Maria Mocanu. Revistă bibliografică


Născută într-o zi previzionară…

Interpreta de muzică folk și de muzică populară, Artistă a Poporului, Maria MOCANU –  la cea de-a 65-a aniversare

1. Mocanu, Maria. Colinde din sudul Basarabiei / Maria Mocanu; transcriere muz. : Vasile Chiseliţă; notografie : Gheorghe Trifăuţan; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Chişinău. : [S. n.], 2007. – 183 p. : n. muz.

„Repertoriul de colinde din sudul Basarabiei, mai ales din fâşia dintre cursul de jos al Prutului, Dunării şi Marea Neagră s-a păstrat în forme arhaice şi este surprinzător de bogat şi variat. Prin cântarea frumoasă și convingătoare a colindei, prin alegerea reușită a repertoriului, ba chiar și prin numărul mare de colinde și durata lor, colindătorii, mesagerii cultului solar, își pregătesc o bună primire din partea gazdei. Impresionează textele lungi ale colindelor care denotă într-un fel seriozitatea celor ce colindă”.

Deschideți paginile acestui valoros volum și veți afla colinde protocolare, cosmogonice, profesionale, moralizatoare, familiale, de flăcău, de fată, despre curtea domnească, cât și colinde biblice și apocrife, ce se impun nu doar ca număr, ci și ca varietate stilistică, ca valoare artistică, pe care Maria Mocanu le-a cules cu drag și grijă și le-a rânduit pe capitole.

Din prefața cărții desprindem acest îndemn lansat chiar de autorul ei : Amprenta arhaică a colindei trebuie păstrată în timp pentru a reconstitui substraturi muzicale străvechi, imagini ale vieții de odinioară a străbunilor noștri cu înălțimile lumii lor dumnezeiești, viziunea feerică de viață pură și plină de armonie, de bucurie și de magie.

2.Mocanu, Maria. Giurgiuleşti : Monografie etnofolclorică / Maria Mocanu. – Chişinău : Cartier, 1999. – 280 p. – n. muz.

Volumul include rezultatele cercetărilor de teren, efectuate de autor (majoritatea textelor), materiale de arhivă de la Academia de Științe a Republicii Moldova (AF), Centrul de Istorie Literară și Muzeografie  ”M. Kogălniceanu”, materiale de arhivă ale Cercului etno-folcloric al elevilor din comuna Giurgiulești; din colecții particulare, reviste de specialitate și de cultură generală, cât și materiale din fondurile documentare ale primăriei Giurgiulești, astfel urmărindu-se nu numai stadiul actual de conservare și circulație a unor motive folclorice, dar și evoluarea lor firească pe parcursul câtorva decenii.

În volum sunt prezentate diferite genuri, specii, subspecii sau tipuri ale aceleeași specii. S-a ținut cont atât de vechimea creațiilor, cât și de fenomenul de interferență ce se constată în localitatea cercetată. Un loc aparte s-a oferit creațiilor rare.

Structurată în 4 capitole, în care a încăput zestrea folclorică a unor distinși rapsozi din comuna investigată, monografia vine să ne prezinte evoluția creației spirituale a populației din Lunca de Jos a Prutului, subzonă favorizată pe parcursul veacurilor de condiții prielnice de conservare.

Textele au fost redate cât mai veridic, cât mai aproape de nuanțele graiului giurgiuleștean așa cum au fost înregistrate sau notate. Pe alocuri am păstrat elementele dialectale îtrepătrunse cu cele de limbă literară în pronunția contemporană a oamenilor din sat, – conchide autorul cărții Maria Mocanu.

3.Mocanu, Maria. Interviuri în do major / Maria Mocanu. – Chişinău : Etnomuzic, 2004. – 200 p.

„Mi s-a încredințat să citesc aceste interviuri bine asamblate în această carte, cu toată specificitatea lor dimensională, unică și să scriu aceste cuvinte de întâmpinare.

 Autoarea ne aduce în memorie și salvează o imagine deseori uitată și nu în ultimul rând, demonstrează o bună manieră cu toată singularitatea și frumusețea dialogului creativ din cele 41 de interviuri de etnologie, despre unele laturi ale tezaurului și spiritului românesc din Basarabia.

Interlocutorii Mariei Mocanu meritau să fie portretizați cu toate împlinirile și perfomanțele lor pe care le dorim prelungite, să se manifeste cu dibăcie în dorința lor de efervescență, iar spritul să le crească și atunci cînd posiblitățile sînt reduse”,  ne mărturisește în prefața cărții Ioan Baba, poet din Iugoslavia.

Cine sunt aceste mândre personalități cu suflet și spirit nobil înnăscut, aflați răsfoind paginile acestui impresionant volum.

4.Mocanu, Maria. Faţa soarelui : povestiri pentru copii / Maria Mocanu. – Chişinău : [S. n.] , 2012.-  32 p.

Autoarea, interpreta de muzică folk şi de muzică populară, Maria Mocanu a dedicat această carte mamei sale Dona şi fiicelor Daniela şi Rodica. În aceste povestiri găsim mai multe proverbe, zicători, maxime.

5. Mocanu, Maria. Lin-pelin : [culegere de cântece folclorice] . – Timişoara : Augusta, 2001 . – 97 p.

 Autoarea volumului dat, în calitate de cercetător științific, a efectuat expediții folclorice în țară și în străinătate. „Lin-pelin” este o monografie etnofolclorică, o culegere de folclor românesc din Basarabia

6.Mocanu, Maria. “Cea mai importantă distincţie pentru un cântăreţ este aprecierea publicului”: [interviu cu interpretul de muzică populară Mihai Ciobanu]  / Maria Mocanu // Casa părintească nu se vinde : 100 de cântece din repertoriul lui Mihai Ciobanu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2008. – P. 13-18.

„Cred că cea mai mare bucurie a unui interpret este atunci când un cântec din repertoriul său devine șlagăr și este fredonat de toată lumea. Drept, că unele cântece pot deveni șlagăr la prima audiție, altele sunt îndrăgite treptat și, în acest caz, cântecul rezistă mai mult în timp. Nu știu dacă este împlinit sufletește un interpret profesionist care nu a avut fericirea să vadă măcar o dată cum o sală întreagă de spectatori cântă împreună cu el cântecele sale. Este un sentiment de bucurie și în același timp, e o povară, te simți obligat să muncești pentru a nu-ți dezamăgi admiratorii” . Sunt destăinuirile interpretului de muzică populară Mihai Ciobanu, pe care Maria Mocanu le-a așezat pe foaia albă de hârtie, dar nu înainte de a studia, în profunzime, creația îndrăgitului cântăreț.

Or, interviul comportă cunoștințe vaste despre cel intervievat, documentare temeinică, dăruire, dragoste, curaj, dar și talent.

7.Roibu, Nicolae. “Mă simt bine atunci când trebuie să cânt în do major” : [interviu cu cântăreaţa de muzică folk şi populară Maria Mocanu]  / Nicolae Roibu // Lumini şi umbre-n ceas de taină. – Chișinău : [S. n.] , 2005. – P. 188- 192.

   De ce în do major? „Pentru că de la do major pornesc toate notele muzicale. Pentru că mai întâi a fost arta țărănească de o subtilitate, de o finețe și de un simț al frumosului ieșite din comun și mai apoi au luat naștere celelalte culturi. Deși mulți numesc cultura populară cultură minoră, eu o consider majoră, desigur, referindu-mă la marile ei valori. Și-apoi mă simt bine atunci când trebuie să cânt în tonalități majore”  – acesta este răspunsul Mariei Mocanu la întrebarea jurnalistului Nicolae Roibu, găzduit în paginile volumului intitulat absolut sugestiv  Lumini şi umbre-n ceas de taină.

Ce alte dezvăluiri / confesiuni mai face Maria Mocanu veți afla la o lectură integrală și atentă a acestui interviu ieșit din tipare.

Discografie :

Mocanu, Maria. Dorul de mine s-a prins / Maria Mocanu : [Cântece folclorice ; aranjamente muzicale şi dirijor: Petre Neamţu ; foto : Anatol Mocanu, Nicolae Răileanu . – Chișinău : Etnomuzic, 2006. – CD audio.

Mocanu, Maria. Spune-mi ceva / Maria Mocanu : Romanţe. – [S. l. : S. n., 1998]. – CD.

 Mocanu, Maria. Sus, mai sus pe lăngă cer / Maria Mocanu : Muzică folk. – [S.l.] : Music Master, [ 2000]. – CD. 

Selecție : Tamara COTOMAN, bibliotecar, prezentare grafică de A. Moldovanu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s