Să-l re-cunoaștem pe Grigore Vieru


Adeseori ne prindem la gândul, că dorim să facem lucruri mărețe. Și aceștea, în mod special, sunt bibliotecarii. Dacă e să le urmărim activitatea pe care o realizează, simțim și citim printre rânduri intensitatea cu care o fac – adună de prin locuri, demult uitate, informația, poate cea mai de preț, o prelucrează cu grijă, o împrospătează, o aranjează după formă sau conținut și o pun pe masa consumatorului. Bibliotecarii doresc, ca prin mijloacele de informare de care dispun să reașeze la locul cuvenit oamenii și avuția de care s-au îngrijit, și prin aceasta să contribuie la formarea reprezentației veridice asupra lumii. Anume în această ordine de idei este posibil de apreciat rolul muncii bibliotecarului.

O săptămână de muncă intensă a dominat la filiala de Arte „T. Arghezi” pentru a pregăti o Zi de Informare despre opera de creație artistică a poetului Grigore Vieru. Ne-am simțit îndatorați și responsabili pentru o astfel de activitate, căci timpul ne ghidează să IMG_0820repunem în valoare documentele însoțite de un conținut veridic, care pentru o perioadă de timp a fost lăsat intact.

IMG_0810Au fost pregătite mai multe acțiuni de informare:  expoziția tematică „Poetul Grigore Vieru în muzică”, cu un număr impunător de documente de note muzicale;

elaborarea listei bibliograficre „Grigore Vieru cântat” în baza documentelor din colecția notelor muzicale, structurată pe compartimente;

Prezentarea serviciului electronic  Chișinău muzical, cu căntece despre Chișinău, în care se regăsesc și versurile poetului. De altfel, în procesul de pregătire și consultare a documentelor au fost identificate și alte două piese muzicale pe versurile poetului, care vor completa lista celor existente în serviciul dat;

Pentru lecția publică „Grigore Vieru, poet al neamului” am pregătit o selecție filmică cu imagini însoțite de text din biografia poetului și colabărările cu oamenii de creație pe care le-a întreținut de-a lungul anilor.

Am pregătit o lecție bibliografică de instruire pentru elevi în scopul facilitării orientării lor în spațiul informațional al bibliotecii prin accesarea catalogului electronic opac.hasdeu.md. Modulurile de căutare au fost structurate conform subiectului zilei:  Grigore Vieru, textier, compozitor, alcătuitor. 

Am realizat toate aceste activități, ca mai apoi să avem certitudinea, că prea puțin ne cunoaștem înaintașii. Căutările în catalogul electronic la subiectul dat au identificat informații din peste o sută cincizeci de surse doar din colecția documentelor de muzică tipărită și documentele audio-video, care se află în gestiunea Bibliotecii de Arte. Astfel l-am re-descoperit pe Grigore Vieru în calitate de textier, compozitor sau alcătuitor al edițiilor muzicale. Rezultatul obținut demonstrează rolul și importanța poetului în formarea unei culturi muzicale deosebite, alimentată din izvorul sacru al folclorului național, valori ignorate în perioada fostului regim. Versurile lui au inspirat în toate deceniile care au urmat pe compozitorii cu renume și tinerii interpreți, acest fapt de colaborare culminându-se în perioada mișcării de eliberare națională de la sfârșitul anilor ’80 ai secolului trecut. În domeniul componisticii muzicale pentru copii Grigore Vieru a colaborat cu Iulia Țibulschi, Zlata Tcaci, Ștefan Andronic, Egen Mamot, Daria Radu, Alexandru Tamazlâcaru, Eugen Coroi ș.a. A avut un rol important în educarea muzical-artistică a elevilor, participând alături de muzicologi profesioniști la  alcătuirea manualelor de educație muzicală a copiilor, a crestomațiilor pentru cursurile de muzică instrumentală: simfonică, pentru pian, orchestră, fanfară, instrumente cu claviatură, instrumente cu coarde, instrumente de suflat şi instrumente de percuţie. În componistica muzicală națională Grigore Vieru a avut relații de colaborare cu mulți dintre compozitori, dirijori, profesori și muzicologi moldoveni care se ocupau cu studierea, înregistrarea şi prelucrarea producțiilor muzicale –  V. Slivinschi, V. Zagorschi,. Z. Tkaci, S. Lungul,S. Buzilă, Eugen Doga, O. Negruţa, Vl. Rotaru, Gh. Mustea, M. Dolgan, I. Aldea-Teodorovici ș.a. Grigore Vieru a avut un rol important în apariția ediției „Cântecul moldovenesc de estradă” în perioada anilor ’80-’89, fiind în strânsă colaborare cu Vladimir Slivinschi, alcătuitorul  acestei producții.

Este greu de delimitat cu strictețe domeniile de activitate ale poetului Gr. Vieru, dar muzica l-a preocupat în egală măsură cu literatura. A abordat mai multe genuri:

muzica sacră prin apariția culegerilor de muzică sacră și colinde în colaborare cu Ștefan Andronic și Iulia Țibulschi;

muzica simfonică în colaborare fructuoasă cu Eugen Doga, Gheorghe Mustea;

muzica camerală în colaborare cu Zlata Tcaci, Simion Lungul, D. Gherșfeld, Gheorghe Mustea;

muzica corală în colaborare cu Teodor Zgureanu, Vladimir Rotaru, Ștefan Andronic, Eugen Mamot, Ion Anton;

muzica populară în colaborare cu Ion Dascăl, Dumitru Gheorghiță, Mihail Ciobanu, Constantin Rusnac, Gheorghe Banariuc;

muzica de estradă în colaborare cu V. Slivinschi, Anatol Chiriac, Ion Aldea-Teodorovici, M. Dolgan, Iu. Sadovnic,

muzica de teatru, film, operă şi balet în colaborare cu Eugen Doga și Gheorghe Mustea.  Grigore Vieru a creat versuri și pentru  pentru piese simfonice de Mozart, Beethoven, Albioni, Chiopin, Vivaldi Straus, Bach; Schubert, Scuman, Ceaicovschi, Haydn. Am îndrăznit să-l cântăm pe Mozart în limba română!, spunea Grigore Vieru într-un interviu.

În cadrul simpozionului „Grigore Vieru, poet al sufletului românesc”, organizat la Botoșani, februarie 2017, cu ocazia împlinirii a 82 de ani de la nașterea poetului, compozitorul Eugen Doga s-a exprimat, că Grigore Vieru a fost un compozitor fără carte muzicală, însă a creat adevărate opere muzicale,  a educat și a îndrumat spre muzică întregi generații de copii.

Referințe:

Roua veşniciei : Mari compozitori ai muzicii universale în transcripţie pentru cor de copii pe versurile poetului Grigore Vieru. – Chișinău : Pontos, 2010 (selectiv)

Grigore Vieru : Biobibliografie / Min. Culturii al Rep. Moldova, Bibl. Naț. Pentru Copii „Ion Creangă”. – Chișinău : „Baștina-Radog” SRL., 2010. – P. 177-213

Comentariu de Anastasia Moldovanu

 

One thought on “Să-l re-cunoaștem pe Grigore Vieru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s