Pagini din istoria filmului de animație moldovenesc


Din colecția literaturii „Artă” fac parte cărți ce țin de domeniul artistic al vizualului. Opera literar-artistică transpusă pe ecran este un subiect important în studiul de cercetare și este abordat în paginile volumelor din colecție. Crearea unui film în desene animate presupune și crearea personajelor, prototipul cărora regizorii îl preiau din operele literare. Profilul lui … Continue reading Pagini din istoria filmului de animație moldovenesc

Dragobetele. Tradiţii şi Obiceiuri.


Despre tradiții și obiceiuri de primăvară la poporul român s-a purtat o discuție cu elevii. Datinile strămoșești și astăzi mai persistă prin localitățile țării. Așa dar cine este Dragobetele? În tradiţia populară românească, Dragobetele este Ziua îndrăgostiţilor. Prilej de bucurie şi bunăstare. Dragobetele este una din cele mai frumoase obiceiuri străvechi ale poporului român. Numit … Continue reading Dragobetele. Tradiţii şi Obiceiuri.

Cartea și cititorul: noi provocări


La ședința ordinară a cenaclului „Prietenii muzelor”, realizată recent la biblioteca, a fost invitați oaspeți pentru a dezbate o temă foarte actuală, care a constituit și genericul mese rotunde. Pentru început, invitații au fost informați, că pentru anul 2020  BM „B.P. Hasdeu” are o agendă importantă, anul fiind declarat ca An al Lecturii. Bibliotecarii, fiind … Continue reading Cartea și cititorul: noi provocări

Revistă bibliografică. Sandu Grecu, regizor, actor, scenarist și profesor de teatru. 60 ani de la naștere


 „Nu concep arta în afara emoției artistice”.... Revista conține cărți din colecția Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” Grecu, Alexandru. De la „Moțoc” la „Caligula” : Scenarii și dramatizări de Alexandru Grecu / Alexandru Grecu ; scenarist : Alexandru Grecu ; ed. îngrijită de Ion Diviza ; coord : Victoria Cazacu. – Chișinău : Bons Offices, … Continue reading Revistă bibliografică. Sandu Grecu, regizor, actor, scenarist și profesor de teatru. 60 ani de la naștere

Conferință Științifică Omagială: Interpreta Maria Cebotari, 110 ani de la naștere


Conferința face parte dintr-un eveniment de mare valoare în cultura națională. A fost organizată de către Institutul Patrimoniului Cultural în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei și Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”, cu suportul Ministerului Culturii, Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Au participat invitații Andrei Chistol, Secretar de stat în domeniul culturii, acad. … Continue reading Conferință Științifică Omagială: Interpreta Maria Cebotari, 110 ani de la naștere

Siguranța pe Internet a copiilor și tinerilor


O Zi de Informare ne scutește de riscul pericolelor și a consecințelor nedorite. Vă invităm la bibliotecă pentru a cunoaște, a aplica și a învăța despre utilitatea echipamentului tehnic, dar și despre alte subiecte, care să ne facă să fim precauți, corecți și informați.

Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”

Siguranța pe internet a categoriilor de utilizatori a sevenit o problemă importantă în zilele noastre. Tot mai mulți beneficiari, printre care copiii, utilizează internetul de pe dispozitivele personale, rețelele media sunt suprasolicitate. Sarcina responsabililor de această latură a activității noastre revine tot mai frecvent în agenda noastră. Informația despre riscuri posibile trebuie să fie reactualizată în fiecare zi, în scopul protejării persoanelor, în deosebi consumatorii mici. Formarea unui bagaj de date, de competențe, grija față de utilizator, rămâine a fi o sarcină de netăgăduit în bibliotecă. Bibliotecarii instruiți prestează servicii moderne pentru comunitate – incluziunea IT a tuturor categoriilor sociale, care au necesitatea să învețe, să comunice și să aplice echipamentul electronic

desenSubiectul dat generează o Zi specială consacrată Siguranței pe Internet, care este marcată anual,din anul 2004,la începutul lunii februarie. Biblioteca organizează activități de cunoaștere și informare despre siguranța copiilor și tinerilor în lumea Internetului, și nu…

View original post 537 more words