Achiziţii noi


Recent , ca urmare a donației unui lot impunător de carte din partea Consiliului General al Municipiului București, au apărut pe raftul de bibliotecă două volume, Opere,  de Tudor Arghezi. Cărțile fac parte din colecția „Opere fundamentale”, care apare sub egida Academiei Române, sub coordonarea acad. Eugen Simion și susținută de Fundația Națională pentru Știință și Artă. În colecție sunt publicate cele mai reprezentative lucrări ale literaturii române  clasice și contemporane, de un înalt nivel științific, realizate de cei mai buni specialiști în domeniu cu scopul promovării valorilor culturale românești în context european. Colecția a ajuns în acest an jubiliar al „Unirii” la numărul 200.

a3Arghezi. Opere. XI. Proză: Icoane de lemn. Poartă neagră. Cartea cu jucării. Tablete din Țara de Kuty.

 În afara textelor publicate integral, volumul conține Note bibliografice, un set de fotografii din diferite momente ale vieții scriitorului și au alt set de imagini ale foilor-manuscrise, imagini de coperți ale cărților sale și desene grafice ale autorului. Prezenta ediție reproduce cuprinsul ediției anterioare al volumului Scrieri12. Icoane de lemn, București, 1966, ultima ediție de autor, singura reeditare, prima apariție fiind în 1929. În Note T. Arghezi dezvăluie momentele neplăcute pe care le-a avut la publcarea volumului „trunchiat”, n-a recunoscut, în totalitatea ediției „zigzagurile inițiale”. El face o listă amănunțită a fragmentelor din Scrieri, locul și anul publicării lor, pe care, citind-o, îți dai seama de împrejurările complicate ale vieții literare, sociale și culturale din România în primele decenii ale secolullui XX. Anume în această perioadă scriitorul Tudor Arghezi  exercită rolul de legătură între trecutul şi viitorul literar al României, calificându-se drept un scriitor modernist. Prin opera sa literară poetul şi scriitorul contribuie la deschiderea literaturii românești spre circuitul valoric european.

a4Arghezi. Opere. XII. Proză. Ochii Maicii Domnului. Cimitirul. Bună vestire. Ce-ai cu mine, vântule? Lina. Cuvinte potrivite și… încrucișate.

Volumul are Addenda  care cuprinde Cuvânt pentru cititori, Prefață și O nouă Prefață în care sunt aduse explicații la Din tainele jocului de cuvinte încrucișate. Jocul de cuvinte încrucișate a văzut lumina zilei alături de sfincșii prăfuiți ai primei  civilizații. La început această distracție n-a depășit  limitele unui careu de 5/5, numindu-se joc în pătrat, în romb sau în triunghi, astăzi, spune autorul, ea a luat un avânt și o amploare nebănuită. Tudor Arghezi dă mai multe lecții (caiete) cu explicații la aceste jocuri. Esența lor este că se pot citi aceleași cuvinte atât pe orizontală, cât și pe verticală (5/5, 6/6, 7/7, 8/8 etc.), descoperind astfel secretul cuvintelor încrucișate (până la acel moment). Odată cu mărirea careului apar punctele negre care separă cuvintele, apar deja definiții ca regulă de joc. În lucrarea sa autorul propune exemple spre descifrarea careurilor în ordine crescândă nu numai pentru limba română dar şi în limba franceză, italiană. Dezlegând cele douăzeci de probleme din seria aceasta, cititorii vor căpăta antrenamentul necesar spre altă treaptă de cunoaștere a limbii – cheițele, alcătuite din două sau mai multe litere. Volumul de asemenea are drept însoțire ilustrații din viața pe care a avut-o T. Arghezi alături de familie și prieteni, imagini cu foi-manuscrise și desen/grafică. În respectivele Note bibliografice sunt explicate mai multe referințe critice la lucrarile Ochii Maicii Domnului, Cimitirul Buna-Vestire, Ce-ai cu mine vântule? și Lina. În Bibliografie selectivă  (la volumele Opera XI, XII. Proză) sunt expuse istorii literare, lucrări de sinteză, volume monografice, studii și articole, apariții și recenzii.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s