Evidența colecției: canitate sau valoare?


IMG_20171026_114820[1]În activitatea de bibliotecă o mare importanță o are gestiunea corectă a fondului de carte. Biblioteca evidențiază, gestionează și inventariază documentele specifice pe care le deține atât în sistem manual, cât și automatizat. Suntem aproape de încheerea procesului de  întroducere și evidență a documentelor în sistemul informațional automatizat al BM „B.P. Hasdeu, de aceea este necesar de revăzut calitatea colecției filialei de Arte, care cuprinde mai multe tipuri de documente. Calitatea unei colecții depinde nu atât de mărime, cât de valoarea informației pe care o oferă. Deținem o colecție bogată de documente de tip specializat, însă unele din ele, din varii motive nu se mai pot regăsi pe rafturile de bibliotecă. Acestea sunt documentele cu uzura fizică, morală și informațională sau pierdute de către cititori. Decizia de eliminare a documentelor aflate în colecția bibliotecilor este un pas important pornind de la faptul,  că ea se aplică în cazul bunurilor culturale ale patrimoniului național. Cărțile fac parte din această categorie și deci această procedură se poate face doar consultând mai mulți factori de asistență profesională și doar în urma unor operații tehnice cum ar fi întocmirea unui proces-verbal, însoțit de un borderou cu documentele propuse spre scoaterea lor din fond. Desigur, în acest caz am solicitat și sfatul specialiștilor care au o mai bună IMG_20171026_105126[1] experiență în domeniu. Dna Zinaida Pahomi de la departamentul Managementul infodocumentar a venit cu mai multe sugestii și propuneri interesante la acest capitol. Pentru o înțelegere mai bună a problemei am fost informați cum a fost supus schimbării procesul de atribuire a numerelor de inventar și întocmirea cărților de registru în legătură cu noua reformă Clasificarea Zecimală Universală din 1996. O prestație destul de interesantă din partea Dnei Z. Pahomi.

Colecția „Antologii metodice de dramaturgie universală și națională”, în număr de 2.000 de documente, care a fost achiziționată la începutul anilor ’80 și s-a bucurat de un mare succes printre cititori, astăzi nu mai poate satisface necesitățile de informare, tematica lor fiind depășită moral. După același principiul de uzură morală s-au selectat un număr de 1860 de documente din colecția „muzică tipărită”, și într-un număr mai restrâns s-au identificat documentele scrise cu caractere chirilice din colecția „literatura română”. După principiul uzură fizică urmează să fie supuse casării și alte documente din colecție, la care se adaugă documentele pierdute șau nerestituite de către cititori. La modul de întocmire și completare a listelor cu documentele enumerate am colaborat cu colegii de la filiala „O. Ghibu”, împărtășindu-ne fiecare din experiența noastră.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s