Centenarul Unirii


La bibliotecă a fost consemnat Actul de Unire din 27 martie 1918 a Basarabiei cu România. A fost un eveniment istoric de o mare importanță pentru reîntregirea poporului românesc, un act de demnitate națională și responsabilitate înfăptuit și asumat de către Sfatul Țării, consiliul legislativ care a condus în 1917-1918 noul stat Republica Democrată Moldovenească, format pe teritoriul fostei guberniei ruse Basarabia. Invitatul întâlnirii cu elevii de la LT „M. de Cervantes” și „Al. cel Bun” a fost Ion Negrei, cercetător IMG_1018științific, Institutul de istorie al AȘM. Deși tema preconizată se referea la preludiul cultural al Unirii Basarabiei cu România, discuția a fost înclinată spre întrebările de natură legislativă, a dreptului constituțional, a contextului internațional al înfăptuirii actului Marii Uniri. Întrebări, de altfel, destul de importante pentru adolescenți. În ajunul centenarului, în vâltoarea evenimentelor de omagiere importanța Unirii este determinată de reconstituirea unui adevăr istoric, recunoașterea unor realități istorice.  Alipirea Basarabiei la România a avut loc în baza dreptului istoric, suveranitatea Moldovei medievale, și a unor principii, nici de cum condiții: votul universal, dreptul minorităților la autodeterminare, armată națională, buget național ș.a. Primul război mondial a răsturnat formele statale imperiale existente, dând naștere la noua formulă de organizare națională a lumii. Basarabia în acest context este un exemplu clasic. Au urmat discuții și despre evenimentele de sărbătorire a centenarului, făcându-se referire la declarațiile de unire cu patria-mamă care au loc în prezent. O notă de reținere a fost menționată în discurs, teama de a nu fi folosită această dorință, care „vine de jos, de la oamenii simpli” în scopuri preelectorale.

Revenind la tema pregătită menționăm că declarația de unire a Basarabiei cu România, chiar din primele zile au constituit un bun prilej de cunoaștere de către publicul basarabean a valorilor culturale autentice românești, de care acesta a fost înstrăinat pe parcursul secolului de stăpânire țaristă. Pentru mai multe detalii despre impactul cultural pentru ambele părți, România și  Basarabia, invitatul Ion Negrei a lăsat participanților un studiu de cercetare, care poate fi multiplicat pentru doritori. IMG_1019

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s