Informarea spune nu violenței!


La 13 decembrie, stil vechi, îl sărbătorim  pe Sfântul Apostol Andrei, care are o semnificație specială pentru poporul nostru, este patronul spiritual al românilor, cel, care la începutul sec. III al erei noastre a adus creștinismul pe pământurile Daciei și a încreștinat acest popor. Ca de obicei, în această zi la bibliotecă se organizează activități cu acest generic. În acest an însă am găzduit o întrunire comunitară la nivel de Primărie a orașului, organizată în conformitate cu necesitățile și problemele care persistă în societate. Suntem datori cu toții să cunoaștem aceste probleme și să informăm despre ele, să contribuim la diminuarea lor, luând atitudine. Sala bibliotecii a fost ocupată de membrii Serviciului Social „Asistență personală”, Direcția Municipală pentru protecția drepturilor copilului, convocați în cadrul  conferinței „Violența, cauze, forme”. Invitați, Eșanu Andrei, consultant Oficiu ONU pentru Drepturuile Omului, Președintele AO Federația Familiilor pentru Unificare și Pace în Lme din Republica Moldova, Asistent Universitar Catedra de Psihiatrie „Universitatea de Medicină”; Rotaru Olga – Ofițer Superior „Secția interacțiune comunitară”. Participanți: asistenți personali din cadrul Serviciului social ”Asistență personală”.

În luările de cuvânt au fost abordate întrebările: Definiția: Ce este Violența Domestică; Prevederi ale Strategiei Naționale pentru prevenire și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice pentru anii 2018-2023; Prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice prin cultivarea toleranței zero pentru violență. Combate stereotipurile și prejudecățile care duc la violență împotriva femeilor și violența în familie; Informarea, sensibilizarea și încurajarea raportării cazurilor de violență; A asigura educația noilor generații din perspectiva valorilor egalității de gen și a unei culturi de comunicare non-violente; Promovarea abilității economice și a independenței socio-economice a femeilor; Definiția noțiunii de violență în familie; Cauzele violențe în familie; Aspectele juridice ș.a.

La sfârșitul conferinței membrii participanți au primit certificate, materiale promoționale, mulți a avut de adresat întrebări organizatorilor. Dorim să menționăm că am avut o conlucrare bună cu lucrătorii acestui Serviciu, s-au arătat deschiși pentru comunicare și continuarea relațiilor de parteneriat.

Comentariu: Anastasia Moldovanu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s