Adovocacy pentru utilizatori


IMG_20180914_110032[1]În procesul de satisfacere a necesităților de informare a utilizatorilor ne întâlnim și cu unele întrebări  ce țin de lipsa unor surse necesare domeniului de referință solicitat. Făcând o analiză de conținut ale informațiilor primite am identificat o serie de întrebări la care utilizatorii nu primesc răspunsuri suficiente. Unele dintre acestea sunt  întrebări ce țin de evoluția artei naționale (a unor aspecte concrete) și reflectarea lor în materialele de studiu, cum ar fi coregrafia națională (instrucțiuni IMG_20180914_121818[1]metodice la dansul popular) și respectiv, evoluția  costumului național; educația artistică a elevilor prin teatru, la disciplinele de muzică, artă plastică, educația tehnologică ș.a. Impedimentele țin mai ales de limba română or majoritatea studiilor la temele date sunt în limba rusă. Acest fapt ne ajutăsă ne organizăm informația de care dispunem. În repetate rânduri sensibilizăm studenții, cadrele didactice și cercetătorii să se implice în această împrejurare prin a ne acorda suporturi informative la care au lucrat la lucrările de liIMG_20180914_121751[1]cență, master sau doctorat. Această activitate o putem califica drept una de IMG_20180914_110017[1]

 advocacy, prin care tindem să  realizăm misiunea de informare a tuturor doritorior, interesați în special de domeniile artei și aspectele ei. Astfel am benefiiat de mai multe surse, autoreferate ale tezelor de doctor în studiul artelor și culturologie, a artelor vizuale (artă plastică, decorativă, aplicativă, artei teatrale, coregrfică, istorie); de o serie de referate din partea studenților cu tema de studiu Istoria costumului, istoria modei și evoluția stilurior în modă;  istoria televiziunii cu toate carecteristicile, pe care le-am primit recent.

IMG_20180914_140732[1]IMG_20180914_110450IMG_20180914_121832IMG_20180914_140831[1]

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s