat ca actriță – îi datorez în mare măsură regizorului Sandu Grecu” : Dialog cu actrița Teatrului Muniipl „Satiricus I. L. Caragiale” Ludmila Gheorghiță /  Ludmila Gheorghiță ; interviu de Dina Ghimpu // Teatru. – 2010. – Nr 4. – P. 29-31.     

20. Ghițulescu, Mircea. Alexandu Grecu : [director artistic și regizor al Teatrului Național Satiricus „Ion Luca Caragiale”. Profil de creație] /  Mircea Ghițulescu //  Caragiale să ne judece. – Chișinău : Universitas, 2006. – P. 182-183.

21. Diviza, Ion. „Angajare de clovn” la „Satiricus”, un spectacol de Sandu Grecu / Ion Diviza // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 37-39.

22. Diviza, Ion. Omul din preajma ta (Alexandru Grecu – 55 ani) / Ion Diviza // Teatru. – 2014. – Nr 14. – P. 2-5.

23. Ghimpu, Dina. Caragiale și „comedia vulgarității” umane : [despre regizorul Sandu Grecu] / Dina Ghimpu // Teatru. – 2011. – Nr 5. – P. 12-15.

24. Ghimpu, Dina. Dramaturgia națională pe scena Teatrului Municipal SATIRICUS „I. L. Caragiale” : [în regia lui Sandu Grecu] / Dina Ghimpu. – 2010. – Nr 3. – P. 6-8.

25. Ionescu, Mircea M. Festivalul de la Chișinău, Strigătul unei dramaturgii mature : [Festivalul Internațional dedicat dramaturgilor contemporani din Basarabia ; idee și concepție : Sandu Grecu] / Mircea M. Ionescu // Teatru. – 2011. – Nr 6. – P. 28-31.

26. Pisică, Alina. „Bătrânii noștri sunt cei mai buni” : [un spectacol de Sandu Grecu] / Alina Pisică // . – Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 7-8.

27.  Proca, Pavel. Actori și tirani : [Spectacolul „Caligula” de Sandu Grecu pe scena Teatrului SATIRICUS. Reflecții] / Pavel Proca  //  Teatru. – 2009. – Nr 1. – P. 35-36.

28. Proca, Pavel. Anatomía exasperării : [piesa Nade in Moldova de Constantin Cheianu, în regia lui Sandu Grecu] / Pavel Proca // Teatru. – 2009. –  Nr 1. – P. 36-37.

29. Proca, Pavel. Dosarul Sandu Grecu : [regizorul Sandu Grecu –  50 de ani de la naștere] / Pavel Proca // Teatru. – 2010. – Nr 2. – P.71-72.

30. Proca, Pavel. Radiografia mișeliei : [activitatea regizorului Sandu Grecu] / Pavel Proca // Teatru. – 2011. – Nr 6. – P. 51-54.

31. Roibu, Nicolae. „Grație Teatrului SATIRICUS am cutreierat toată Europa”: Interviu cu Igor Mitreanu, actor la Teatru SATIRICUS : consemnare : Nicolae Roibu //  Nicolae Roibu // Teatru. – 2012. – Nr 9. – p. 31-32.

32. Roibu, Nicolae. „Un lucru straniu s-a-ntâmplat” cu-n bucătar frondor :

[despre regizorul Sandu Grecu] / Nicolae Roibu // Roibu, Nicolae. Spovedanii de Vineri  /  Nicolae Roibu. – Chișinău : [S. n.], 2002. – P. 333-334.

33. Un deceniu cu SATIRICUS /  red. coord. : Ion Diviza. – Chișinău : Universitas, 2000. – 230 p. – (Teatrul Satiricus).

34. Vakulovski, Mihail. Înfrățire deaevă! : [Turneul Teatrului SATIRICUS „Ion Luca Caragiale” la Brașov. Reflecții] / Mihail Vakulovski  // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 23-24.

* * *

35. Королева, Эльфрида. Александру Греку // Королева, Эльфрида. Театр. Классика. Стиль / Эльфрида Королева. – К. : Б. И., 2011. – С. 190-204.

* * *

36. Королева, Эльфрида. Спектакли по пьесам И. Л. Караджале в Театре Сатирикус „И. Л. Караджале” как феномен художественной культуры / Эльфрида Королева. –  Teatru. – 2012. – Nr 9. –  P. 8-11.

Elaborare : Tamara COTOMAN, bibliotecar

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s