Noi achiziții. Colecția cărții de artă.


Arta decorativă

Daghii, Ion. Compoziția decorativă volumetrică / Ion Daghii. ­– Chișinău, 2013. – 176 p.

img_3070Manualul este destinat studenților din instituțiile de învățământ superior, colegii și specialiștilor din domeniu. Volumul are cuprins, este însoțită de „Dicționar de termeni”, de „Bibliografie” cu 84 de surse și recenzie făcută de Gheorghe Vrabie, artist plastic, Laureat al Premiului Național, Maestru în artă.

vd

Pictură

54th Venice Biennale. Valeria Duca. The world around me. – Chișinău, 2011img_3071

Album de picturi cu text în două limbi: engleză şi italiană. Tânăra pictoriță participă la cea de-a 54-a ediţie a Bienalei Internaţionale de Artă de la Veneţia cu vernisajul expoziţiilor „World around me” de Valeria Duca, reprezentând astfel arta contemporană din Republica Moldova.

Panoramic art 2016… / Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova. – Chișinău, S.n., 2018. – 200 p.

img_3069Publicația „Panoramic ART” vine să reflecte activitatea UP și să creeze o imagine completă despre evenimentele cultural-artistice de la noi. Cititorii vor descoperi alături de artiști consacrați și nume noi, tineri talentați, reportaje și informații. Materiale de analiză privind fenomenele estetice. Publicația creionează evenimentele artistice ale anului 2016 – redeschiderea sediului „Dadiani” al Muzeulu Național de Artă al Moldovei, inaugurarea expoziției  „Mihai Grecu – 100 ani de la naștere” cu prezentarea medaliei comemorative în legătură cu acest eveniment;  Bienala Internațională de Artă Decorativă-Aplicată deschisă la Centrul expozițional „C. Brâncuși”; expoziția-concurs „Saloanele Moldovei” ajunsă la cea de a XXVI-a ediție, unul din cel mai longeviv proiect cultural, care contribuie la integrarea artiștior plastici basarabeni în spațiul cultural românesc. Publicația contribuie la dezvoltarea și promovarea artelor plastice din Moldova.

Fotografie. 

Lumea lui Zaharia : [album de fotografii]. – Chișinău, 2017. – 208 p.lz

Fotograful Zaharia-Cușnir (1912-1993) a apucat patru epoci istorice distincte, de la Imperiul Rus până la dezghețul de după 1989. A trăit două vieți, una în calitate de „edinolicinik”, mărturisită de bătrânii care-l mai țin minte și alta în calitate de fotograf. A avut o pasiune aparte pentru fotografie, dar despre care n-a știut nimeni din motivul cenzurii drastice. A lăsat în urma sa fotografii și negative, având pe ele scene de o valoare greu de imaginat pentru acea vreme – anii ′50 -′60 ai Războiului Rece. Fotografia fotografiei – acest album a spart  ca nicăieri altundeva, pâcla unei epoci închise până acum.

Muzică

Florin Silviu-Ursulescu în dialog cu Doru Ionescu / Florin Silviu-Ursulescu, Doru Ionescu. – București, 2015. – 117 p.

fsuUn brand în muzica nouă românească – beat, rock, pop, folk, jazz și așa mai departe. Silviu Florin-Ursulescu, o marcă neînregistrată, dar respectată de foarte mulți, și pe vremea când nu exista, chipurile, decât un unic îndrumător, și în timpul de după, când toată lumea crede că se pricepe la muzică… Important era să facem… pentru că nu le făceam pentru noi. Le făceam pentru generația noastră, pentru că nu se mai făcuseră. Trebuia să punem muzica în circuit, de-aici și de pretutindeni. Trebuia să facem și radio, și presă scrisă, și evenimente de club, și televiziune, spectacole.

Schiop, Adrian. Șmecherie și lume rea : universul social al manelelor / Adrian Schiop. – Chișinău, 2018. – 260 p.sm

Cartea face parte din literatura dedicată manelelor. Analiza domeniul dat este încă la etapa incipientă. Lucrarea face referință la manelele de subcultură, folosind instrumentariul studiilor culturale mai mult ca studiul etnomuzicologiei. Deoarece este abordat mai mult aspectul pop decât cel etno, maneaua este văzută ca o parte a scenei pop, alături de house, dance, europop. Intervalul de timp al cercetării debutează cu momentul în care maneaua se electronizează și se transformă în etnopop, în anii ’80, și se întinde până în prezent. Maneaua este o specie de etno-pop, identificabilă printr-un ritm specific cu puternice influențe balcanic-orientale, cântată preponderent de lăutari romi și adresându-se unui public amestecat de români și romi. Din cuprinsul cărții citim: Maneaua, muzică urbană; Maneaua – filosofie de viață sau paradis compensativ?; Manelele de emigrație; Manelele trădării și insecuritatea relațională; Insecuritatea relațională, marcă a manelelor despre șmecheri; Manelele, marginalizate de toate elitele; De ce manelele și hip-hopul n-au mers împreună; Subversitatea manelelor; Stânga verde nu vrea manele; Manelele, în pierdere de influență. Cartea are „Concluzii” și „Bibliografie”, care cuprinde 1. Literatura de specialitate; 2. Materiale de presă; 3. Resurse electronice.

Film

Olărescu, Dumitru. Hermeneutica filmului despre artă / Dumitru Olărescu. – Chișinău : Epigraf, 2017. – 352 p.ol

Scopul principal al studiului de față este propagarea artei veritabile, a adevăratelor valori general-umane. Unul din instrumentele principale de promovare este arta cinematografică și în special filmul dedicat artelor, care a căpătat o evoluție ascendentă în plan autohton. În pofida regimului totalitar, care a impus realismul socialist și alte dogme, filmul despre artă și cultură s-a creat anume în această perioadă, constată autorul în volumul dat, dar și în alte studii științifice, și în ediții specializate. Monografia Hermeneutica filmului despre artă urmărește un scop dublu – valorificarea operelor de artă de diferite genuri și evidențierea celor mai reușite filme realizate în cadrul european. Filmologul Dumitru Olărescu face acest studiu prin prisma facultății hermeneutic a fenomenului filmului despre artă, sau interpretarea spirituală a fenomenelor culturii. Un capitol aparte din carte este consacrat celebrei artiste Maria Cebotari. Cartea conține „Considerații finale” și „Bibliografie selectivă”.

Plămădeală, Ana-Maria. Emil Loteanu : splendoarea și prăbușirea visului romantic / Ana-Maria Plămădeală. – Chișinău, 2017. – 224 p.

img_3067Autorul volumului dat sondează în interiorul unei ființe răscolite de elanul inspirației pasionale și de exaltarea cugetului animat de căutarea perpetuă a idealului. Or, indiscutabil, Emil Loteanu a venit în lume cu scopul demiurgic de a perfecționa  – ambiție moștenită de la magnificii romantici ai secolelor precedente. Aspectele autobiografice se bifurcă între valențele timpului istoric și individual. În primul caz are loc conștientizarea imperativului (ideile, aspirațiile). Perioada de formare a lui E. Loteanu a coincis cu perioada șaizeciștilor, îmbrățișată de romanticii artistici, care au optat pentru criteriul estetic al existenței, idealist. Însă drama constă că acești romantici idealiști n-au putut să modeleze societatea, rămânând ostatici visurilor. Aici e cazul să amintim șe de soarta de creator al frumosului E. Loteanu. În studiul dat autorul A.-M. Plămădeală purcede la descifrarea personalității cineastului. Cum? Prin conștientizarea simbolului eternei revoluții în germinarea universului său artistic, și impactul lui la un spațiu concret. Meditând la personalitatea lui Emil Loteanu, îți dai seama că maestrul aparține acelei categorii de creatori, în destinul cărora nu viața guvernează creația, ci imperiul artistic impulsionează și determină existența. În aceasta a constat tragismul creatorului. Nu toți artiștii sunt în stare să-și sacrifice astfel viața…

Teatru

Ghilaș, Ana. Discursul teatral : între text și contexte / Ana Ghilaș. – Chișinău : S. n., 2017. – 192 p.ag

Cartea reflectă comunicarea teatrală, un domeniu amplu, complex, ce include aspecte și contexte sociale, individuale, politice, ideologice, estetice etc. Autorul își propune drept obiectiv să elucideze aceste aspecte. Textul dramaturgic – un gen artistic cu propriele-i trăsături specifice, analizat din punct de vedere al teatralității și al literarității, o îmbinare a narativului cu descriptivul (dintre spus și văzut ). Conceptul asupra textului dramaturgic și artistic este cel de comunicare, de semiotică, teatral. Noțiunile propuse de semiotică sunt: text, context, discurs, text dramatic, dramaturgic, text teatral, scenic, discurs dramaturgic, teatral.

Sport.

Gandler, Semen. Futbol – nașe vse!. / Semen Gandler : [în vol.] : T.1. – Chișinău, 2017. – 608 p.ат

Cartea conține 11 capitole despre istoria fotbalului, stadioane și jucători; un dicționar explicativ  al termenilor și expresiilor rar utilizate în vorbirea orală;  conținut.

 

 

Referințe: achizițiile noi. 

A. Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s