Achiziți noi. Carte de artă. Batik-ul din Moldova


bati2În conext general pictura prin imprimare (țesătură subțire imprimată în culori), numită batic este cunoscută încă din antichitate la popoarele asiatice, considerată de altfel și artă regală. În Moldova acest gen de artă este cunoscut abia prin anii ‘50 ai secolului al XX-lea, datorându-se în mare parte materiei prime, produse la Fabrica de Mătase din oraşul Bender.  Se consideră perioada incipientă în dezvoltarea artelor decorative naționale anii ′40 ai secolului al XX-lea cînd a fost înființată Uniunea Artiștilor Plastici și în special anul 1948, cănd în cadrul UAP a fost creată Secția de Arte Decorative Aplicate și care continuă dezvoltarea bogatelor tradiții ale creațiilorbat1 decorative populare. Se lucrează în domeniul țesutului covoarelor, broderiei și costumului național, ceramicii de uz casnic și arhitecturale, prelucrării artistice a lemnului. Doar că toate aceste lucrări se efectuiază la o nouă treaptă mai avansată, deoarece ele presupun și implementarea unor noi tehnologi; se cristalizează arta decorativă profesionistă cu caracteristici speciale – elaborarea principiilor compoziționale și utilizarea lor – ritmul, alternanța, simetria, repetița, pictură, grafica, figuri stilizate ș.a.

Din prefața cărții făcută de Ana Șimac, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, sustragem ideea că monografia dr. Natalia Procop a apărut din necesitatea popularizării și studiului evoluției batik-ului ca domeniu artistic, un subiect mai puțin abordat în arta decorativă din Republica Moldova. În acest sens lucrarea dată aduce un aport considerabil, alcătuiește o viziune cuprinzătoare și coerentă a batik-ului autohton. Autoarea a avut drept sursă de documentare și cercetare literatura de specialitate, documentele de arhivă și  operele de artă din colecțiile particulare ale muzeelor. Cartea cuprinde anexe  cu reproduceri ale panourilor decorative și vestimentație realizate în tehnica batik-ului. În carte este examinată evoluția tehnicii date atât în context universal, cât și a artei decorative din RSSM și Republica Moldova. Tema este abordată prin prisma analizei a celor mai representative lucrări, constituind-u-se astfel evoluția genului dat după anii ′80 ai secolului al XX-lea. Sunt schițate deasemenea tendințele stilistice de bază în anii ′90 – tendința abstracționismului și specificul stilistic post avangardist.

batAutoarea cărții Natalia Procop vine cu o prezentare generală a studiului dat și cu mulțumire către cercetătorii științifici care au contribuit la realizarea monografiei: consultantul științific Tudor Stăvilă, doctor habilitat în studiul artelor și recenzenților Constantin I. Ciobanu, doctor habilitat în studiul artelor și Ana Șimac, doctor în studiul artelor; a membrilor care deasemenea au contribuit la apariția lucrării dn Victor Ghilaș, doctor habilitat în studiul artelor, Aurelian Dănilă, doctor habilitat în studiul artelor,  Mariana Șlapac, doctor habilitat în studiul artelor, Liliana Condraticova, doctor în studiul artelor, Constantin Spânu, doctor în studiul artelor, Ludmila Toma, doctor în studiul artelor, Eleonora Brigalda, doctor în studiul artelor  ș.a.

Monografia cuprinde „Concluzii”, „Repere biografice ale artiștior pastici din domeniul batik-ulu”, Lista „Bibliografie selectivă” cu 188 de surse, inclusiv resurse electronice și Lista „Ilustrații”.

Referințe:

Procop, Natalia. Batik-ul din Moldova. ­/ N. Procop. Batik-ul din Moldova.  – Chișinău : Balacron, 2017. – 134 p.: il.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s