Documentarea, un filon de bază în cercetare


Un punct major al științei este domeniul de cercetare și informare. Orice cercetare fie în domeniul economiei, științelor exacte sau cele umaniste, începe de la documentare. Acesta este un proces complex de care depinde valoarea cercetării întreprinse. Cunoscutul semiotician italian Umberto Eco, intuind dificultățile întâlnite de către tinerii care fac primii pași în cercetare, le vine în ajutor cu un îndrumar complet Cum se face o teză de licență: disciplinele umaniste (Iași: Polirom, 2006). Cartea dată o regăsim și pe rafturile bibliotecilor noastre(https://catalog.hasdeu.md/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=69552&searchid=scs_1542009876574). După o serie de sfaturi pentru alegerea corectă a subiectului de cercetare, filosoful se oprește în mod special la capitolul Cercetarea materialului care include sursele bibliografice (pe care le clasifică în: surse de prima mână și surse de mina a doua). Nu pot fi trecute cu vederea nici indicațiile referitoare la bibliotecă, la lucrul cu fișierul în descoperirea lucrărilor necesare; întocmirea unei bibliografii. Or, sursele bibliografice sunt inevitabile cercetătorului pe tot parcursul scrierii: căci orice teză expusă cere și o argumentare solidă. Un loc aparte în elaborarea unei lucrări științifice îl ocupă citatele. Alegerea lor adecvată demonstrează nu doar cunoașterea fenomenului abordat, ci și atitudinea critică a autorului față de subiectul pus în discuție. În prezent, mulți tineri cad în cursa surselor electronice, care propun texte mai mult sau mai puțin argumentate, adesea de o calitate îndoielnică. Deși Internetul propune un drum mai facil în procesul elaborării unei lucrări, alegeți cartea care a fost, este și va rămâne filonul de bază în procesul cercetării. Doar muncind vei ajunge la stele…

În campania Săptămâna științei ne-am propus să abordăm acest subiect important pentru doritorii care au ca scop să se ocupe cu lucrul științific. Am selectat o serie de cărți, care pot veni în ajutor tinerilor începători. Bibliotecarii deseori întâlnesc situații, când trebuie să vină cu propuneri de literatură la teme concrete. În acest caz întocmim o listă bibliografică cu resursele pe care le avem și nu numai. E în competența bibliotecarului să pună la dispoziția utilizatorului și resursele din alte locații. Aceasta se face printr-o căutare amplă a subiectelor date în baza resurselor informaționale. Utilizatorii, printre care și cercetători științifici, V. Tipa, A. Evtușenco, oameni din domeniul televiziunii, prezenți la discuție s-au arătat destul de interesați, au pus întrebări, s-a format un bun dialog de discuții. Au fost prezentate documentele periodice, revistele de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „Arte vizuale” și „Akademos”, în cuprinsul cărora sunt o serie de articole, însoșite de liste bibliografice consistente.

A. Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s